Harjoitus käynnissäRovaniemellä harjoiteltiin toukokuussa (23.5.2017) suuronnettomuuden varalta. Harjoituksen järjestäminen tehtiin Ensihoidon johtamisen YAMK-opintoina. Savonia AMK:n opiskelijat Anne Kemppainen, Kati Viljakainen ja Jukka Ylönen suunnittelivat ja toteuttivat harjoituksen.

Harjoituksessa simuloitiin tulipalo vanhaan lastensairaalaan ja harjoituksessa olivat mukana toimijoina Lapin pelastuslaitos, Lapin sairaanhoitopiirin ensihoito ja päivystys, Finnhems51 ja poliisi.
Harjoituspäivä alkoi aamulla Rovaniemen pelastuslaitoksella, jossa olivat läsnä kaikki toimijat. Harjoituksesta vastaavat opiskelijat kertoivat päivän ohjelmasta ja käytännön asioista. Pelastuslaitoksen edustaja riskienhallintapäällikkö Mika Hyvärinen piti luennon pelastuslaitoksesta organisaationa, tulipaloista sekä pelastuspuolen toiminnasta tulipaloissa. Lapin sairaanhoitopiirin kenttäjohtaja Mikko Naakka ja hänen työparinsa Matias Wesin luennoivat palovamma- ja savualtistuksen saaneiden potilaiden hoidosta sekä suuronnettomuustoiminnasta ensihoidon näkökulmasta. Naakka ja Wesin toimivat myös harjoituksessa ensihoidon johtajina. Luentojen jälkeen pidettiin viestiliikenneharjoitus.

Puolenpäivän jälkeen päästiin itse harjoitukseen. Potilaina olivat lapin ammattiopiston opiskelijoita sekä Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajia. Potilaita oli kaikkiaan 16.
Vanha lastensairaala on kolmikerroksinen talo, jonka toisessa kerroksessa kuvitteellinen tulipalo sai alkuna. Teatterisavua käytettiin lavasteena. Itse harjoitus sujui hyvin, kaikki potilaat saatiin ulos rakennuksesta ja heidät luokiteltiin ja hoidettiin. Harjoituksen yhtenä päätavoitteena oli ymmärtää toisten viranomaisten perusperiaatteita moniviranomaistehtävissä, tässä onnistuttiin hyvin.

Naakka ja Wesin viestiliikenneharjoituksessaKenttäjohtaja Mikko Naakan arvioi harjoitusta ja sen merkitystä operatiiviseen työhön:
”Harjoitus oli hyvin järjestetty ja antoi ainakin ensihoidosta osallistuneille paljon oppia ja harjoitusta. Suuronnettomuuksia tulee yksittäisen ensihoitajan kohdalle harvoin ja ehkä vain hieman useammin niitä pääsee kunnolla harjoittelemaan. Todella hienoa oli harjoituksessa ollut koulutuksellinen näkökulma sekä positiivinen ja kannustava henki oppia asioita.
Ensiksi pidetyssä viestiliikenneharjoituksessa tuli esille kaikki ne ongelmat, mitä suuronnettomuus tilanteissa ja harjoituksissa yleensä ilmenee. Oikeita puheryhmiä ja kansioita ei löydy, viestiliikenne virvessä ruuhkautuu ja ylipäänsä koko tilanne vaikuttaa hieman hallitsemattomalta. Tämä oli selvästikin tehokas tapa oppia, koska itse käytännön harjoitus meni hyvin sujuvasti ja viestiliikenne olikin yksi niistä asioista joka onnistui hyvin. Sektorijohtajat saivat organisoitua toiminnan hyvin ja kaikki potilaat pääsivät hoitoon, vieläpä oikeassa järjestyksessä. Suuronnettomuusharjoitukset ovat erittäin tarpeellisia ja toivottuja, mutta tämän kokoluokan harjoitusten järjestäminen vain vaatii paljon työtä ja on hienoa, että niitä opiskelijatyönä järjestetään.”

Harjoituksen jälkeen kokoonnuttiin vielä kaikki toimijat ja osa potilaista pelastuslaitokselle yhteiseen palautetilaisuuteen. Tästä tilaisuudesta muodostui avoin keskustelutilaisuus, jossa arvioitiin omaa toimintaa osana moniviranomaisyhteistyötä. Kehittämishankkeitakin ensihoidolle syntyi tulevaisuutta varten.

Palautekeskustelussa

Teksti Kati Viljakainen