Asema on hyödyllinen! Lukijoiden mielestä väite piti paikkansa 4/5-arvoisesti. Miksi Asema on hyödyllinen, siihen antaa vastauksen Niclas Wickströmin pelastusalan päällystötutkinnon opinnäytetyö, Case: Asema.
Wickströmin opinnäytetyö pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin: sosiaaliseen mediaan, verkostoitumiseen ja asiantuntemuksen jakamiseen alan sisällä. Sitä maamme pelastusalalla on tutkittu vähän, jos ollenkaan.

 Palopäällystötutkintoa opiskeleva Niclas Wickström työskentelee palomiehenä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Palopäällystötutkintoa opiskeleva Niclas Wickström työskentelee palomiehenä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Pelastusopiston palopäällystöopiskelija Niclas Wickström tekee opinnäytetyön siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää alan tiedon jakamisessa.

Työn nimi on ”Case: Asema” ja se on hyvässä vauhdissa. Ensin Wickström pyöritteli muutamaakin opinnäytetyöideaa, jotka ehtivät kariutua hallinnollisista syistä ja substanssin puutteesta. Sitten löytyi uusi media, Asema, joka aluksi hämmensi mutta pitkässä juoksussa vakuutti. ”Etelä-Savon pelastuslaitoksella työskennellessäni huomasin kun Asema tuli sosiaaliseen mediaan. Aloimme seurata sitä ja huomasimme, että täällähän on asiaa”, Wickström sanoo.

Hän ehdotti rästiin jääneen opinnäytetyönsä aiheeksi Asemaa ja sosiaalista mediaa, ja sai sille ohjaavalta opettajalta Raija Honkaselta vihreää valoa. Opettaja ei epäröinyt. ”Päätös oli helppo, sillä aihe täyttää amk-opinnäytetyövaatimukset ja on ajankohtainen”, Honkanen sanoo.

Wickström sanoo, että Aseman jutut ovat aiheuttaneet keskustelua hänen tuntemissaan alan ihmisissä. Wickströmistä onkin mielenkiintoista selvittää, miten eri lähtökohdista tulevat henkilöt kokevat Aseman ja löytyykö titteleistä riippumatta samanlaisia kokemuksia. ”Teoriapuolen tieto alkaa olla nyt kerätty, seuraavaksi ryhdyn haastattelututkimuksen pariin ja analysoimaan lukijakyselyä.”

Palopäällystön opinnäytetöiden joukossa Wickströmin työ on ainutlaatuinen. Viestinnästä, saati sosiaalisesta mediasta, niitä on tehty vähemmän, jos ollenkaan. ”Niclaksen aihe käsittelee tärkeää osaa pelastuslaitoksien toiminnassa, viestintää. Sosiaalinen media on tärkeä osa viestintää”, ohjaava opettaja Honkanen painottaa.

Wickström on itsekin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Vaikka Asema on verkkolehti, kuuluu Wickströmkin siihen selkeään enemmistöön, jotka lukevat Aseman juttuja somessa. ”Koska kehittämistehtävän keskiössä ovat ihmiset ja heidän käyttäytymisensä somessa ja Aseman ympärillä, on tärkeää kiinnittää analyysissä huomiota siihen, mitkä tekijät vaikuttivat tutkimushenkilöiden käyttäytymiseen ja miksi? Tämä kysymys herätti ainakin oman mielenkiintoni Asemaa koskettavan tutkimuksen ympärille”, Wickström sanoo.

”Odotan, että työssä saadaan selkeä tulos siitä, miten sosiaalinen media auttaa verkostoitumisessa ja miten asiantuntemusta tulevaisuudessa voidaan jakaa alan sisällä”, Honkanen sanoo.

 

Niclas Wickström aloittaa Asemalla "Niclas 214" -blogin.

Niclas Wickström aloittaa Asemalla ”Niclas 214” -blogin.

Niclas 214 -blogi alkaa

Niclas Wickström aloittaa Asemalla nimeään ja vakanssinumeroaan kantavan ”Niclas 214” -blogin. Hän käsittelee siinä pelastusalaa ja opinnäytetyötänsä koskevia aiheita. 25-vuotias Wickström työskentelee palomiehenä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja hän asuu pääkaupunkiseudulla.

Wickström avaa myös blogille rinnasteisen ”niclas214” -Instagram-tilin.

Teksti ja kuva Marko Partanen