potturv
Suomen lakisääteinen potilasvakuutusjärjestelmä täyttää 30 vuotta. Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) on tänä aikana tehty yli 200 000 potilasvahinkoilmoitusta. Korvauksia on maksettu noin 63 000 vahingosta ja korvausmeno on ollut kaikkiaan yli 530 miljoonaa euroa.


Lakisääteinen potilasvakuutus on pohjoismainen erikoisuus. Muualla kuin pohjoismaissa vastuu terveydenhuollon vahingoista perustuu yleisimmin normaalin vahingonkorvausoikeuden tavoin tahallisuuteen tai tuottamukseen.

Nyt 30 vuotta täyttävä järjestelmä sai alkunsa, kun STM asetti vuonna 1980 toimikunnan selvittämään tarvetta lakisääteisen potilasvakuutusjärjestelmän luomisesta hoitovahinkojen ja -virheiden varalta. Mietintö johti potilasvahinkolautakunnan perustamiseen vuonna 1984 sekä potilasvahinkolain säätämiseen.

Toukokuussa 1987 voimaan tulleen potilasvahinkolain myötä syntyi myös Potilasvakuutuskeskus (aluksi Potilasvakuutusyhdistys). PVK huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta Suomessa.

 

Potilasvahinkotilastot tärkeä lähde potilasturvallisuustyössä

PVK:lle on kertynyt vuosien varrella kattava aineisto potilasvahinkotilastoista. Tilastoja hyödynnetään potilasturvallisuustyössä muun muassa tutkimusten kautta.

”Toivomme, että PVK:n aineistoja ja korvauspäätöksiä käytettäisiin terveydenhuollon yksiköissä entistä aktiivisemmin. Virheistä ja läheltä piti -tilanteista pitää ottaa opiksi paitsi inhimillisen kärsimyksen myös vahingoista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi”, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen.

Potilasvahingoista maksettavat korvaukset kanavoituvat vakuutusmaksujen kautta lopulta terveydenhuollon toimijoiden maksettavaksi, joten kyse on laajasti yhteiskunnallisesta asiasta.

30-vuotiaan PVK:n tärkeä potilasturvallisuustyön kehityshyppäys on oman potilasturvallisuuslääkärin palkkaaminen tänä vuonna.
”Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä terveydenhuollon kentän ja muiden potilasturvallisuuden sidosryhmien kanssa yhteisen päämäärämme edistämiseksi”, Plit-Turunen kuvailee.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.