IMG_1312

Pietarissa järjestetään Venäjän vuotuinen ensihoitokongressi. Paikalle saapuu vieraita ja näytteilleasettajia myös muista maista. Kongressissä myös päätetään maan ensihoitoasioista.

Pietarin vuotuinen ensihoidon konferenssi järjestettiin kesäkuussa. Sinne kokoontuivat kaikki Venäjän ensihoidon vaikuttajat ja vastuulääkärit. Tänä vuonna osallistujia oli noin 900, myös useasta muusta maasta.
Kaksipäiväinen konferenssi kuvaa nykyistä tilannetta, uusia tutkimuksia, sekä tuo uusia ajatuksia suunnasta, johon järjestelmä on kehittymässä. Päiviin liittyy valtakunnallinen komiteatyöskentely, jossa tehdään kaikki valtakunnalliset päätökset ja valtakunnalliset vaatimukset.

Suomalaisittain yllättävää Venäjän ensihoidon nykytilannekuvauksessa on ensihoidon tehtävien väheneminen. Laskua on tapahtunut muutaman vuoden ajan, vaikka maailmalla yleinen trendi on ollut noususuhdanteinen. Syynä ensihoidon tehtävien vähenemiseen on terveyskeskustasoisen hoidon tehostaminen. Ihmisiä on pyritty hoitamaan aikaisemmin ja nopeammin niin, ettei tilanne pahene ja tarvetta ambulanssille näin ilmene. Tehtävät ovat vähentyneet lähes kymmenen prosenttia.
Toinen iso muutos on ollut lääkäreiden väheneminen ja välskäreiden lisääntyminen työntekijäkunnassa. Välskäreiden on katsottu pärjäävän suuressa osassa tehtäviä yhtä hyvin, jolloin säästö on ollut suuri.

IMG_1369

Venäjällä on suuri tarve uusia kalustoa ja uusien ambulanssien hinta on pakottanut etsimään kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Kuvassa siirtoyksiköksi tarkoitettu Lada, jossa perustason varustus ja paaripaikka. Hinta kokonaisuudessaan 25 000€.

Ajoneuvojen uusiminen on ollut koko Venäjällä viimeiset vuodet merkittävän iso ensihoidon haaste. Edellisenä kahtena vuotena on valtio tukenut köyhiä alueita yhteensä 9 miljardilla ruplalla (noin. 140 miljoonaa euroa), jotta vanhentunutta kalustoa on saatu uusittua. Tällä vuodelle rahaa on varattu 3 miljardia ruplaa (46 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi alueet itse rahoittavat kalustohankintoja omien varojensa perusteella. Esimerkiksi Pietarin kaupunki ei saa valtion avustuksia, vaan maksaa kalustonsa itse.

Tavoitteena on 10-15% kaluston uusiminen vuosittain. Nykyisestä kalustosta noin 43% on yli 5 vuotta vanhoja. Vanhimmillaan autot saattavat olla 90-luvulta. Ambulanssien kokonaismäärän ollessa noin 20 000, tarkoittaa tämä 2000-3000 auton vuosittaista uusimistarvetta. Venäläisen ambulanssin ostohinnat ovat noin 50 000 – 100 000€, vaikka halvimman Ladasta tehdyn siirtoyksikön voi saada jopa 15 000€ hintaan. Pietarissa ambulansseista suuri osa on Ford Transit-merkkisiä, kun Moskovassa on Mercedes-Benzjä. Muualla maassa käytetään paljolti paikallista KAZ-alustaa.

Hätäkeskusjärjestelmien valtakunnallinen uudistaminen on aloitettu ja uusia järjestelmiä rakennetaan muiden maiden kokemusten perusteella. Sähköinen hälyttäminen ja kirjaaminen ovat nyt kokeilussa ja tavoitteena on ottaa niitä vähitellen käyttöön. Valtakunnallinen hätäkeskus on suunnitteilla, mutta se tulee viemään aikaa. Eurooppalainen hätänumero 112 otetaan samalla käyttöön.

Päivystyksissä ja ensihoidossa on ollut jatkuvaa henkilöstövajausta, mikä on johtanut lääkäreiden tehtävien siirtämiseen ensihoitajille (välskäri). Lääkäreiden määrä on vähentynyt nopeasti, kun ensihoitajia on koulutettu enemmän. Keskustelua herättää paljon lääkäreiden asema ensihoidossa kokonaisuudessaan: tuleeko lääkäreitä olla joka autossa, ainoastaan joka toisessa vai joka viidennessä yksikössä.

Suomalainen ensihoidon parityöskentelymalli on herättänyt kiinnostusta, samoin yhden henkilön arviointiyksiköt. Henkilöstön koulutustasoa ja määrää ollaan laskemassa, joten Venäjällä on erityistä kiinnostusta nähdä miten se tehdään muualla maailmalla turvallisesti. Venäläinen 3-4 henkilön mitoitus ambulansseissa koetaan haasteelliseksi ja kalliiksi.

Nyt Pietarin metro-iskun jälkeen havaittiin lääkäreistä olleen hyötyä vaativissa ensihoidollisissa tilanteissa. Lääkäreitä oli nyt riittävästi, mutta onko jatkossa riski, että osa potilaista jää asianmukaisen hoidon ulkopuolelle?

Terveydenhuollon erikoistuminen on viety Venäjällä erittäin pitkälle. Eri erikoisaloja on paljon ja tämä aiheuttaa merkittäviä ongelmia ensihoidolle. Eri sairaaloita on paljon ja kaikissa ei ole potilaiden tarvitsemia erikoisaloja. Vaikka sairaalassa olisi traumapäivystys, saattaa sieltä puuttua joku potilaan tarvitsema erikoisala. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä potilassiirtojen määrää ja viiveitä potilaan saamalle hoidolle. Ratkaisuksi on suunniteltu alueellisia päivystysyksiköitä, joissa olisi kaikki tarvittavat erikoisalat.

Samalla tulee kehittää ilmaevakuointikykyä, jotta maan kaukaisemmissa osissa on saatavilla asianmukaiset palvelut. Helikoptereiden ja lentokoneiden aiheuttamat kustannukset ovat kuitenkin iso ongelma, koska ne vievät resursseja muulta terveydenhuollolta.

Yksi isoimmista tulevaisuuden kehityskohteista on kuitenkin yksittäisen ambulanssin varustus ja varusteiden varastointi. Valtakunnalliset vaatimukset vaativat päivittämistä. Uutta teknologiaa on tulossa, mikä nostaa kustannuksia merkittävästi. Lisäksi osasta vanhasta kalustosta voidaan luopua, jotta tilaa ja kustannuksia säästyy.

Juha Jormakan kuvia Pietarista:

IMG_1371

Pietarissa lääkäriksi opiskeleva Atte Virolainen (vas) oli ensihoitokonferensissa näytteilleasettajan edustaja. Hänen puheilleen on pysähtynyt Vuoden ensihoitaja 2016 Juhani Seppälä.

 

Mercedes Benzit ovat tulleet venäläiseen ambulanssiliikenteeseen, niitä on ajossa Moskovassa.

Moskovassa ajetaan keikkaa Mercedes Benzeillä.

 

IMG_1297

Vladimir Iljitš Lenin tervehtii nimeään kantavalla aukiolla ihmisiä. Aukio on Pietarin Suomen rautatieaseman edustalla.

 

Teksti Dimitri Lisitsyn ja Juha Jormakka
Kuvat Juha Jormakka