Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) on kaikille avoin 52 jäsenjärjestön yhteenliittymä, jossa toimii n. 18 000 vapaaehtoista 1500 hälytysryhmänä. Ryhmät päivystävät 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Vapepassa toimii kolme koordinaatiojärjestöä. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapepan toimintaa yleisen vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan, Suomen Meripelastusseura vapaaehtoisen meripelastustoiminnan ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoisen lentopelastustoiminnan osalta.

Vapepalla oli maalla saatuja tehtäviä vuonna 2016 yhteensä 359 kappaletta. Suomen meripelastusseuran alukset suorittivat 274 kiireellistä tehtävää ja Suomen lentopelastusseuran ilma-alukset 54 hälytystehtävää ja 242 palolentoa. Meri- ja lentopelastusseuran tehtävistä osa on Vapepan hälytystehtävien kautta tulevia.

Lain perusteella poliisi johtaa etsintää myös Vapepan tehtävissä, samalla kun Vapepan omat, yhtenevästi koulutetut johtajat johtavat vapaaehtoisia. Tehtävän aluksi perustetaan johtopaikka, johon eri toiminta-alueiden edustajat kokoontuvat organisoimaan vapaaehtoiset auttajat pienemmiksi toimintaryhmiksi. Sekä maalla toimivilla vapaaehtoisilla että meri- ja lentopelastustoiminnalla on omat organisoijansa johtopaikalla.

Etenkin erikoisosaamisalueilla kuten palveluskoirien, veneiden ja lentokoneiden käytössä vaaditaan tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista toimintaa. Luonnollisesti myös maalla toimiva pääjoukko eri osaamisalueineen vaatii hyvän organisoinnin.

Lauantaina 21.10.2017 Etelä-Karjalassa Rautjärvellä pidettyyn Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johtamaan Vapepa-harjoitukseen osallistui 54 vapaaehtoista 17:stä eri jäsenjärjestöstä. Mukana oli vapaaehtoisia maalla toimivista järjestöistä, Suomen meripelastusseurasta ja Suomen lentopelastusseurasta.

Tehtävänä oli etsiä kaksi iäkkäämpää mieshenkilöä, jotka olivat kadonneet erään järjestön järjestämästä tapahtumasta aamuyöllä, eikä heihin oltu saatu yhteyttä aamuun mennessä. Poliisi suoritti valmiushälytyksen klo 7.30 Vapepan johtoryhmälle, joka puolestaan hälytti aamukahdeksan jälkeen vapaaehtoiset tehtävälle.

Etsintäketju tehtävänannossa.

Etsintäketju tehtävänannossa.

Kaikessa operatiivisessa toiminnassa viestiliikenteen merkitys on ratkaiseva. Tässäkin harjoituksessa käytössä olivat niin VIRVE-kalusto, GSM-puhelimet, kuten myös viestikaluston perustan muodostamat RHA68-radiot, joissa Vapepalla on omat varatut taajuudet. Viestiliikenteestä yleensä huolehtivatkin erikoisosaamisensa vuoksi radioamatöörit riittävien viestiyhteyksien varmistamiseksi.

Johtoryhmän organisoiduttua etsijöille annettiin tilannetiedotus ja kerrottiin yleinen tehtävä, jonka jälkeen toimijat jaettiin lähietsintäryhmään ja autopartioihin. Sen jälkeen heille, veneelle ja lentokoneille annettiin tehtäväalueet poliisin ohjeistuksen mukaisesti. Lentopelastustoiminnassa oman lisähaasteen toi tällä kertaa itärajan läheisyys – lentotoiminnan rajoitukset oli huomioitava.

Etsijät oli pyydetty kokoontumaan kello 9.30. Ensimmäiset ryhmät lähtivät tehtävälle kello 10 ja toinen kadonneista löydettiin tehokkaalla lähietsinnällä kello 10.30. Toinen etsittävä löytyi kello 12 jälkeen. Välissä etsijöitä odotti ”plusykkönen” – kylmettynyt (harjoitukseen kuuluva) marjastaja löydettiin hieman ennen kello 11.

Vapepassa on mukana monenlaista toimijaa ja osaamista. Tässäkin harjoituksessa käytettiin palveluskoirilla tapahtuvaa etsintää, off road -ajoneuvoja, ketjuetsintää sekä veneellä ja lentokoneella tapahtuvaa etsintää. Yhteistoimintaa pääsivät harjoittelemaan myös off road -ajoneuvot ja vapaaehtoinen meripelastus. Off road-ajoneuvot tukivat veneen vesillelaskua pehmeän rantatien vuoksi, lisäksi palveluskoira ohjaajineen pääsi osallistumaan yhteistoimintaan meripelastuksen veneen kanssa.

Johtopaikalla on aina myös ensiavun asiantuntija. Tällä kertaa johtoryhmä päätyi hyödyntämään ensihoitaja Tytti Teräväisen ammattitaitoa löydettyjen etsittävien tilan ja hoidontarpeen arvioinnissa.

Viranomaisen harjoitusinfo osallistujille.

Viranomaisen harjoitusinfo osallistujille.

Harjoitusta johti Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Matti Hirvonen ja vapaaehtoisia allekirjoittanut. Tarkkailemassa ja koulutuksellista näkökulmaa hyödyntämässä olivat Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin valmiuspäällikkö Eila Siira sekä valmiuskouluttaja Jouni Tykkä. Lisäksi yksi osallistujista oli Etelä-Savon maakunnasta.

Harjoitus on esimerkki säännöllisestä ja maakuntarajatkin ylittävästä toiminnasta, jolla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittyminen ja taitojen ylläpito. Vapaaehtoisten tehtävät monipuolistuvat: Perinteisen etsinnän lisäksi ensihuollolliset tehtävät yhteiskunnan eri häiriötilanteissa vaativat uudenlaista osaamista. Säännöllinen harjoittelu sekä jatkuva toiminnan kehittäminen tuovat luotettavuutta, joka tukee myös viranomaisten tahtotilaa.

 

 

Teksti: Ari Pöntinen, Vapepa-johtaja / Valmiuspäivystäjä
Kuvat: Jouni Tykkä