Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hoitaa vuosittain osan pientalojen palotarkastuksista asukkaiden omavalvonnalla. Asukkaille lähetetään postissa arviointilomake ja palautuskuori. Asukas voi lomakkeen avulla käydä läpi oman asuntonsa turvallisuusasiat. Tänä vuonna kolme neljästä palautti lomakkeen pelastuslaitokselle. Omavalvonnan saattoi tehdä myös netissä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos lähetti tänä syksynä noin 4500 omatoimiseen turvallisuuden arviointiin liittyvää kirjettä tietyille postinumeroalueille Hyvinkäällä, Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla. Asukas sai kirjeessä arviointilomakkeen ja pientalon paloturvallisuusoppaan, jota saattoi käyttää apuna arviota tehdessä. Lomakkeen on palauttanut jo 3432 kiinteistöä. Nille, jotka eivät vielä ole palauttaneet lomaketta, on lähetetty muistutus.

Asukkaiden täyttämien arviointilomakkeiden mukaan eniten puutteita havaittiin osoitenumeroinnissa, öljylämmityslaitteiston yhteydessä tarvittavassa alkusammutuskalustossa, tulisijojen ja savuhormien nuohouksessa sekä palovaroittimien määrässä.

omavalvonta

Kuva: Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muistuttaa asukkaitaan neuvoilla, jotka toimivat yhtälailla missä tahansa.

–  Osoitenumeroinnin tulee olla näkyvillä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Ethän sinäkään halua, että tarvitsemasi apu viivästyy puutteellisesti näkyvän osoitenumeroinnin takia?

– Öljylämmityslaitteiston läheisyyteen tulee sijoittaa tarkastettu, vähintään 6 kg:n käsisammutin. Käsisammutin on tärkeä varuste omatoimisessa paloturvallisuuden parantamisessa, sillä sen avulla niin lämmityslaitteesta kuin muistakin arkisista paikoista alkunsa saava tulipalo voidaan saada sammumaan.

– Kodin käytössä olevat tulisijat ja savuhormit tulee nuohota vuosittain. Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta ne eivät aiheuttaisi palovaaraa.

– Riittävä määrä toimivia ja oikein sijoitettuja palovaroittimia on asukkaiden halvin henkivakuutus. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliöä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Piippaahan sinulla?

Lähde: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedote