Turvallisuus on yhteinen asiamme. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – näin kuuluvat pelastustoimen arvot. Ystävänpäivänä päädyin keskittymään inhimillisyyteen, sillä se kuvastaa mielestäni arvoista tärkeintä, jonka ympärille toimintamme rakentuu. Sanana inhimillisyys herättää erilaisia tunteita ja ajatuksia, tässä oma näkemykseni 25-vuotiaana palomiehenä.

Med en rak översättning från finskan lyder räddningsväsendets värden: Säkerheten är en gemensam sak – mänskligt, professionellt och tryggt. På alla hjärtans dag beslöt jag att koncentrera mig på mänsklighet för det är det värde jag tycker beskriver bäst på vad vår verksamhet bygger på. Ordet mänskligt väcker olika känslor och tankar beroende på person. Som följande tänker jag framföra min egen syn på saken som 25 -årig brandman.

12.2 töissä ELU 3502, kävin työpäivän aikana tervehtimässä sairaalassa makaavaa äitiäni, rakastan sinua.

12.2 töissä ELU 3502, kävin työpäivän aikana tervehtimässä sairaalassa makaavaa äitiäni, rakastan sinua.

Inhimillisyys tuo ensimmäisenä mieleeni lähimmäisenrakkauden ja välittämisen toisista ihmisistä. Toimintamme perustuukin ihmisten auttamiseen elämän vaativissa tilanteissa, joista Sinä et yksinäsi selviydy.

Erään kerran, kun työskentelin ensihoidossa, iäkkäämpi potilas sanoi minulle keikan aikana: ”kuulin sireenit ja näin sinivilkkujen kajastavan ulkona, tiesin tällöin, etten ole yksin.” Nämä sanat jäivät keikan jälkeen takaraivooni, sillä ne kuvastivat täydellisesti syytä, jonka takia palvelumme on olemassa. Käytän itse yleensä sanaa ”palvelu”, kun puhun työstäni, koska pääsääntöisesti tulemme pyydettäessä paikalle – palvelemaan Sinua.

Inhimillisyys ilmenee muutenkin arjen eri tilanteissa. Emme vain aina välttämättä huomaa sitä. Mielestäni ei tarvitse olla tällä alalla ollakseen inhimillinen. Toisten huomioiminen tapahtuu erittäin helposti kysymällä esimerkiksi ”miten sinä voit?” ja ”mitä sinulle kuuluu?” Omasta näkökulmastani olet tässä vaiheessa inhimillinen, kun osoitat kiinnostusta toisen tuntemuksia kohtaan.

Haluan kirjoituksessani huomioida myös koko auttamisketjun ja muut viranomaiset. Hätäkeskuspäivystäjät tekevät arvokasta työtä, sillä he ovat ensimmäisenä yhteydessä avuntarvitsijan kanssa ja hälyttävät tarvittavat viranomaiset Sinun avuksesi. Tämän jälkeen saat arvokasta apua tilanteen edellyttämällä tavalla, sairaaloissa, kriisikeskuksissa ja muissa Sinua tukevissa palveluissa. Olemme kaikki Sinua ja Sinun läheisiäsi varten.

Muista, et ole koskaan yksin!
Hyvää ystävänpäivää!


Kolla "niclas214" på Instagram.

Katso ”niclas214” Instagramista.

Teksti: Niclas Wickström, palomies Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Hän tekee parhaillaan Pelastusopiston insinööri-AMK:n opinnäytetyötä, johon tämäkin blogi liittyy.

 

 

 

 

 

Niclas214: Mänskligt

Med en rak översättning från finskan lyder räddningsväsendets värden: Säkerheten är en gemensam sak – mänskligt, professionellt och tryggt. På alla hjärtans dag beslöt jag att koncentrera mig på mänsklighet för det är det värde jag tycker beskriver bäst på vad vår verksamhet bygger på. Ordet mänskligt väcker olika känslor och tankar beroende på person. Som följande tänker jag framföra min egen syn på saken som 25 -årig brandman.

12.2 töissä ELU 3502, kävin työpäivän aikana tervehtimässä sairaalassa makaavaa äitiäni, rakastan sinua.

12.2 på jobb i ELU 3502, hälsade under dagen på min mamma som ligger på sjukhus, jag äslkar dig.

Mänskligt får mig genast att tänka på kärlek av de närmaste och att bry sig om andra människor. Vår verksamhet baserar sig på att hjälpa människor i krävande situationer och i situationer Du inte klarar dig ensam. En gång då jag jobbade inom akutvården sade en äldre patient under larmet åt mig ”när jag hörde sirenerna och såg blålyktorna lysa ute så visste jag att jag inte var ensam”. Dessa ord blev kvar i mitt bakhuvud för de beskrev enligt mig fullständigt vad vår service bygger på. Jag använder oftast ordet ”service” när jag talar om mitt jobb för vanligtvis kommer vi på beställning för att betjäna Dig.

Mänsklighet förekommer också i olika situationer i vardagen. Vi kanske inte bara lägger märke till det. Jag tycker att man inte behöver jobba inom denna bransch för att vara mänsklig. Att ta andra människor i beaktan går lätt genom att till exempel fråga ”hur mår du?” och ”hur är det med dig?”. Enligt min synvinkel är du då redan mänsklig när du visar intresse för den andras känslor.

Jag vill också komma ihåg hela hjälpkedjan och andra myndigheter i samband med denna skrivelse. Nödcentralsoperatörerna gör ett värdefullt jobb för de är de första som är i kontakt med den som behöver hjälp och de larmar myndigheterna som krävs för att hjälpa Dig. Efter det får du värdefull hjälp baserat på situationen. Hjälpen kan bestå av sjukhus, kriscentraler eller andra tjänster som hjälper Dig då du behöver stöd. Vi är alla för Dig och Dina anhöriga.

Kom ihåg, Du är aldrig ensam!
Glad alla hjärtans dag!


Kolla "niclas214" på Instagram.

Kolla ”niclas214” på Instagram.

Text: Niclas Wickström, brandman Mellersta-Nylands räddningsverk.
Han gör för tillfället på sitt slutarbete till brandbefälsstudierna ingenjör YH. Denna blogg är en del av slutarbetet.