Suomen Ensihoitoalan Liitto on julkaissut perjantaina julkilausuman, jonka mukaan ensihoitohenkilöstön työturvallisuuskoulutus väkivaltatilanteisiin on riittämätöntä. SEHL:in tiedotteen mukaan ensihoitohenkilöstöön kohdistuvat väkivallanteot ovat yleistyneet ja on vain ajan kysymys, että jotain vakavaa tapahtuu.

Liitto on huolissaan ensihoitohenkilöstön työturvallisuuden sekä työturvallisuuskoulutusten nykytilasta ja niiden puutteesta erityisesti väkivaltatilanteissa. Liiton näkemyksen mukaan koulutuksen lisäksi ensihoitoalan toimijoiden on huolehdittava riittävien ohjeistuksien laatimisesta ja suojavälineiden hankkimisesta väkivaltatilanteiden varalle.

Jokainen väkivallanteko on tuomittava ja tapauksista on tehtävä aina rikosilmoitus. Myös tilanteiden jälkihoitoon on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi uhka- ja vaaratilanteiden tilastointi ja näistä tilanteista oppiminen on tärkeää.

SEHL muistuttaa myös, että työturvallisuuslaissa vastuut on määritelty selkeästi. ”Lain mukaan työntekijän työturvallisuus on työnantajan vastuulla. Laki edellyttää, että riskiammateissa työnantaja ohjeistaa ja kouluttaa työntekijän suojautumaan väkivallalta.”  Tiedotteen mukaan Aluehallintovirasto on ottanut vastikään kantaa terveydenhuollossa tapahtuneeseen väkivallantekoon ja siinä vastuu oli yksiselitteisesti työnantajan.

Julkilausuman mukaan turvallisuuskoulutusta on järjestettävä lisää, sisältäen nimenomaan uhka- ja vaaratilanteiden lukutaitoa, tilanteiden tunnistamista, niihin reagoimista sekä tärkeimpänä keinoja niiden välttämiseksi. Koulutuksen on myös katettava koko henkilöstö ja se on järjestettävä yhteistyössä poliisin kanssa, ensihoidon näkökulma ja toimintamallit riittävästi huomioiden.

SEHL vaatii liiton huolta otettavaksi vakavasti ja että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi kaikkien ensihoitopalveluntuottajien keskuudessa. Väkivaltatilanteisiin liittyvistä työturvallisuuskoulutuksista on tehtävä kiinteä osa alan turvallisuuskulttuuria, johon panostetaan säännöllisesti, niin ajallisesti kuin taloudellisesti.

 

Teksti: Erik Lydén
Lähde: SEHL:n tiedote