”Hälytysilmoitus: RKS185, RKS181 ja EKS125, 202B, yieliikenneonnettomuus pieni. Kuorma-auto ajanut henkilöauton perään risteysalueella, kaksi altistunutta, molemmat ulkona autoista”.

Hätäkeskus hälyttää pieneen liikenneonnettomuuteen kolme yksikköä; kaksi pelastustoimen yksikköä ja yhden ensihoitoyksikön, mutta matkaan lähtee vain kaksi ajoneuvoa, sillä Muuramen monitoimiyksikkö lähtee tehtävälle sekä pelastustoimen että ensihoidon yksikkönä. Sillä on kaksi yksikkötunnusta, ensihoidossa EKS125 ja pelastustoimessa RKS185.

HYB

Monitoimiyksiköllä liikenneonnettomuudessa.

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Muuramen monitoimiyksikön yleisin tehtävä on tavallinen ensihoitotehtävä. Poikkeuksena perinteisiin ambulansseihin monitoimiyksikkö hälytetään myös pelastustoimen tehtäville.

Ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana monitoimiyksikkö hälytettiin pelastustoimen tehtäville 103 kertaa. Samassa ajassa se hoiti 1 251 ensihoitotehtävää.

Pelastustoimen hälytysvasteissa monitoimiyksikkö hälytetään aina vahvistamaan muita pelastustoimen yksiköitä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, hybridiyksikkö ei juurikaan hoida pelastustoimen tehtäviä yksinään.

Monitoimiyksikkö on Muuramen, Säynätsalon sekä Korpilahden hälytysvasteissa. Pääsääntöisesti yksikkö lähteekin edellä mainittujen sopimuspalokuntien avuksi ja lisäresurssiksi.

Kun monitoimiyksikkö lähtee pelastustoimen tehtävälle, päivystävä palomestari määrää yleensä yksikössä olevan palomiehen tilannepaikan johtajaksi. Hybridiyksiköllä saatava hyöty tulee pääosin siitä, että alkutoimiin ja henkeä pelastaviin toimiin kykenevä yksikkö on välittömässä lähtövalmiudessa. Tarve välittömän lähtövalmiuden yksikölle korostuu varsinkin arkena päiväaikaan, jolloin alueen sopimuspalokunnilla ei ole varallaolovelvoitetta. Lisäarvoa seuraa myös siitä, että uuden menettelyn vuoksi pelastusalan ammattilainen toimii tilannepaikan johtajana ja tukee sopimuspalokuntien toimintaa. Monitoimiyksikössä on kaksi palomiestä, joilla on alipäällystötutkinto sekä kokemusta paloesimiehen tehtävistä.

Monitoimiyksikkö puunraivaustehtävällä.

Monitoimiyksikkö puunraivaustehtävällä.

Ensihoitotehtävät monitoimiyksikkö hoitaa tavalliseen tapaan, jolloin se voidaan hälyttää silti myös pelastustoimen  tehtäville. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos ”palokeikka” tulee kesken ensihoitotehtävän, ratkaistaan keskeytetäänkö meneillään oleva tehtävä vai jatketaanko potilaan hoitamista. Meneillään olevan tehtävän keskeyttäminen arvioidaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin päivittäisessä ensihoitotoiminnassa muutenkin, jossa hätäkeskus tarjoaa kiireellisempää ensihoitotehtävää varatulle yksikölle.

Pelastustoimen tehtävälle lähdettäessä laitetaan ensihoitoyksikkö taukotilaan. Jos tehtävälle hälytetään sekä ensihoitoyksikkö että pelastustoimen yksikkö, useimmiten tehtävälle lähdetään molempina yksikköinä. Tilanteen mukaan ensihoidon kenttäjohtaja päättää lähetetäänkö tehtävälle lisäksi muita ensihoidon resursseja.

Toiminta-ajatuksena monitoimiyksiköllä on, että se tekee kohteessa kiireellisimmät ja henkeä pelastavat alkutoimet niillä resursseilla ja välineillä mitä heillä on käytettävissä. Tehtävällä ei erottella kuuluvatko toimet ensihoidon vai pelastustoimen tehtäviin. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi oven murtaminen ensihoitotehtävällä, potilaan hoitaminen tai ajoneuvon virrattomaksi tekeminen liikenneonnettomuudessa, syttymisen estäminen, lisävahinkojen estäminen tai ajoneuvon oven avaaminen hydraulisella monitoimityökalulla. Tulipalopaikalla ensitoimia voivat olla alkusammutus tai kohteen tiedustelu ja sammutushyökkäyksen valmistelu tai siinä avustaminen.

”P31, RKS185 matkalla.” Monitoimiyksikkö lähtee annetulle peräänajotehtävälle molempina yksikköinä. P31 määrää P185:n (hybridiyksikön palomiehen) tilannepaikan johtajaksi. Kohde saavutetaan nopeasti, alkutoimina varoitetaan muuta liikennettä ja varmistetaan onnettomuusalueen turvallisuus oman ajoneuvon sijoittelulla.

HYB2

.

Palomies alkaa johtamaan tilannetta ja aloittaa tiedustelun tilannepaikalla, ensihoitaja selvittää altistuneiden määrän ja selvittää altistuneiden kiireellisyyden. Kuorma-auto on pysäköitynä tien sivuun ja perään ajettu henkilöauto on lennähtänyt ojaan. Kaksi altistunutta henkilöä on jalkeilla jalkakäytävällä. Monitoimiyksikön ensihoitaja ottaa potilaat hybridiyksikön hoitotilaan ja tekee tavanomaiset tarkistukset ja tutkimukset. Sopimuspalokunnan yksikkö RKS181 tulee paikalle noin 10 minuuttia monitoimiyksikköä myöhemmin. Pelastushenkilöstö aloittaa liikenteen ohjauksen, tekee onnettomuusautot virrattomaksi ja lakaisee tien puhtaaksi lasinsiruista ja muusta rojusta.

Poliisit suorittavat omat tutkimuksensa sekä asianosaisten haastattelut ja antavat luvan siirtää ajoneuvot. Ensihoitaja on tarkastanut potilaat. Lääkärin konsultaation perusteella heitä ei tarvitse kuljettaa hoitopaikkaan, vaan he hakeutuvat päivystykseen myöhemmin, jos kipuja, kolotuksia tai muita törmäyksestä mahdollisesti johtuvia oireita ilmenee.

Sopimuspalokunnan yksikkö vapautetaan tilannepaikalta ja monitoimiyksikkö jää kohteeseen odottamaan hinausautoa. Monitoimiyksikön henkilöstö huolehtii liikenteen ohjauksesta, kunnes ajoneuvot on siirretty pois paikalta ja liikenne pääsee jatkumaan esteettä.

Asemalle palattuaan monitoimiyksikön palomies kirjaa onnettomuustiedot Pronto-järjestelmään, jolla seurataan ja tilastoidaan pelastustoimen tehtäviä valtakunnallisesti.


TK

Timo Köykkä työskentelee Muuramen monitoimiyksikössä ensihoitajana sekä sopimuspalokunnan yksikönjohtajana.

Hybridissä-blogi kertoo Keski-Suomen Pelastuslaitoksen monitoimiyksikön toiminnasta.

Teksti: Timo Köykkä
Kuvat: Keski-Suomen pelastuslaitos, Muuramen monitoimiyksikkö