Sairaalan omat tehoambulanssiyksiköt hoitavat kriittisesti sairastuneita potilaita ympäri Viroa. Lääkärin ja ensihoitajien miehittämä tehoambulanssi hoitaa kriittiset potilaat viimeisimmällä teknologialla ja osaamisella. Tallinnassa toimii sekä Tallinnan ensihoidon että aluesairaalan hallinnoimia yksiköitä.

tallinna1Pohjois-Viron lääketieteellinen keskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) toimii Tallinnassa ja sillä on käytössään 2 tehohoitoon erikoistunutta ambulanssia. Ambulanssit hoitavat ja kuljettavat kriittisesti sairaita potilaita sekä mantereen alueella että Viron saarilla. Etenkin saaristossa sairastuneet tai vammautuneet potilaat aiheuttavat haasteita potilaan hoitoon saamisessa ja usein evakuoinneissa käytetäänkin rajavartioston helikoptereita tai veneitä. Vuosittain helikopteria tarvitaan n. 150 kertaa. Varsinaista HEMS-toimintaa Virossa ei tällä hetkellä ole.

Tehoambulanssien varustelu on suunniteltu vastaamaan varsinaisen teho-osaston varusteita niin pitkälle kun se ambulanssissa on mahdollista. Autoista löytyy mm. Hamiltonin T1 respiraattori, Braunin infuusiopumppuja sekä mekaaninen elvytyksen painantalaite (Lucas2). Defibrillaattori-monitoreina on Corpuls3-laitteet, joka lähettää sairaalan päähän dataa verkon välityksellä. Lääkäri voi antaa myös määräyksiä kesken tehtävän.

Mm. EKG-nauhaa ei tarvitse erikseen lähettää, vaan se menee sairaalan päätteelle automaattisesti. Lääkäri voi myös ottaa vanhan EKG:n vertailuun digitaalisesti. Lääkevalikoima sisältää keskeisimmät tehohoidossa tarvittavat lääkkeet sisältäen mm. sedaatio- ja relaksaatiolääkkeet.

Tehoambulanssissa työskentelee akuuttilääketieteeseen tai anestesiologiaan erikoistunut lääkäri, 2 ensihoitoon erikoistunutta sairaanhoitajaa sekä kuljettajana Emergency Medical Technician (EMT), joka on käynyt vähintään vuoden mittaisen koulutuksen.

Virossa ei ole erikseen ensihoitajakoulutusta, vaan ambulanssissa työskentelevät sairaanhoitajat ovat ensin käyneet 3,5 vuoden sairaanhoitajakoulutuksen ja olleet jonkin aikaa työelämässä – sen jälkeen he voivat suorittaa vuoden kestoiset ambulanssityön erikoistumisopinnot. Valmistumisen jälkeen koulutus jatkuu aktiivisesti työpaikkakolutuksena – sitä järjestää Tallinn Kiirabi Koolituskeskus eli Tallinnan Ensihoitopalvelun koulutuskeskus.

tallinna2Ensihoitajat työskentelevät usein sekä sairaalan omissa ambulansseissa että Tallinn Kiirabin palveluksessa. Sairaalan ambulanssivuoroissa he myös tukevat päivystystä kiiretilanteissa – tämä lisää myös heidän omaa akuuttiosaamistaan. Näin ensihoitajat sekä lääkärit tuntevat toisensa ja yhteistyö on sujuvaa.

Hälytyksiä ei yhdelle yksikölle päivän mittaan kovin montaa tule, koska Tallinnan kaupunkialueella toimii myös autolla tehtäviä hoitava lääkäriyksikkö, Randevuu Tallinn Kiirabi. Tehtävänkuvat näillä yksiköillä ovat hieman erilaiset, mutta ne tukevat toisiansa tarpeen tullen. Olin itse tutustumassa tehoambulanssin toimintaan ja juuri sinä päivänä sattui samanaikaisesti elvytys, kahden punaisen potilaan teollisuusonnettomuus sekä vakava liikenneonnettomuus.

Teollisuusonnettomuus oli siinä mielessä hankala, että se tapahtui laivassa, jossa laivan nosturi oli kaatunut. Nosturin hytissä olleet 2 henkilöä olivat loukkaantuneet vakavasti ja toinen potilaista oli primaaristi tajuton. Paikalle saatiin 2 ensihoitoyksikköä, palolaitoksen pelastusyksikkö, Randevuu Tallinn Kiirabi ja tehoambulanssiyksikkö. Potilaat jouduttiin siirtämään laivasta vaijereilla vedettävällä kaukaloilla. Lopulta yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa potilaat saatiin evakuoitua laivasta, stabiloitua heidän tilansa ja siirrettyä Mustamäen Regionalhaiglaan.

 

Teksti ja kuvat: Pasi Alanen, Saimaan AMK:n ensihoidon lehtori