ERICA on otettu onnistuneesti käyttöön Kuopion hätäkeskuksessa viime yönä 22. tammikuuta. Viranomaisten yhteiskäyttöinen ja valtakunnallisesti verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan käyttöön yksi hätäkeskus kerrallaan.  Ensimmäisenä ERICA otettiin käyttöön Oulun hätäkeskuksessa viime marraskuussa.

Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalaisen mukaan uuteen tietojärjestelmään liittyvät siirrot eivät vaikuta kansalaisten 112-palveluun tai turvallisuuteen.

”Otimme ERICAn viime yönä onnistuneesti käyttöön Kuopion hätäkeskuksessa monen toimijan yhteistyönä. Vastaanotimme ensimmäisen hätäilmoituksen uudella hätäkeskustietojärjestelmällä klo 3.12″, kertoo yliheitossa mukana ollut Nevalainen.

­Kuopion hätäkeskuksessa tunnelma on ollut käyttöönoton alla neutraali. ERICAn käyttöönottoon on varauduttu jo pitkään, ja hätäkeskuspäivystäjiä on ehditty kouluttamaan järjestelmän käyttöön. Lisäksi ERICA on ollut esillä Kuopion hätäkeskuksen yhteistyöviranomaisten kokoontumisissa.

­”Oulun hätäkeskuksen myönteinen tilastokehitys on osoittanut, että henkilöstö rutinoituu nopeasti uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön. Siirtyminen ERICAn käyttäjäksi toteutetaan isolla joukolla ja henkilöstöllä on tukea saatavilla alkuvaiheessa kellon ympäri”, Nevalainen painottaa.

 

ERICA otetaan käyttöön yksi hätäkeskus kerrallaan

Hätäkeskuslaitoksen hankepäällikkönä toimivan Mika Lamun mukaan järjestelmän tavoitteena on tarjota kansalaisille entistä tehokkaampaa hätäkeskuspalvelua.

”ERICAn käyttäjinä ovat Hätäkeskuslaitoksen lisäksi poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos. Yhteiskäyttöisyydellä halutaan helpotusta turvallisuusviranomaisten väliseen yhteistyöhön. Järjestelmän uudet ominaisuudet tulevat parantamaan muun muassa riskinarvion laatua, dokumentaatiota ja nopeimman ja tarkoituksenmukaisimman yksikön käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös toimintatapojen muutoksia”, Lamu kuvailee.

ERICA otetaan ensi kesään mennessä käyttöön lopuissa neljässä hätäkeskuksessa; Porissa, Vaasassa, Turussa ja Keravalla. Viimeisen käyttöönoton jälkeen Suomessa on valtakunnallisesti verkottunut hätäkeskustoiminta.

”Vasta viimeisen käyttöönoton jälkeen ylivuotavat puhelut tulevat olemaan arkipäivää yhtenäisessä verkottuneessa hätäkeskuspalvelussa. Verkottuminen mahdollistaa muun muassa hetkellisten ruuhkahuippujen tasaamisen valtakunnallisesti. Verkottuminen ei kuitenkaan missään vaiheessa tule korvaamaan hätäkeskuspäivystäjiä, joten Hätäkeskuslaitoksella henkilöstö- sekä rekrytointitarve säilyvät edelleen ennallaan. Hätäkeskuslaitoksen resurssit on mitoitettu vain normaalioloihin”, Lamu huomauttaa.

ERICA on ollut mittava hanke, joka on valmistuttuaan kansainvälisestikin tarkasteluna ainutlaatuinen ja kehittynyt turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä. Lamu muistuttaa, että ERICAn kehitys ja uusien toimintatapojen suunnittelu jatkuu vielä käyttöönoton jälkeenkin.

 

Lähde Hätäkeskuslaitoksen tiedote
Kuva Hätäkeskuslaitos