Tehyläiset Siun soten työntekijät järjestivät mielenilmauksen Pohjois-Karjalassa. Kuluvan – eli aloitusvuoden kustannusvaje saatetaan Tehyn pääluottamusmiesten mukaan kattaa muun muassa lomauttamalla ja irtisanomalla väkeä tulevana vuotena. Siun soten henkilöstöjohtaja myöntää, että lomauttamisistakin on keskusteltu muttei laitettu toimeen. Hän ymmärtää työntekijöiden huolen.

Tehyläiset Siun soten työntekijät ovat huolissaan alimitoitetusta budjetoinnista, joka pahimmillaan saattaa aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia säästöjä. Näitä ovat esimerkiksi lomauttaminen, jopa irtisanomiset. Kun jostain pitää säästää, on selvää, että henkilöstökulut ovat liipaisimella, ne kun muodostavat suuren osan menoista, Tehyn pääluottamusmiehet Mika Kipinä ja Markku Nuutinen kertovat.

”Lomautukset ja irtisanomiset ovat olleet keskustelussa yhtenä keinona monen keinon joukossa. Lomautuksiin ja irtisanomisiin ei toistaiseksi ole päädytty. Mutta on ymmärrettävää, että henkilöstö on huolissaan säästöistä, koska tiukassa talouden tilanteessa sopeuttaminen kohdentuu alalla aina myös henkilöstömenoihin”, Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen sanoo.

20171111_112542”Johto järjesti kyselyn henkilöstölle, haluavatko he pitää palkatonta vapaata tai lisää lomia.
Kyselyn jälkeen lomia ”määrättiin” pitämään lisää, ilman että sijaisia palkattaisiin lisälomien ajaksi. Keskustelimme asiasta johdon kanssa mutta osassa yksiköistä toteutus on aivan eri kuin mitä oli keskusteltu”, pääluottamusmies Mika Kipinä sanoo.

Kipinä kertoo, että osavuosikatsauksen mukaan kustannusten kasvu on syntynyt ostopalveluista, muualla tehtävästä erikoissairaanhoidosta, lastensuojelusta, kehitysvammaisten hoidosta ja potilaiden hoitopaikan valinnanvapaudesta. Kipinä pelkää säästökuurista syntyvän oravanpyörän.

”Jos säästämme henkilöstökuluissa, palvelumme heikkenee. Kun potilaat huomaavat tämän, he hakevat entistä hanakammin hoitoa muualta. Ei se ainakaan halvemmaksi tule, sillä lasku tulee Siun sotelle.”

Bjerregård Madsenin mukaan maakunnan alueen ulkopuolelle valinnanvapauden vuosi hakeutuneiden erikoissairaanhoitopalveluiden ostot ovat tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaan euroa. ”Siun Sote tiedostaa valinnanvapauden potilaille suomat mahdollisuudet ja siihen liittyvät riskit oman alueen sairaalan palvelutuotantoon”, Bjerregård Madsen sanoo.

Henkilöstön kuormittumista on jo pääluottamusmies Nuutisen mukaan pohdittukin, siihen ei ole yhtä ainoaa vastausta. ”Jos henkilöstö saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, on ongelmaa mahdollista helpottaa. Yksiköiden kuormitusasteita ei ole helppoa tasoittaa. Joensuuhun on aina helpompi saada väkeä kuin maakuntaan”, Nuutinen sanoo.

Bjerregård Madsenin kertoo, että henkilöstön kuormittuneisuus ja hoidon laatu on monesta asiasta kiinni, toki myös käytettävissä olevasta henkilöstön määrästä. ”Hoidon laatuun vaikuttaa myös henkilöstön optimaalinen sijoittuminen ja kohdentaminen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeeseen, henkilöstön oikea rakenne, henkilöstön osaaminen ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö ja työnjako.”
20171111_112547

Yhteistyössä toivomisen varaa

 Pääluottamusmies Mika Kipinän mukaan Siun soten suunnitteluvaiheessa ollut hyvä yhteistyö on kadonnut toiminnan alettua. Hänen mukaansa keskustelussa ja vuorovaikutuksen lisäämisessä on parannettavaa.
”Tuupovaaran tk:n lakkauttamisestakin henkilöstö luki seuraavan aamun lehdestä, kun päätös oli tehty edellisenä päivänä”, Kipinä sanoo.

Hänen mukaansa Siun sotelta puuttuu suunnitelmallisuus. ”Vasta kun epäkohtaan on jo puututtu, mietitään, että olisi voitu tehdä toisinkin.”

Tehyn pääluottamusmies Markku Nuutisen mukaan yhteistyökulttuurin hakemiseen on varattava reilusti aikaa.
”Muutos vaatii hyvää sisäistä viestintää missä molemmilla osapuolilla on parannettavaa.”

Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsenin mukaan Siun Sotella on aito tahtotila parantaa henkilöstön osallisuutta ja vuorovaikutusta henkilöstön kanssa eikä hänen mielestään keskustelu henkilöstön kanssa ei ole loppunut kokonaan.
Siun soten johto tapaa säännöllisesti ja viikoittain henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet. Lisäksi muut yhteistoiminnalliset rakenteet ovat toteutuneet säännöllisesti. Myös yksiköiden työkokoukset toteutuvat säännöllisesti.
”Tunnistamme kuitenkin hyvin vuorovaikutuksen ja keskustelun lisäämisen tarpeen suorassa ja välittömässä arjen toiminnassa”, Bjerregård Madsen sanoo.

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan alueen kuntayhtymän järjestämää toimintaa. Se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollosta- sekä pelastustoimesta. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon sekä leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta sovituin osin.

Teksti: Marko Partanen
Kuvat: Mirja Laukkanen