Z1Simo Saikon sampo on tähän asti tahkonnut liki 250 amk-ensihoitajaa. Hän on tunnustettu amk:n opettaja ja tutkinnon kehittäjä sen alkumetreiltä alkaen. 20 vuoden amk-kokemusten jälkeen Saikko siirtyy perustasolle – opettamaan lähihoitajia Saimaan ammattiopisto Sampoon.

Simo Saikko alkaa opettaa ensihoidon osaamisalalle valittuja lähihoitajaopiskelijoita Saimaan ammattiopisto Sampossa, Lappeenrannassa.
Sampo saa riveihinsä todellisen ensihoidon osaajan ja tuntijan. Oppilaitokselle tuskin on haitaksi se, että Saikko on saanut Vuoden ensihoitaja -tunnustuksen nimenomaan opiskelijoiden tekemästä esityksestä.

Saikko sanoo kaivanneensa tavallista opetustyötä, jota ammattikorkeakoulun yliopettajana hänen työpäiväänsä kuului enää melko vähän.
”Ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu monipuolinen TKI- ja KV-toiminta ja näiden merkitys on noussut jopa opetusta suuremmaksi. Totesin mielessäni, että vaikka näillä saroilla tehtävää jää paljon tekemättä, on laadukkaasti toteutetussa perusopetuksessa itselleni suurempi merkitys” Saikko sanoo.
Samalla tarjoutui tilaisuus siirtyä opettajaksi Lappeenrannassa alkavaan lähihoitajien ensihoito-opetukseen.
”Olen jo nähnyt ensihoitajien koulutuksen koko kehityskaaren aina maisterikoulutukseen saakka, joten on mukava katsoa ensihoitoa vielä toisesta näkövinkkelistä.”

Uudessa pestissään Saikko kokee itsensä pitkälti asennekouluttajaksi.
”Ei työ ole pillit päällä ajoa, vaan asiakaslähtöistä hoitamista, jossa pitää ottaa vastuuta potilaiden erilaisista, hyvin monimuotoisista ongelmista.”
Saikko haluaa, että Lappeenrannasta valmistuu itsenäiseen toimintaan kykeneviä perustason ensihoitajia.

Kun pitkälle viedyn hoitotason ensihoito-opetuksesta siirrytään perustason opetukseen, on selvää, että opetuskategoria pienenee, mutta siinä pitääkin keskittyä juuri oikeisiin ja keskeisiin asioihin. Se on ollut kautta aikain laajasti toteutuneen ja vaihtelevatasoisen lähihoitajaopetuksen ongelma.
”Olen huomannut sen amk-tutkintoon tulleiden lähihoitajien osaamisessa, toiset ovat olleet todella valmiita perustason osaajia ja toisten kohdalla asiat eivät ole taas olleet niin hyvin.”

Simo Saikko aloittaa Saimaan ammattiopisto Sampon ensihoidon opettajana tänä syksynä, kun oppilaitos ottaa ensihoidon osaamisalan opintokokonaisuuden repertoaariinsa.
Saikko ei ole uuden opintokokonaisuuden kanssa ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.
”Tärkeintä on asettaa oikeat ja järkevät tavoitteet koulutukselle – mitä opetuksella tavoitellaan. Opettajien on kuultava herkällä korvalla nopeasti kehittyvää työelämää ja sen tarpeita – sinnehän opiskelijoita koulutetaan. Ehkä tärkeintä on muistaa, että hyvin suunnitellusta ja toteutetusta koulutuksesta tärkein hyötyjä on aina potilas – ei oppilaitos eikä työpaikka, vaikka niilläkin on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa.”

Aiemmin Saikko on opettanut ensihoitoa sekä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa että ammattiopistossa, Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistolla.

Teksti Marko Partanen