”Kun palomies pukee haalarit ylleen, hän saattaa kokea kantavansa virheettömyyden viittaa”, Tero Lähdesmäki sanoo. Hän on tutkinut inhimillisten virheiden hallintaa pelastusalalla.
”monesti luullaan, että osataan kaikki eikä mitään voi sattua. Se vaikeuttaa asioista puhumista, mistä voitaisiin oppia.”
Se on alan ja yksittäisen työntekijän kannalta vahingollista.

VVIITTA1 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lääkintäesimies Tero Lähdesmäki puhuu pelastusalaa haittaavasta ”virheettömyyden viitasta.”
Lähdesmäen viesti on, että turvallisuusalalla osataan heikosti katsoa peiliin. Inhimillisiä virheitä sattuu jatkuvasti, ne vaarantavat kaikkien osapuolten turvallisuuden mutta silti niitä ei välttämättä edes tunnisteta.
Tämä on erikoista, sillä pelastusalan tärkeimpänä tehtävänä on etsiä maallikoiden toimista riskejä ja valistaa heitä niistä. Omasta toiminnasta nämä riskit mielellään unohdetaan, vaikka ne huomattaisiinkin.
Siihen on Lähdesmäen mukaan syynä ”virheettömyyden viitta”, jota on toisinaan raskastakin kantaa.

”Tarkoitan henkistä taakkaa, joka syntyy, kun alalla vallitsee yleinen ennakkokäsitys ja olettamus, että teemme työmme jotenkin poikkeuksellisen turvallisesti, erehtymättä. Osaltaan tuo odotus on meidän itsemme luomaa, osaltaan varmaan ulkopuolelta synnytettyä, ”sankarikulttuurista” johtuvaa. Taakka syntyy, kun kuitenkin arjessa jokainen huomaa, ettei totuus olekaan meidän omien odotustemme kaltainen ja parhaistakin yrityksistämme huolimatta joskus epäonnistumme. Kun työn luonne on selvästi turvallisuuskriittinen, voivat epäonnistumisen seuraukset olla kohtalokkaat. Monella muulla alalla erehtymisen seuraukset eivät välttämättä olisi niin vakavat”, Lähdesmäki sanoo ja luonnehtii pohdintansa ”keittiöpsykologiaksi.”

 

 

VViitta3Oppia kannattaisi ottaa muilta

Lähdesmäki peräänkuuluttaa tiedon lisäämistä tekijöistä, jotka edesauttavat virheen syntymisessä. Myös virheiden seurausten hallinnasta olisi paljon opittavaa, tietoa on sovellettavissa muilta aloilta, soveltuvilta osin tietoa tulisikin siirtää pelastuslalle, Lähdesmäki pohtii.
Hän ei kuitenkaan tuijottaisi pelkkiinvirheisiin, vaan työssä tulisi keskittyä myös siihen, miksi onnistutaan.
”Keskiössä on organisaation kyky oppia ja kehittää omaa toimintaansa.”

 

 

VVIITTA2Pelastaja-, sairaanhoitaja- ja palopäällystötutkinto

Tero Lähdesmäki valmistui Pelastusopiston palopäällystön koulutusohjelmasta joulukuussa 2016.
Päättötyönään hän tutki inhimillisiä virheitä pelastusalan turvallisuudenhallinnassa; mitä pelastusala voisi oppia poikkeuksellisen hyvin onnistuneilta organisaatioilta.

Lähdesmäki valmistui pelastajakurssilta 1997, hän on työskenteli ensin palomies-sairaankuljettajana kahdeksan vuotta, minkä jälkeen sairaanhoitajaksi opiskeltuaan hän aloitti lääkintäesimiehenä 2011. Tuoreen palopäällystötutkinnon jälkeen Lähdesmäki on tehnyt myös palomestarin sijaisuuden.

Tutustu Lähdesmäen  ”Inhimillisen virheen hallinta pelastustoiminnassa – oppia korkean luotettavuuden organisaatioilta” -työhön tästä.

 

Teksti Marko Partanen
Kuva Tero Lähdesmäki ja Mikko Hynninen