”Koen Aseman suurimmaksi vahvuudeksi positiivisen asenteen. Kynnys kirjoittaa ja saada asiansa esiin on matalalla. Kuuntele, pohdi, perustele ja kirjoita Asemaan”, kirjoittaa Juha Jormakka. Asema täytti äskettäin kaksi vuotta. 2-vuotias ei vielä kykene puhaltamaan täytekakustaan kynttilöitä. Asemaan liittyvät ihmiset auttavat puhaltamisessa ja kertovat omista näkemyksistään.

fbt

Juha Jormakka kirjoittaa Asemalla Tähystäjä-blogia.

Ensihoidon lehtorina, projektipäällikkönä ja muuten vaan viranomaistyöstä kiinnostuneena ihmisenä Asema on muodostunut tärkeäksi osaksi omaa ajatteluprosessia. On ollut arvokasta päästä tuottamaan omia ajatuksia ja kokemuksia kirjoitettuun muotoon. Olennaista on ollut myös kuunnella mitä muut ajattelevat ja miettivät. Asema on mahdollistanut hyvän paikan julkaista erilaisia juttuja, ajatuksia ja ideoita muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Painetussa lehdessä tai kirjassa teksti on pääasiassa yksisuuntaista, kirjoittajalta lukijalle. Asemalla teksti voi olla hyvinkin interaktiivista ja keskustelevaa.

Median muutos ei voi olla vaikuttamatta myös ammatilliseen tiedonvälitykseen ja Asema on hyvin ajassa ja muutoksessa läsnä ja kenties jopa askeleen edellä. Kun somessa linkitetään uutisia ensihoitoon ja pelastustoimeen liittyen, saadaan hyvää keskustelua aikaiseksi. Kun aloitus keskusteluun tulee omalta ammattikunnalta tulee keskusteluun usein enemmän sisältöä ja asiantuntemusta. Ammattilainen osaa löytää keskusteluun oikean tulokulman ja itse asiaan enemmän taustaa kuin mitä alaa tuntematon toimittaja. Vaikka ammattilehdillä on ehdottomasti paikkansa, niin Aseman matalan kynnyksen tulokulma antaa äänen myös meille kaikille, ketkä haluavat ajatuksiaan pohtia julkisesti.

Itse lähdin mukaan kirjoittamaan Asemaan ensin erilaisia yksittäisiä tarinoita, nykyisin myös satunnaisesti ilmestyvää blogia ja välillä ihan niitä näitä. Kirjoittaminen on muodostunut osaksi arkirutiineja ja kirjoitettua tulee nykyisin melko paljon. Aluksi olin todella varovainen kirjoittamaan ja luottamus omia kirjoituksia kohtaan oli heikkoa. Kuitenkin kirjoittaminen oli itsessään mukavaa ja vähitellen luottamus on kasvanut paremmaksi. Ehkä myös oma kirjoittamisen taso on tätä myötä parantunut. Kun meille taviksille annetaan julkaisukanava omille teksteille, mahdollistaa se laajemman kirjoittajakunnan, laajemman kirjon ideoita ja valtavasti suuremman näköalan ammattikunnan asioihin.

Itse koen Aseman suurimmaksi vahvuudeksi positiivisen asenteen. Tavoitteena on tuoda positiivisella otteella asioita esille. Kun lähdemme positiivisuuden kautta kehittämään asioita on mahdollisuus onnistua ja oppia hyvästä. Ehkä samalla tuoda iloa ja hyvää mieltä meidän kaikkien päivään. Se ei tarkoita kuitenkaan kehitettävien asioiden unohtamista, päinvastoin. Kehitettävät asiat tulee ottaa huomioon ja niitä tulee tarkastella kriittisesti ja mikä olennaisinta, niitä tulee pyrkiä korjaamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Asioiden ja työn kehittämiseen paras keino on kuitenkin kuunteleminen ja keskusteleminen. Se, että olemme oikeasti kiinnostuneita kuulemaan toisen ihmisen ajatukset perusteluineen, avaa meille merkittävästi laajemman mahdollisuuden nähdä kokonaisuuksia, jotka yksin pohtiessa jää meiltä näkemättä. Juurikin tästä sain viikonloppuna huippuvalmennusta eräältä arvostamaltani henkilöltä, joka kertoi minulle oman näkemyksen, miten toisten ihmisten kuunteleminen täydentää omaa maailmankuvaa ja näkemystä.

Tästä yhteenvetona todettakoon: kuuntele, pohdi, perustele ja kirjoita ihmeessä Asemaan näkemyksiäsi. Ne auttavat itseäsi, mutta myös kaikkia muita, ketkä ovat valmiita kuuntelemaan.
Onnea kaksivuotias asema!

Teksti ja kuva: Juha Jormakka