IMG_2226

Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipiste valittiin vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Palkinnon vastaanotti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän rehtori Jari Jolkkonen.

Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipiste on valittu vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Opetusalan turvallisuuspalkinto luovutettiin tänään Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

Lieksan toimipisteessä on vuodesta 2013 lähtien tehty määrätietoista ja systemaattista työtä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi. Terveellisemmän ja turvallisemman oppimisympäristön kehittämistyössä on mukana koko oppilaitoksen väki mukaan lukien opiskelijat, henkilökunta, opiskeluterveydenhuolto ja työterveyshuolto sekä kumppanina mm. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat oppilaitoksen arjessa osa jokapäiväistä toimintaa ja turvallisuus on sisällytetty myös kaikkien tutkintojen toteutussuunnitelmiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Lieksassa turvallisuus on tärkeä osa johtamista. Osana laadunhallintajärjestelmää vuonna 2014 toimipisteessä otettiin käyttöön ja sertifioitiin kansainvälisen OHSAS 18001-standardin mukainen työturvallisuusjärjestelmä, jonka avulla mm. ennalta ehkäistään onnettomuuksia ja sairauksia, turvataan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia, parannetaan riskien hallintaa ja turvallisuusjohtamista, lisätään oppilaitoksen väen tietoisuutta turvallisuusasioista sekä kehitetään turvallisuuskulttuuria henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa. Järjestelmän auditoidaan ulkopuolisten toimesta vuosittain.

Turvallisuuden eteen tehdystä työstä ja sen tuloksista kertoo osaltaan myös aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastuksen raportti vuodelta 2016, jossa mainitaan, että ”Työpaikalla näkyy selkeästi, että turvallisuusjohtaminen on sisäistetty ja sitä toteutetaan koko työyhteisössä laadukkaalla tavalla”.

Tapahtumassa palkittiin myös Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnoilla Helsingin kaupungin opetusviraston Hetipurku -toimintamalli ja Rovaniemellä toteutettu TurvaOppi -hanke.

Hetipurku -toimintamalli tarkoittaa työyhteisön sisäistä keskustelutukea välittömästi koetun uhka- ja väkivaltatilanteen jälkeen. Työyhteisöstä koulutettu luotettu hetipurkaja auttaa tilanteen kokenutta käsittelemään asian, jotta se ei jää kuormittamaan mieltä. Toimintamallin tavoitteena on tilanteen aiheuttamien tuntemusten ja reaktioiden nopea käsittely sekä työkyvyn tukeminen, jotta työ voisi jatkua normaalisti ja sairauspoissaolot vähenisivät.

TurvaOppi -hankkeessa kehitettiin oppilaitosten turvallisuusuhkien ennakointia osallistamalla sekä henkilökunta että oppilaat ja opiskelijat aktiivisesti arjen turvallisuustyöhön. Hankkeessa työstettiin sellaisia toimintamalleja, joiden avulla jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan arjen turvallisuutta. Hankkeeseen osallistuivat Rovaniemen kaupunki, Lapin ammattiopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Golder Associates Oy. Hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana toimi Tmi Arja Kitola ja rahoittajana Opetushallitus.

Palkinnot luovutettiin valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa 25.4.2017 klo 18.30 m/s Viking Mariellalla, johon kokoontui yli 120 opetusalan turvallisuudesta kiinnostunutta. Vuonna 2005 opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

Lähde: Suomen Palopäällystöliiton tiedote