🇫🇮22.2. olin viimeistä kertaa työvuoroni kanssa nykyisellä asemalla. Nurmijärven kunnan alue vaihtuu Itä-Vantaaseen maaliskuun alusta alkaen. Olen yksi niistä palomiehistä, jotka siirtyvät jatkossa uudelle asemalle 11 ja uuteen yksikköön.
🇸🇪22.2 var jag sista gången med mitt nuvarande skift på min nuvarande station. Nurmijärvi komuns område byts ut mot östra Vanda från och med början av mars. Jag är en av de brandmän som kommer i fortsättningen att jobba också på den nya stationen 11.

Niclas

Paluumatkalla Helsinki-Vantaan erheelliseltä suuronnettomuushälytykseltä.

Kyseessä on uuden, perustettavan RKU 1115 -kevytyksikön asema Mittatien varrella, Vantaalla. Tehtävänkuva pysyy samanlaisena, olen edelleen palomies. Tosin tehtävämäärä lisääntyy omalla kohdallani huomattavasti nykyisestä. Asemasiirto perustuu alunpein kyselyyn halukkaista, jotka voisivat siirtyä nykyisiltä asemilta uuteen yksikköön ja toimimaan RKU 101:ssä (asema 10) sekä RKU 1115:ssä (asema 11) suunnitelmallisella asemakierrolla. Ajattelin, että tämä voisi olla uusi ja mielenkiintoinen kokemus, joten hain paikkaa ja minulle näytettiin vihreää valoa.

Omaan jo kevytyksikkökokemusta Klaukkalan RKU 4115:stä, jossa olen työskennellyt vajaa parikymmentä vuoroa menneen vuoden aikana. Nyt toiminta-alue muuttuu radikaalisti. Työympäristöni on jatkossa lähes kokonaan kaupunkialueella ja ympärillä kulkee Suomen vilkkaimpia teitä. Odotan kuitenkin innokkaana ja mielenkiinnolla uutta asemaani ja uusia työtovereitani.

Tortilloja iltaruoaksi.

Tortilloja iltaruoaksi.

Vanhan vuoron kanssa vietimme läksiäisiä siten, että sain valita roolin RKU 401:ssä. Valitsin kuljettajan tehtävän. Olihan se pakko päästä ajamaan viimeistä kertaa kyseisellä autolla. Tehtäviä meillä oli kolme kappaletta vuoron aikana. Ensimmäisenä oli Helsinki-Vantaan lentoaseman erheellinen hälytys, toisena oli palohälytys ja kolmantena tehtävänä oli tulipalon tarkistus. Illan aikana myös RKU 4094 hälytettiin rakennuspaloon, Vihtiin. Ainiin, toin vuorolaisille kermakakun ja huolehdin iltaruoasta. Kenenkään ei tarvinnut olla nälissään työvuoron aikana.


Katso ”niclas214” Instagramista.

Teksti: Niclas Wickström, palomies Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Hän tekee parhaillaan Pelastusopiston insinööri-AMK:n opinnäytetyötä, johon tämäkin blogi liittyy.

 


 Niclas214: Avskedsfest

Niclas

På väg tillbaka från Helsingfors-Vanda flygfälts felaktiga storolyckslarm.

22.2 var jag sista gången med mitt nuvarande skift på min nuvarande station. Nurmijärvi komuns område byts ut mot östra Vanda från och med början av mars. Jag är en av de brandmän som kommer i fortsättningen att jobba också på den nya stationen 11.

Det kommer att grundas en ny lättenhet RKU 1115 som är stationerad vid måttvägen i Vanda. Mitt arbete kommer inte att förändras jag är fortfarande brandman. Men uppdragsmängden kommer att stiga kraftigt från det nuvarande jag har. Byte av station baserar sig på en enkät var det frågades om intresse att börja jobba på den nya enheten. Alltså därmed jobba både på RKU 101 (station 10) och RKU 1115 (station 11) med en regelbunden cirkulation mellan enheterna. Jag tänkte att det skulle kunna vara en ny intressant upplevelse så jag sökte och jag blev visad grönt ljus.

Personligen har jag redan erfarenhet av lättenheten RKU 4115 som är belägen i Klövskog. Där har jag jobbat knappt tjugo skift under det senaste året. Verksamhetsområdet ändras radikalt. Den nya omgivningen är nästan fullständigt tätörtsområde omringat av en del av Finlands högt trafikerade vägar. Jag är ändå och väntar ivrigt på mina nya kollegor och på de nya stationerna.

Tortilloja iltaruoaksi.

Tortillas som kvällsmat.

Vi firade avskedsfest med mitt gamla skift på så sätt att jag fick välja min plats i RKU 401. Jag valde chaufförsplatsen. Det var ett måste att få köra sista gången med bilen. Vi hade sammanlagt tre uppdrag under skiftet. Som först var det felaktiga larmet på Helsingfors-Vanda flygfält. Andra larmet var ett brandlarm och det tredje uppdraget var granskning av byggnadsbrand. Under kvällen fick RKU 4094 larm till en byggnadsbrand i Vichtis. Dessutom hämtade jag gräddtårta och skötte om kvällsmaten. Ingen behövde vara hungrig underskiftet.

 

 


Kolla "niclas214" på Instagram.

Kolla ”niclas214” på Instagram.

Text: Niclas Wickström, brandman Mellersta-Nylands räddningsverk.
Han gör för tillfället på sitt slutarbete till brandbefälsstudierna ingenjör YH. Denna blogg är en del av slutarbetet.