Saimaan AMK:ssa testattiin etelä-korealaisia elvytysnukkeja. Testaajat pitivät Innosonianin Brayden PPE ja Pro -torsojen hinta-laatu -suhdetta hyvänä.

IMG_0763Innosonian-yrityksen Brayden PPE -torso on tarkoitettu maallikoiden opettamiseen, Pro-versio puolestaan ammattilaisten käyttöön. Molemmat mallit ovat rungoltaan samanlaiset ja suurin osa ominaisuuksista löytyy molemmista. Painelu- ja puhalluselvytystä harjoitellessa painelun laatumittari toteutettu valaistuksella, joka on erityisen havainnollistava.

Mittari arvioi painelun laatua taajuuden, syvyyden ja palautuksen osalta, antaen välittömän palautteen valoilla, jotka kuvaavat saavutetun verenkierron laajuutta. Yhden osion ollessa kunnossa valot syttyvät rintakehälle, sitten kaulalle ja kaikkien kolmen osa-alueen osuessa kohdalleen valo loistaa myös otsalla.

Brayden Pro -nukessa on lisäksi Android-sovellus, joka kertoo tarkempaa tietoa elvytyksen laadusta. Sovelluksessa näkyy painelun laatumittaristo sekä puhalluselvytyksen tilavuuden mittaus. Ohjelmassa on myös erillinen testaustoiminto, jolla omaa osaamista voi mitata ilman valojen antamaa ohjeistusta. Ajatuksena on harjoitella valojen kanssa oikea tekniikka ja sen jälkeen testata osaaminen todellisessa tilanteessa ilman valoja. Testauksen raportin voi tallentaa eri tiedostomuodoissa tai lähettää sähköpostin liitteenä. 

Yleinen tuntuma harjoittelussa on hyvä. Nuken rintakehä on todenmukaisen jäykkä ja rintakehän palautusvaiheeseen tulee keskittyä erittäin huolella. Pienikin nojaaminen rintakehään ja palautumisen jääminen vajaaksi aiheuttaa välittömästi sen, että otsan valo ei syty. Myös painelupaikan suhteen on oltava tarkkana, koska hiemankin väärä paikka aiheuttaa vajavaisen palautusvaiheen ja siten heikomman painelusuorituksen.

Palautumisen seuranta onkin tämän nukkemalliston ehdoton vahvuus. Em. ominaisuus yhdistettynä rintakehän jäykkyyteen varmistaa sen että painelutekniikan on oltava kunnossa – lisäksi nukke ohjaa tarkan ja hyvän painelutekniikan opetteluun alusta saakka. Muissa vastaavan kaltaisissa nukeissa palautuksen laadun tarkkailu jää enemmän opettajan vastuulle, jolloin luonnollisesti laatuvaihtelut korostuvat.

Puhalluselvytyksen osalta hengitystien avoimuus korostuu ja vähäisetkin puutteet hengitystien avaamisessa aiheuttavat sen, ettei ilma mene perille. Lisäksi puhallusvastus (rintakehän jäntevyys) tuntuu hieman muita nukkeja tiukemmalta, jolloin myös puhalluksen keveys ja oikean ilmamäärän puhaltaminen korostuvat. Puhaltaja puhaltaa tiukempaan vastukseen helposti napakammin, joka voi aiheuttaa paineisuutta ja liiallista ilmamäärää – tämä näkyy Pro mallin sovelluksessa liiallisena puhalluksena.

Brayden PPE -nuken suositushinta on noin 500 euroa. Lyhyellä testauksella voidaan sanoa että hinta-laatusuhde on ehdottoman hyvä. Tarvikkeiden hinnoittelu ja aloituspaketin kattavuus on hankintaa tehtäessä ehdoton vahvuus.

IMG_0765Brayden Pro:n hinta on noin 1500 euroa. Hinta sisältää Android-tabletin, johon ohjelma on valmiiksi asennettuna. Tätäkin hintaa voidaan pitää kohtuullisena, mikäli halutaan tarkempaa dataa elvytykseen liittyen. Pro-nuken heikkoudeksi erityisesti ammattilaisten koulutuksessa nouseekin hengitystiemallin puuttuminen, jolloin esimerkiksi hoitoelvytystä ei päästä harjoittelemaan asianmukaisilla välineillä. Maahantuojan mukaan hengitystiemallilla varustettu nukke on kuitenkin tulossa markkinoille lähitulevaisuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta Brayden PPE:n olevan yksi hyvistä elvytysnukkevaihtoehdoista laadukkaan peruselvytyksen opetukseen maallikoille ja ammattilaisille. Brayden Pro vuorostaan tuo merkittävää lisäarvoa laadun kehittämiseen jo pidemmälle edenneellä elvyttäjällä. Valopalaute on kannustava ja auttaa maallikkoa ymmärtämään visuaalisesti toiminnan tarkoituksen.

 

Teksti: Juha Jormakka, Saimaan AMK:n projektipäällikkö
Ari Pöntinen, työterveyshoitaja, Mehiläinen, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Kuvat: Juha Jormakka