Ensihoitaja-lehti ja Systole-lehti yhdistyvät. Uusi lehti jatkaa nimellä: Systole. Ensimmäinen yhteinen Systole ilmestyy helmikuussa 2019.

Suomen Ensihoitoalan Liiton (SEHL) Ensihoitaja-lehti sekä Suomen Ensihoidon Tiedotus OY:n kustantama Systole-lehti yhdistyivät. Lehdet jatkavat yhteisellä nimellä: Systole. Toimitusten yhdistyttyä SEHL tuottaa joka toiseen lehteen omat sivunsa, joilla se kertoo pääasiassa järjestöasioista.
Systole jatkaa edelleen riippumattomalla linjallaan ja lehden sisällöstä vastaa päätoimittaja Marko Partanen. Sekä SEHLin että Systolen linja on ollut vuosien varrella hyvin samankaltainen; lehdissä on edistetty ja kerrottu asioita ensihoitajan näkökulmasta. Isoja törmäyskursseja tuskin on jatkossakaan luvassa.
Ensimmäinen yhteinen lehti ilmestyy helmikuussa, jolloin uusi lehti saa myös uuden ulkoasun.

 

SEHLn ja Systolen edustajat vastaavat kysymyksiin:

Miksi lehtien yhdistäminen oli Suomen Ensihoitoalan Liitolle kannattavaa? ”Painetun lehden tekeminen on suhteellisen suuritöinen prosessi, johon liitolla on vain rajalliset resurssit. Toisaalta Systolen toimituksella on pitkä ja todella vahva kokemus ja osaaminen ensihoidon ammattilehden tekemisestä. Yhdistämällä voimamme voimme tuottaa alan ammattilehteä, joka on entistä parempi.

Miten SEHLn jäsenet reagoivat yhdistymiseen? ”Uudistus on otettu varsin hyvin vastaan ja palautetta asiasta on tiedotteen jälkeen tullut itse asiassa suhteellisen vähän – mutta pelkästään positiivista. Palautteessa on ollut esillä sama asia, jonka liiton vastuuhenkilötkin allekirjoittivat yksissä tuumin – yhdistyminen tuntuu luontevalta ja siitä on helppo löytää paljon hyviä puolia.”

Minkälaista uuden lehden työstäminen Systolen kanssa on ollut? ”Yhteistyö on ollut varsin sujuvaa ja toisaalta yhteisen lehden tekemiseen saadaan nyt tuoretta verta, laajemmat hartiat ja enemmän erilaista näkökulmaa. Uusi lehtityöryhmä on lähtenyt hyvin käyntiin ja meillä on erittäin hyvä pohja tehdä todella hyvää ensihoidon ammattilehteä.”

Mitä SEHL toivoo yhdistymiseltä ja uudelta lehdeltä? ”Toivomme tietysti ensisijaisesti sitä, että pystymme myös uudessa lehdessä välittämään jäsenistölle merkityksellistä tietoa sekä tarjoamaan toimituksellisen sisällön muodossa mielenkiintoista ja relevanttia, taustoittavaa tietoa ensihoitoalalta. Uskon että resurssit siihen ovat nyt ehdottomasti parhaat mahdolliset.”

Mitä hyötyä Systolelle on yhteistyöstä SEHLn kanssa? ”Kuten aiemmin on pariinkin otteeseen todettu, ovat näkemyksemme SEHLn kanssa hyvin samankaltaiset. Systole saa toimituksellista tukea ja vahventaa erityisesti ensihoitosubstanssiaan reilusti. Sisällöllisesti lehti ottaa suojiinsa mielenkiintoisen ammatillisen edunvalvonnan paketin. Mitä pitemmälle yhteistyö on edennyt, on vahvistunut usko siitä, että SEHLn asia jopa tilkitsee aukkoa, joka lehdessä on aiemmin ollut. Vedokset tulevista SEHLn sivuista puhuvat puolestaan. Nyt lukijan ei tarvitse lukea kahta lehteä, vaan tarpeellinen tieto tulee yhdestä lehdestä. Kun lukijakunta lisääntyy ja alkaa kattamaan kovalla prosentilla alamme tekijöitä, on selvää, missä foorumissa asioita kannattaa esittää, jos ensihoitoporukalle jotakin haluaa sanoa. Yhdistymisellämme on koko alaa yhdistävä vaikutus. Pian koko ala ikäänkuin kokoontuu samalle nuotiolle.
Paraneeko Systole myös muuten kuin SEHL-yhteistyön tiimoilta? Paranee, uskomme vakaasti niin. Samalla kun teemme yhteistyötä, lehdessämme prosessoidaan muitakin isoja muutoksia. Systolen ulkoasu muuttuu. Samalla muuttuu koko lehden rakenne. Systole on jatkossa kuin työvuoro, se alkaa ja loppuu apelliin ja väliin mahtuu kalustotsekkiä, pillikyytiä, valmiutta harjoituksia ja taukoa. Yhteistyön merkkinä tulemme näkemään aivan uudenlaisen Systolen. Ja silloin, kun uudistuksia tehdään, tavoittellaan aina parempaa lopputulosta. Kiinnitämme huomiota entistä enemmän napakkaan sisältöön ja miellyttävään ulkoasuun. Vedokset uudesta lehdestä ovat erittäin lupaavia. Tulemme uuteen vuoteen uudella sykkeellä ja asenteella. Systoleen tutustumista voi nyt vahvasti suositella.