Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomas Brinckin perjantaina 3.3. tarkastettava väitöskirja osoittaa Hyksin Töölön sairaalan traumahoidon olevan kansainvälisesti korkeatasoista.

Tutkimuksessa vertailtiin Töölön sairaalan traumahoitoa suurimpien saksalaisten sairaaloiden tuloksiin traumarekistereihin kerättyjen tietojen avulla. Hoidon laatu oli Töölön sairaalassa ja vertailukohteina olleissa saksalaissairaaloissa yhtä hyvä, mutta Töölössä hyvä tulos saavutettiin vähäisemmällä resurssien käytöllä.

Vammapotilaiden profiili Töölön sairaalan ja saksalaissairaaloiden aineistossa oli samankaltainen: potilaiden keski-ikä oli molemmissa maissa 48, yli 70 % potilaista oli miehiä ja 60 %:lla oli aivovamma. Saksassa yleisin vamman aiheuttaja oli auto-onnettomuus, Suomessa putoaminen yli kahden metrin korkeudesta.

Tutkimuksessa käytetty traumarekisteristä saatava tieto on Suomessa edelleen harvinaisuus. Muista Pohjoismaista Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on jo valtakunnalliset traumarekisterit, lisäksi useissa maissa laki velvoittaa traumapotilaita hoitavat sairaalat rekisterin pitämiseen.

Töölön sairaalassa vuonna 2006 käyttöön otettu traumarekisteri on ollut pitkään ainoa lajiaan Suomessa. Tays ja HUS:n Lasten ja nuorten sairaala ovat alkaneet kerätä tietoja vuodesta 2016 alkaen.

”Traumarekisteri tulisi ottaa käyttöön ensin kaikissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa ja jatkossa myös kaikissa tulevissa laajan päivystyksen sairaaloissa, jotta vaikeimmin vammautuneiden potilaiden hoidon laadun arviointi ja kehittäminen olisi mahdollista valtakunnallisesti”, sanoo Brinck HUS:in tiedotteessa.

 

Tuomas Brinckin väitöstilaisuus perjantaina 3.3.2017 klo 12, Töölön sairaala, luentosali 1.

 

Teksti: Erik Lydén
Lähde: HUS:in tiedote