Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) allekirjoittivat reserviläisten koulutusta koskevan sopimuksen.
Koulutussopimuksen mukaan MPK kouluttaa sodanajan joukkoihin kuulumattomista reserviläisistä ja muista vapaaehtoisista kaikkiaan yli 1 000 henkilön väestönsuojelun valiojoukon, joka kykenee valmistelemaan Helsingin kallioväestönsuojat käyttökuntoon ja aloittamaan niissä toiminnan väestön suojaamiseksi.


Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja vs. Jani Pitkäsen mukaan väestönsuojelutyöhön sitoutuvat reserviläiset luovat esimerkillään uuden alun väestönsuojelun positiiviselle kehittymiselle koko Suomessa.
”Nyt aloitettavalla yhteistyöllä tämä joukko parantaa merkittävästi Helsingin väestönsuojelun kykyä toimia, jos tilanne sitä joskus vaatii”, Pitkänen sanoi. Samalla hän esitti kiitoksensa kaikille koulutustyön pilotointivaiheeseen osallistuneille sekä vapaaehtoisille, jotka suorittivat siihen liittyneen vaativan koulutuksen. Pitkänen toivotti kaikki tulevat aktiivit tervetulleiksi mukaan väestönsuojelutyöhön. Koulutussopimus allekirjoitettiin 11.12.2019.

Väestönsuojelu täydentää kokonaismaanpuolustusta

Väestönsuojelu on kokonaismaanpuolustusta täydentävää siviilien toteuttamaa humanitääristä työtä. Niin kauan kuin maatamme ja itsenäisyyttämme valmistaudutaan puolustamaan aseellisesti, on siviilejä valmistauduttava suojaamaan myös aseettomin keinoin. Tärkein väestönsuojelun keino on väestön suojaaminen rakenteellisesti – asevaikutuksilta suojaaviin väestönsuojiin.
Helsingin kaupunki on rakentanut viime sotien aikana ja sen jälkeen kaupunkilaisten suojaksi noin 50 vahvaa kalliosuojaa. Koko niiden olemassaolon ajan on vallinnut puute osaavasta käyttöhenkilöstöstä.

Kuvassa Jani Pitkänen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Petri Parviainen, MPK.

Lähde: Helsingin pelastuslaitoksen tiedote