Lapin sairaanhoitopiiri on aloittamassa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa Päivystys Pirtissä -hankkeen. Ajatuksena on kokeilla mm. Etelä-Karjalassa hyväksi havaittua yhden hengen yksikön toimintamallia Rovaniemen kaupungin alueella.

Marraskuussa päättyneessä rekrytoinnissa tehtävään haettiin projektityöntekijää, joka ottaisi vastuulleen projektinsuunnittelun, henkilöstön kouluttamisen, hankintojen tekemisen ja tarvittavien tutkimustietojen keräämisen. Projektityöntekijä työskentelee kokeilun ajan yksikön kehittäjänä ja operatiivisessa työssä..

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen kertoo että haussa on hoitotason ensihoitaja, jolla olisi kokemusta projekti- ja kehitystehtävistä. Eduksi katsotaan myös koulutus- ja tutkimusosaaminen. Tavoitteena on aloittaa hanke heti kun oikeanlainen työntekijä saadaan rekrytoitua, mielellään jo tammikuussa.

Työntekijä aloittaa ensimmäisten kuukausien aikana valmistelutehtävät, jotka pitävät sisällään operatiivisen henkilöstön rekrytoimisen ja kouluttamisen, sekä toiminnan suunnittelemisen. Tavoitteena olisi että yksikkö olisi ennen kesää toiminnassa.

Henkilöstö tulee olemaan hoitotason ensihoitajia, joiden työpiste on hankkeen aikana nyt perustettava uusi yhden hengen yksikkö. Yksikön toiminta tulee olemaan Rovaniemen alueella. Rovaniemen kaupungin rahoitus mahdollistaa toiminnan seitsemänä päivänä viikossa, mutta ei kuitenkaan ympärivuorokautisesti.

Toiminta-aika tulee todennäköisesti olemaan 12 tuntia vuorokaudessa. Hankkeen ajaksi vakinaisia työntekijöitä tarvitaan yksikköön noin 2-3 kpl. Henkilöstön tarve lisääntynee, mikäli yksikön toiminnasta tulee jatkuvaa myös hankkeen jälkeen.

Uusi yksikkö tulee hoitamaan pääasiassa kiireettömiä ensihoitotehtäviä, sekä mahdollisia tukitehtäviä muille terveydenhuollon toimijoille. Karjalaisen mukaan yksikkö voisi mahdollisesti toimia myös perustason yksiköiden tukitehtävissä tarvittaessa mutta olisi mielenkiintoista selvittää sen mahdollinen käyttö myös poikkeusoloissa. Yksikön toimintaa ei kuitenkaan ole vielä kovin tarkkaan linjattu, vaan se tarkentuu valmistelutöiden edetessä.

Tavoitteena hankkeella on arvioida yksikön tarvetta ja mahdollisesti saatavia hyötyjä kokonaisuuden kannalta. Todennäköisesti hyötyjä saataisiin ainakin ensihoidossa, jossa työkuorma kiireettömien tehtävien osalta vähenisi. Tärkeää olisi saada tuloksista tutkittua tietoa, jotta vaikutusta voidaan asianmukaisesti arvioida. Mikäli tulevalla projektityöntekijällä ei ole tutkimusosaamista, on sairaanhoitopiirin tutkimus ja kehitys henkilöstö käytettävissä.

Rovaniemen projektia suunniteltaessa on myös muiden alueiden malleista otettu selvää – omaa mallia tullaan rakentamaan muualta saatujen kokemusten mukaan. Ensihoito on jatkuvassa muutoksessa ja erilaiset kokeilut ja projektit ovat tärkeitä kokonaisuuden kehittämisen kannalta.

Teksti: Juha Jormakka
Saimaan AMK:n projektipäällikkö