Suomalainen Emfit Oy on päässyt neljän yrityksen joukkoon, jotka kehittävät potilasmonitoriratkaisua loppukäyttäjälle. Monitoriratkaisun kehittäjää haettiin poikkeuksellisesti tarjouspyynnöllä, johon suomalaisyritys vastasi. Neljän parhaan joukkoon pääsy toi laitteelle 430 000 euron rahoituksen jatkokehittämistä varten. Keväällä 2019 alkaa uusi vaihe, johon valitaan kaksi parasta ratkaisua.

 

Heikki Räisänen esittelee laitetta, jonka jatkokehittämiseen Emfit Oy on saanut 430 000 euron rahoituksen.

Heikki Räisänen esittelee laitetta, jonka jatkokehittämiseen Emfit Oy on saanut 430 000 euron rahoituksen.

Jyväskyläläinen terveysteknologiayhtiö Emfit Oy on saanut 430 000 euron rahoituksen potilasmonitorointiratkaisunsa jatkokehittämiseen. Yhtiö valittiin neljän yrityksen joukkoon kansainvälisessä Nightingale-hankkeessa, jossa kehitetään päällä pidettäviä sensoreita ja niihin liittyviä ohjelmistoja sairaalasta kotiutuvien potilaiden terveydentilan monitorointiin. Poikkeuksellisen rahoituksesta tekee se, että sen haku oli tarjouspyyntö. Hankkeen viimeiseen, keväällä 2019 alkavaan vaiheeseen valitaan nyt mukana olevista kaksi parhaan teknologisen ratkaisun kehittänyttä yritystä.

Potilasmonitoriratkaisua haettiin ”esikaupallisella” Nightingale -EU Horizon 2020 -hankkella, jossa pyritään kehittämään innovatiivista teknologiaa potilasmonitorointiin. Hanke on poikkeava, sillä siinä loppuasiakas on saanut rahoituksen, johon se hankkii tarjouskilpailulla tarvitsemansa osaamisen ja tuotteet.

Nightingale-projektiryhmään kuuluu asiantuntijoita viidestä Euroopan johtavasta yliopistosairaalasta, jotka ovat University Medical Center Utrecht, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, University Hospital Aachen ja Karolinska Universitetssjukhuset. Hanke sai Euroopan komissiolta 5,3 miljoonan euron rahoituksen ja se päättää kenen ratkaisu päätyy käyttöön. Suomalainen Emfit Oy on valikoitunut neljän parhaan yrityksen joukkoon yli 150 yrityksen joukosta.

”Emme siis tehneet perinteistä hakemusta saadaksemme rahaa tuotekehitykseen. Suunnittelimme kokonaan uuden, innovatiivisen tuotteen, joka mielestämme parhaalla mahdollisella tavalla vastasi tarjouspyynnön tiukkoihin spekseihin. Nyt konsortio ostaa meiltä tarjoamamme tuotteen ja ohjelmiston prototyypin, jonka toimittamiseen olemme sitoutuneet. Valituksi tulo tarkoittaa luonnollisesti myös suoraa yhteistyötä näiden viiden merkittävän yliopistosairaalan kanssa ja parempaa kansainvälistä näkyvyyttä. Tällä on varmasti merkitystä tulevaisuuden kasvullemme 2020-luvulla”, toimitusjohtaja ja yrittäjä Heikki Räisänen Emfit Oy:stä kertoo.

Emfitin teknologian ja kehitteillä olevan tuotteen avulla potilaan terveydentilaa voidaan tarkkailla kliinisesti ympäri vuorokauden. Päällä pidettävä laite mittaa ihon lämpötilan ja sähkönjohtavuuden, hengityksen, sykkeen, verenpaineen, happisaturaation sekä kehon asennon ja liikeaktiivisuuden. Ratkaisun avulla potilaan tilan heikentyminen voidaan havaita hyvissä ajoin ja estää vakavia seurauksia.

Tekoälyn ja koneoppivien algoritmien avulla mittaustietoa yhdistelevä ja potilaan kanssa ”keskusteleva” laite ja ohjelmisto havaitsee vakavat terveydentilan muutokset. Osana kokonaisuutta on myös tiedon tuominen potilastietojärjestelmistä API-rajapintojen kautta osaksi tekoälyn avulla tehtävää jatkuvaa analyysiä. Käytössä olleessaan ohjelmiston algoritmit oppivat koko ajan sitä paremmiksi mitä enemmän ja laajemmin tuotetta käytetään, Emfitistä kerrotaan.

”Tarjosimme konsortiolle innovatiivista ratkaisua, joka pohjautuu nykyiseen tuotteeseemme ja sen kehittämisessä syntyneeseen osaamispääomaan sekä hyviin asiakasreferensseihin. Hankkeen laskutus mahdollistaa meille nyt resurssien lisäämisen ja pitkän aikavälin strategiassa pysymisen”, Räisänen sanoo.

Potilaiden terveydentilan monitorointiin liittyvän markkinan Räisänen kertoo olevan voimakkaassa kasvussa. ”Nightingale-hankkeessa kehitetään ratkaisua merkittävään ja tunnistettuun ongelmaan, eli sairaalasta kotiutuvan potilaan jatkoseurantaan, jota ei tällä hetkellä tehdä käytännössä ollenkaan. Markkinat ovat vasta nyt syntymässä ja kymmenet elleivät sadat yritykset panostavat siihen todella paljon. Uudentyyppinen, anturi- ja ohjelmistoteknologioita sekä tekoälyä yhdistelevä ratkaisumme on hyödynnettävissä potilaskäytön lisäksi myös moniin muihin tarpeisiin, kuten esimerkiksi vanhusten hoivaan ja huippu-urheilijoiden rasituksen ja palautumisen analysointiin.”

Emfit Oy on jyväskyläläinen, vuonna 1990 perustettu terveysteknologiayhtiö, jolla on tytäryhtiöt USA:ssa ja Kiinassa.

Lähde Emfit Oy:n tiedote
Kuvat Emfit Oy