Siun Soten ensihoitopalvelu, jonka tuottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, sai Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen. Siun Soten ensihoito on luonut uusia malleja saattopotilaiden ensihoitoon ja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Lisäksi on kehitetty yhden henkilön ensihoitoyksikkö, joka hoitaa kiireettömiä ensihoidon tehtäviä. Palkinnon arvo on 5000 euroa, ja sen lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca.


Ensihoidon uudet toimintatavat ovat edistäneet väestön hyvinvointia ja terveyttä koko Pohjois-Karjalan alueella sekä lisänneet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä. Raati löysi Pohjois-Karjalan tekemästä kehitystyöstä paljon hyvää. Uudistuksissa on lähdetty potilaasta eikä organisaation rakenteesta. Lisäksi kehittämisessä on ylitetty ennakkoluulottomasti eri yksikköjen välisiä raja-aitoja. Toiminta on kustannustehokasta sekä palvelun tarjoajan että yksittäisen ihmisen kannalta, ja olemassa olevia resursseja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Myös asennemuutos ja siihen liittyvä koulutus ovat olleet uudistuksessa tärkeässä roolissa, raati toteaa.

”Yhteiskunta ei selviä hoidon riittävyydestä ja kustannuksista ilman yhteen hiileen puhaltamista. Ensihoito on monipuolistunut, uusia taitoja ja työvälineitä pitää oppia koko ajan. Kehitystyö lähti tarpeesta yksinkertaistaa hoitopolkua, etenkin kun välimatkat ovat pitkiä. Tästä hyötyvät sekä potilas että työntekijät. Myös resursseja säästyy, kun ambulanssit eivät ajele turhaan, vaan potilas hoidetaan kotona. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen kohtaaminen”, painottaa vastaava ensihoidon kenttäjohtaja Kari Törrönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta. Pohjois-Karjalan ensihoidon tekemässä kehitystyössä on ollut kolme osa-aluetta: saattohoito, yhteistyö kotihoidon kanssa sekä yhden hoitajan yksikön perustaminen.

 

Ensihoito osaksi saattohoitopotilaan hoitoketjua

Ensihoitaja on koulutettu pitämään ihminen hengissä kaikissa olosuhteissa. Saattohoitopotilaiden kohdalla pääpaino on kuitenkin potilaan olon helpottamisessa ja omaisten kuuntelussa. Pohjois-Karjalassa ensihoitoon on luotu uudenlainen saattohoidon protokolla, joka myös muuttaa käsitystä ensihoidosta. Mallin jalkautus on vaatinut henkilöstön koulutusta ja työntekijöiden asennemuutosta.

Moni saattohoitopotilas haluaa olla kotona ja kuolla kotiin. Uudella toimintatavalla ensihoito pystyy osaltaan tukemaan potilaan omaa tahtoa ja mahdollistaa arvokkaan ja ihmisarvoisen kuoleman. Tämä edellyttää sitä, että ensihoidolla on tiedossa oman toiminta-alueensa saattohoitopotilaat, ja tieto on helposti löydettävissä.

Omaiset uskaltavat ottaa potilaat kotiin, kun tietävät, että tuki on puhelimen päässä. Pohjois-Karjalan alueella on nyt noin 200 saattohoitopotilasta, joita on aiemmin edestakaisin ajeltu päivystykseen. Viime vuonna meillä ollut yhtään kuljetusta saattohoitopotilaalle päivystykseen, Törrönen mainitsee.

 

Ensihoito tukee kotihoidon työtä

Väestö vanhenee ja avohoidon palvelut lisääntyvät. Monilla paikkakunnilla ensihoito on ainoa terveydenhuollon yksikkö, joka on tavoitettavissa 24/7. Ilta-ja viikonloppupäivystys on usein kymmenien, jopa satojen kilometrien päässä. Toisaalta hätäkeskuksesta tulee ensihoidon yksikölle vähemmän ensihoidon tehtäviä kuin isommissa kaupungeissa. Kehittämistyön tavoitteena on että, asiakas kokee kotona asumisen turvalliseksi vuorokauden ympäri.

Pohjois-Karjalassa ensihoito on kehittänyt toimintamuotoja, jotka tukevat kotona asumista. Ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöllä pyritään turvaamaan asiakkaan kotona pärjäämistä ja turvallisuutta, vähentämään turhia päivystyskäyntejä sekä tukemaan kotihoidon henkilökuntaa. Ambulansseilla tuodaan kotiin palveluita silloin, kun kiireellisiä ensihoidon tehtäviä ei ole. Tällaisia ovat esimerkiksi turvapuhelin- ja saattohoitotehtävät. ”Malli toimii siellä, missä on haja-asutusta. Ensihoidon tehtävät vähenevät sitä mukaa, kun ihmiset vähenevät, joten on järkevää samalla auttaa myös kotihoidon asiakkaita”, Törrönen selittää.

 

Resurssitehokas yhden hoitajan yksikkö

Tulevaisuudessa ensihoitopalvelu joutuu ottamaan vastuulleen yhä enemmän tehtäviä, jotka eivät ole sille perinteisesti kuuluneet. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämä yhden hengen ensihoidon yksikkö hoitaa Hätäkeskuksen riskiarvioluokituksen mukaisia D-tehtäviä. Nämä ovat kiireettömiä, kahden tunnin sisällä tavoitettavia asiakkaita. Yksikkö voi tehdä tutkimuksia ja konsultoida lääkäriä sekä aloittaa tarpeellisen hoidon potilaan kotona, ilman että potilas kuljetetaan päivystykseen. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa. Lisäksi asiakas kokee kotona asumisen turvallisemmaksi.

 

Ihmisen parhaaksi -palkinto

Ihmisen parhaaksi -tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Palkinto jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä. 5 000 euron arvoisen palkinnon lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca. Tänä vuonna palkinto myönnetään 12:nnen kerran.
Ihmisen parhaaksi -palkintoraadissa olivat tänä vuonna johtaja Taru Koivisto (STM), kansanedustaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, päätoimittaja Eva Agge (Sairaanhoitaja-lehti) puheenjohtaja Nina Hahtela ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Parmanen (Suomen sairaanhoitajaliitto) sekä tiedottaja Riikka Luomanpää (Messukeskus Helsinki).

 

Lähde Siun Soten tiedote