Päivi Kelloniemi on Vuoden hätäkeskuspäivystäjä 2018. Jo opiskeluaikoinaan hän havahtui puheluiden haasteellisuuteen. Haaste on edelleen sama. Jokaisessa puhelussa on uusi soittaja, jonka kanssa on löydettävä yhteinen sävel. Nopeasti.

Päivi Kelloniemi 2018Lukioaikanaan Päivi Kelloniemi oli mukana vpk-toiminnassa. Haaveammattina oli poliisintyö. Lukion jälkeen tie vei armeijaan, jossa palvelu sotilaspoliisissa sai Kelloniemen muuttamaan suunnitelmia. ”Sotilaspoliisissa palvellessani tajusin, että fyysiset rahkeet saattaisivat nousta esteeksi.”

Kelloniemi näki ilmoituksen, jossa kerrottiin hätäkeskuspäivystäjäkurssista ja päätti hakea sinne. Hän pääsi Pelastusopistossa vuonna 2000 alkaneelle kurssille. ”Kun kuuntelin oppitunnilla ensimmäistä kertaa oikeita puheluja ja sitä, mitä hälytetään ja millä koodilla, heräsin ensimmäisen kerran ammatin vaativuuteen”, nykyään Oulun hätäkeskuksessa työskentelevä Kelloniemi sanoo.

Haasteet ovat vuosien varrella säilyneet. ”Jokaisessa puhelussa langan päässä on aina uusi ihminen. Häneltä on saatava samat tiedot kuin aiemmiltakin soittajilta, olipa hän kiihtynyt tai kuinka humalassa tahansa.” Kelloniemi kertoo, että soittajan kanssa on löydettävä yhteinen sävel, jossa molemmilla on oltava yhteinen päämäärä, se, että soittaja saa tarvitsemaansa apua.

Ilmeetöntä ja eleetöntä toimintaa

”Käytössäni on vain puhe, en näe ilmeitä enkä eleitä. Joskus puhelu voi lähteä väärille raiteille yhdestä sanasta. Joskus sen voi korjata, joskus ei.” Puhelu voidaan katkaista korvaan. Jos riskinarvio ja hälyttämiseen tarvittavat tiedot ovat tiedossa, voidaan edetä avun hälyttämiseen, mikäli riskinarvio niin määrittää. Joskus Kelloniemi soittaa ilmoittajalle takaisin. ”Yleensä he ovat jo ehtineet vetää henkeä ja rauhoittua ja puhelu saadaan käsiteltyä loppuun.”

Kelloniemen pinna kestää. ”Olen luonteeltani pitkäpinnainen. Minua saa provosoida paljon ennen kuin käpy kilahtaa.” Kuormittavista hetkistä puhutaan työkavereiden kanssa kahvitauolla – ovatpa ne taas humalassa. ”Hektisimmistäkin päivistä selviän, kun ajattelen, että voin hoitaa vain yhden puhelun kerrallaan.”

Haastavimpia tehtävätyyppejä ovat liikenneonnettomuudet. Niissä jo pelkkä paikan määrittäminen vie paljon energiaa, Kelloniemi kertoo. Monesti soittajat käyttävät teistä sellaisia nimityksiä, jotka eivät ole virallisia. Onnettomuuspaikkaa on tällöin hankala varmistaa.

Tarkka ohjeistus tukee työtä

Hätäpuhelut seuraavat harvemmin enää kotiin asti. Siitä pitää huolen perhearki ja nykyinen hyvä riskinarvio-ohjeistus. ”Alkuaikoina mietin enemmän, että olisikohan soittajalle sittenkin pitänyt hälyttää ambulanssi. Nykyään ei tarvitse miettiä, sillä meillä on tarkat ohjeet, joita noudattamalla meillä on talon tuki takana.”

Laki velvoittaa tekemään jokaisesta puhelusta uuden riskinarvion. Siitäkin huolimatta, vaikka sama soittaja soittaisi jo neljättä kertaa saman päivän aikana. Avun lähettämiseen edetään aina, kun riskinarvio niin määrittää. Päivystäjäkohtaista musta-tuntuu -tietoa siinä kohtaa ei sovelleta, vaikka ensihoitajat olisivat käyneetkin toteamassa soittajan kertoman saman vaivan kotona hoituvaksi vain vähän aikaa sitten. Jos riskinarvio määrittää, että apua tule lähettää, hälytys tehdään. ”Ei me kiusallaan niitä keikkoja anneta”, Kelloniemi sanoo. Häntä velvoittaa Suomen laki.


Erica tulee – selviämme tästäkin

Hyvä työilmapiiri ja monipuolinen työ pitävät Kelloniemen hätäkeskuspäivystäjän työssä jatkossakin. Puheluiden vastaanoton ja tehtävänseurannan lisäksi hän on ollut mukana valmistelemassa Erica-tietojärjestelmän tuloa Oulun hätäkeskukseen. ”Uskon, että Ericasta tulee hyvä. Jännittää tietenkin, kun tietojärjestelmä vaihtuu, kun sitä ei vielä osaa käyttää täysin sujuvasti. Olemme selvinneet ennenkin, selviämme tästäkin.”

Erica helpottaa hätäkeskuspäivystäjän työtä. Kun päivystäjä etenee puhelun käsittelyssä Erican antamien kysymysten mukaisesti ja klikkaa tietojärjestelmään soittajan antamat vastaukset, niin tietojärjestelmä määrittää automaattisesti koodin ja kiireellisyysluokituksen. ”Päivystäjän ei tarvitse enää mielessään ynnätä mikä koodi ja mikä kiireellisyys tulisi valita. Kun päivystäjä hälyttää nappia painamalla, Erica kuuluttaa automaattisesti eikä päivystäjän tarvitse keskeyttää puhelua hälyttämisen ajaksi”, Kelloniemi kertoo.


Vuoden hätäkeskuspäivystäjä

Päivi Kelloniemi palkittiin Vuoden hätäkeskuspäivystäjänä. ”Tämä on hieno arvostuksenosoitus rivipäivystäjän työlle. Ei välttämättä tarvitse tehdä mitään erikoista, vaan tunnustuksen voi saada kun hoitaa oman tonttinsa kunnolla.”
Työnantaja on kuitenkin kiinnittänyt huomiota Kelloniemen työskentelyyn, jossa on paljon hyviä, merkille pantavia, piirteitä. Hänet tunnetaan työyhteisössä avuliaana ja kehittämismyönteisenä työntekijänä, joka toimii esimerkillisesti yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Hän hallitsee vahvalla ammattitaidollaan toiminnan ohjeistuksen ja tekniikan, ja pyrkii toiminnan muuttuessa olemaan muutoksen ytimessä.

Hätäkeskuslaitoksen palkitsemistilaisuus järjestettiin valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa.


Teksti Marko Partanen

Kuva Hätäkeskuslaitos