Super Puma -miehistö, joka lensi toukokuussa 2016 Rajavartiolaitoksen toisen uuden Super Puma -helikopterin Suomeen. Lakio, joka toimi lennolla perämiehenä, on kuvassa toinen oikealta.

Kuvassa oleva Super Puma -miehistö lensi toukokuussa 2016 Rajavartiolaitoksen toisen uuden Super Puma -helikopterin Suomeen. Vuoden Rajamies Ari Lakio työskenteli lennolla perämiehenä. Hän on kuvassa toinen oikealta.

Vuoden Rajamieheksi 2016 nimetään luutnantti Ari Lakio Vartiolentolaivueesta. Lakio on palvellut vuodesta 1997 alkaen Helsingin vartiolentueessa (myöhemmin Helsingin tukikohta). Hän on toiminut uransa aikana operatiivisessa lentotoiminnassa ohjaajana useissa eri helikoptereissa.

Koko lentouransa aikana eri tehtävissä toimiessaan luutnantti Ari Lakio on osoittanut erinomaista suoraselkäisyyttä, toteuttanut lentotehtävät turvallisesti ja tehokkaasti sekä osoittanut jatkuvaa aktiivisuutta lentotoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseksi. Lakio on omaehtoisesti paneutunut syvällisesti Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan yksityiskohtiin.

 

Monipuolinen ja esimerkillinen ammattilainen

Lakion lentoura pitää sisällään tuhansien lentotuntien kokemuksen Rajavartiolaitoksen vaativissa lentotehtävissä: meripelastuksessa, rajaturvallisuudessa ja muille viranomaisille annetussa virka-avussa kuten sairaankuljetuksissa, etsinnöissä ja metsäpalonsammutuksissa. Mikä tärkeintä, lentotehtävät on suoritettu turvallisesti ja olosuhteiden mahdollinen vaikutus lentotehtävän toteutusmahdollisuuksiin on aina arvioitu huolellisesti.

Koska Lakio on uransa aikana osoittanut kyvykkyytensä lentotehtävissä, koulutettiin hänet lennonopettajan tehtävään vuonna 2010 ja edelleen ilmailuviranomaisen valtuuttamaksi tarkastuslentäjäksi vuonna 2013. Lennonopettajana ja tarkastuslentäjänä hän on ollut huolellinen ja vaativa.

Lakio oli mukana operatiivisessa evaluointiryhmässä kehittämässä uuden kaluston menetelmiä, kun Helsingin tukikohdassa oltiin ottamassa käyttöön uutta Super Puma -kalustoa.

Lentotehtävissä ja muussa palveluksessa Lakio toimii rakentavasti ja luottamusta herättävästi eri henkilöstöryhmien välillä luoden erityisen hyvää positiivista ilmapiiriä työyhteisöön.

Lakio on toiminut koko uransa ajan erinomaisena esimerkkinä nuoremmille ohjaajille siitä, kuinka vaativat lentotehtävät tulee toteuttaa, ja miten kehitytään ohjaajana ja paneudutaan lentotoiminnan yksityiskohtiin.

 

Vuoden Rajamies

Vuoden rajamieheksi nimeäminen on kunniamaininta, joka annetaan vuosittain yhdelle rajamiehelle erityistä tunnustusta ansaitsevan teon tai toiminnan perusteella. Vuoden rajamies on valittu vuodesta 1959. Vuoden rajamiehen nimeää Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen.

Vuoden Rajamies saa haltuunsa vuodeksi kenraali Mannerheimia esittävän pienoisveistoksen. Ari Lakio palkitaan 21.3.2017 Helsingissä järjestettävässä Rajavartiolaitoksen vuosipäivän juhlatilaisuudessa.
Lähde: Rajavartiolaitoksen tiedote
Kuva: Miikka Hult / Lentoposti.fi