Sairaanhoitaja AMK-opiskelija Päivi Väkevä sai harvinaisen tilaisuuden, kun hän pääsi Saimaan AMK:n ensimmäisenä opiskelijana Raja- ja merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppanian (ERIKRJK) sairaanhoitajan ohjattavaksi harjoittelujaksollaan.

IMG_4816-2

Kyseessä oli valinnainen ammatillinen harjoittelu, jossa harjoittelupaikan saa valita oman mieltymyksen mukaan. Kaiken kaikkiaan harjoitteluviikkoja kertyi viisi, joista muutamalle viikolle tuli vain pari harjoittelupäivää pitkästä maastoharjoitusjaksosta johtuen.

Harjoittelujaksoon kuului aluksi sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa Raja- ja merivartiokoulun terveysasemalla ja taisteluensiapukoulutusta yksikössä sairaanhoitajan ohjauksessa. Orientoitumisosuuden jälkeen tuli lähtö 10 päivää kestäneeseen taisteluampumaharjoitukseen Rajavartiolaitoksen Jukajärven ampumaleirialueelle.

Ampumaharjoituksessa oltiin suurin osa ajasta maasto-olosuhteissa, joissa ohjaajana toiminut sairaanhoitaja Teea Kohonen päivysti opiskelijan kanssa ammuntojen ajan, sekä oli hoitovalmiudessa tarvittaessa ympäri vuorokauden. Harjoituksen pitkäkestoisuus ja epäsäännölliset työajat toivat haasteensa toimintaan.

IMG_4828-2Ampumaharjoituksen jälkeen, muutaman päivän levon jälkeen, oli harjoitteluohjelmassa vielä ensiapukoulutuksen pitäminen ohjaajan kanssa Nuijamaan rajavartioasemalla, jossa koulutettiin rajavartijoille hätäensiavun kertausta, kuten PPE+D.tä sekä CAT-sidoksen ja painesiteen käyttöä.

Päivi kertoo, että hän valmistautui jaksoon etukäteen opiskelemalla teoriaa ja käytäntöä mm. ilmatien hallinnasta sekä paineilmarinnan hoidosta ja palautti mieleen ensiaputaitoja. Etukäteisharjoittelu ensihoidon opettajan kanssa olikin tarpeen, sillä hän toimi harjoittelun aikana ohjatusti apukouluttajana TCCC-koulutuksessa, jossa aiheena oli paineilmarinnan purkua, lävistävän rintakehävamman hoitoa ilmatiiviillä sidoksilla, nenänielu- ja nieluputken laittoa, sekä potilaan lämpimänä pitoa.

Vammapotilaan tutkiminen cABCD-kaavion mukaisesti tuli tutuksi, samoin kuin hemostaattien käyttö runsaan verenvuodon tyrehdyttämisessä. Ennen maastoon lähtöä Väkevä piti ohjattuna varusmiehille sairaanhoitajan osuuden varo-koulutuksesta.

Taisteluharjoitusten aikana toiminta maastossa oli pääasiassa kenttäsairaanhoitajan vastaanoton pitämistä. Vastaanotto, joka järjestettiin aamuisin ambulanssissa, sisälsi hoidon tarpeen arviointia, näytteiden ottoa sekä potilaan hoitamista lääkärikonsultointeineen ja lääkityksineen. Ambulanssi päivysti ampuma-alueella, varmistaen nopean siirtyminen mahdolliselle onnettomuuspaikalle. Maastossa liikkuessa kannettavaa oli paljon, sillä oman henkilökohtaisen repun lisäksi kannossa olivat välillä myös ensihoitoreput.

Päivin mielestä harjoittelujakso oli mielenkiintoinen ja erityisesti taisteluensiavun toteutus paukkupatruuna-ammuntojen aikana vastapuolen tulituksen alla maastossa, jäi upeana ja ainutlaatuisena kokemuksena mieleen. Pimeässä ja kylmässä tapahtuva potilaan hoitaminen otsalampun valossa ja virkistävät aamupesut riitteisessä järvessä tulivat myös tutuksi.

 

Teksti: Antti Kosonen
Kuvat: Juha Jormakka