juha
Pelastusalalla työskentelevien altistuminen syöpävarallisille aineille on alan keskusteluissa ollut paljon tapetilla.
Mitä valtakunnan ohjaustasolla pitäisi seuraavaksi asian suhteen tehdä?
”Altistumista vähentävät toimenpiteet pitää integroida erilaisten pelastustehtävätyyppien johtamiseen”, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen sanoo.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen palkittiin maaliskuun lupussa Palomiesliiton Turvallinen Suomi – Pro Securitate -palkinnolla.
Laitinen on tutkinut pelastushenkilöstön altistumista syöpävaarallisille aineille jo 13 vuoden ajan. Aloite tutkimustyölle tuli Pelastusopistolta.

Laitinen pitää altistumistietouden lisäämistä parhaimpana aikaansaannoksenaan.
”Tärkein saavutus on altistumistietouden lisääminen ja sen mittaaminen sekä keinojen miettiminen miten altistumista on mahdollista vähentää palomiehen työssä operatiivisella puolella ja harjoituksissa.”

Yksittäisellä henkilöllä on  suojautumisessa vastuunsa. Ohjeita ja sääntöjä voidaan laatia mutta haluttua suojaa ei saada, jos niiden mukaan ei toimita. Vaikka ohjeita ei olisikaan, voi yksittäinen henkilö tehdä paljon suojautumisensa eteen.
”Huolehtimalla että henkilökohtaiset suojavarusteet ovat puhtaat ja ne toimivat hyvin. Käyttämällä suojavarusteita myös hengityksensuojainta koko tilanteen ajan mukaan lukien myös raivaamistilanteen. Riisumalla likaantuneen sammutusasun jo palopaikalla vaihtaen sen puhtaampiin varusteisiin. Peseytymällä mahdollisimman nopeasti keikan jälkeen ja huolehtimalla, että varusteiden huollossa suojaudutaan myös asianmukaisesti”, Laitinen listaa.

Hän kiittelee Keski-Suomen pelastuslaitosta, jossa on tehty päätös, että aktiivisessa toiminnassa oleva henkilökunta ilmoitetaan ASA-rekisteriin.
”Tämä on yksi tärkeä osoitus asian ottamisesta tosissaan ja toivottavasti muut pelastuslaitokset seuraavat heidän esimerkkiään”, Laitinen sanoo.
Valtakunnan tasolla hänen mukaansa pitäisi seuraavaksi integroida altistumista vähentävät toimenpiteet erilaisten pelastustehtävätyyppien johtamiseen.

Seuraavaksi Laitisen työpöydälle asettuu selvitystyö, jossa tutkitaan palomiesten altistumista asbestille ja kontaminoituneiden sammutusasujen peseytymistehokkuutta nykyisillä pesumenetelmillä. Mahdollisia uusia toimintaohjeita asioiden suhteen saattaa olla luvassa.
Myös liikennevälinepalojen riskien selvittelyä jatketaan ja siihen kuuluu mukaan myös sähköautojen Li-Ion -akkujen tuomat uudet riskit.

 

Turvallinen Suomi – Pro Securitate

Tunnustuksella huomioidaan vuosittain henkilö, yhdistys tai yritys, joka on toiminnallaan tehnyt Suomea turvallisemmaksi, edistänyt pelastustoimen tai hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten asemaa, tai toiminut esimerkillisesti pelastus- ja hätäkeskusalalla.
Tunnustus on aikaisemmin myönnetty asemamestari Ilpo Lehtoselle vuonna 2016, pelastusjohtaja Pekka Vänskälle 2015, toimittaja Asta Tenhuselle 2014, Palomiesliiton perustajille 2013, riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitalle vuonna 2012, pelastuskomentaja Rainer Alholle 2011, pelastustoimen selvitysmies Pekka Myllyniemelle 2010 ja kansanedustaja Jari Larikalle 2009.

Teksti Marko Partanen
Kuva Tuija Tervo