Olen Aseman uusi bloggaaja, Niclas Wickström ja työskentelen palomiehenä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.
Jag är Asemas nya bloggare Niclas Wickström och jag jobbar som brandman på Mellersta-Nylands räddningsverk.

IMG_4404

2.2.2018 Työvuorossa RKU 401 kuljettajana.

Olen Aseman uusi bloggaaja, Niclas Wickström ja työskentelen palomiehenä.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.Blogin alkuperäinen tarkoitus oli kirjata ylös töissä käyvän opiskelijan mietteitä opinnäytetyön teon yhteydessä. Hetken tuumailujen ja pohdintojen jälkeen päätin aloittaa ja koestaa aivan uutta tapaa viestiä pelastustoimen asioista somen välityksellä.
Luon henkilökuvan tämän blogin ja saman nimisien Instagram-tilin avulla. Yritän verkostoitua kansalaisten sekä muiden alalla töissä olevien henkilöiden kanssa.

Instagram on erittäin suosittu varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Nykyisin pelastuslaitosten tapa on viestiä organisaation virallisia sometilejä käyttäen. On myös tilejä, joita ylläpidetään työntekijöiden toimesta, jotka eivät liity suoranaisesti pelastuslaitoksen jakamaan materiaaliin.

Tapa, jolla itse lähestyn kansalaisia, on luoda viestintää ihmiseltä ihmiselle. ”Niclas214”-blogi ja -Instagram-tili ovat henkilökohtaista tuotosta, jotta ihminen voisi seurata ihmistä eikä organisaatiota tai ryhmää.

Koetan luoda jotain henkilökohtaisempaa minun ja seuraajieni välille. Profiilini pyrkii tuottamaan kulissien takaista materiaalia, jota näen työpaikallani. Seuraajani tai lukijani pääsevät aitiopaikalle ja heillä on mahdollisuus virittää keskustelu nimellään esiintyvän ihmisen kanssa.

Luonnollisesti materiaali ja teksti, jota jaan, on lakien ja säädösten mukaisia. Minulla on myös työnantajaltani lupa tuottaa ja jakaa omaa materiaaliani omalla niemelläni mutta omalla vastuullani.
Tämä blogi ja Instagram-tili ovat osa ”Case: Asema” -opinnäytetyötäni, jonka tarkoituksena on tutkia uusia mahdollisuuksia jakaa pelastusalan materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Jaan tässä blogissa viikoittain tapahtumia omasta elämästäni.
Toivotan Teille kaikille mukavia lukuhetkiä!


Niclas Wickström aloittaa Asemalla "Niclas 214" -blogin.

Katso ”niclas214” Instagramista.

Teksti: Niclas Wickström, palomies Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Hän tekee parhaillaan Pelastusopiston insinööri-AMK:n opinnäytetyötä, johon tämäkin blogi liittyy.

 

 

 

 

 

Niclas214: Från en människa till en annan

Jag är Asemas nya bloggare Niclas Wickström och jag jobbar som brandman på Mellersta-Nylands räddningsverk.

Bloggens ursprungliga idé var att ta upp och skriva om mina tankar gällande mitt slutarbete och hur jag kopplar ihop skrivandet med mitt dagliga jobb. Efter att ha funderat runt saken beslöt jag för att pröva ett nytt sätt att dela räddningsbranchens saker via sociala medier.
Jag skall alltså göra en personbild av mig. För att nå mitt endamål så använder jag i början denna blogg och dessutom ett Instagram-konto. Med andra ord försöker jag länka mig ihop med medborgarna och övrig personal innom branschen.

IMG_4404

2.2.2018 Skiftet som chaufför på RKU 401.

Bilddelningsapplikationen Instagram är väldigt populär bland annat av ungdomar och unga vuxna. Sättet som räddningsverken idag använder för att sprida information är att använda officiella konton. Det finns dock konton som upprätthålls av arbetare som inte länkas direkt som officiella konton av räddningsverket. Sättet jag försöker nå medborgarna är att grunda ett Instagram-konto som går av namnet ”niclas214” alltså samma namn som denna blogg.

Tanken bakom det hela är att en människa kan följa en annan människa och inte så att en människa följer människor, en grupp eller någon organisation.

Jag försöker alltså bygga upp nåt mer personligt mellan mig och mina följare. Min profil bjuder på material bakom kulisserna och saker jag ser på min arbetsplats. Följaren eller läsaren slipper alltså på en paradplats.

Naturligtvis fyller materialet och teksterna alla lagar och förordningar som krävs. Dessutom har jag ett godkännande av min arbetsgivare Mellersta-Nylands räddningsverk för att på egen hand dela det material jag själv producerar. Dock har jag ansvaret över det jag själv publicerar under mitt namn. Både denna blogg och Instagram-kontot är en del av mitt slutarbete. I mitt slutarbete forskar jag inom olika möjligheter att använda sociala medier för att sprida räddningsbranschens material.

I den här bloggen delar jag händelser ur mitt liv allttid en gång i veckan.
Jag önskar Er alla trivsamma lässtunder!


Kolla "niclas214" på Instagram.

Kolla ”niclas214” på Instagram.

Text: Niclas Wickström, brandman Mellersta-Nylands räddningsverk.
Han gör för tillfället på sitt slutarbete till brandbefälsstudierna ingenjör YH. Denna blogg är en del av slutarbetet.