112Sisäministeri Paula Risikko on pyytänyt sisäministeriötä, Hätäkeskuslaitosta, Pelastusopistoa ja Vaasan kaupunkia selvittämään 31. maaliskuuta mennessä mahdollisuudet järjestää ruotsinkielistä hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta Vaasassa.

Sisäministeri Paula Risikko on pyytänyt selvittää, voitaisiinko ruotsinkielisiä hätäkeskuspäystäjiä kouluttaa Vaasassa.
Näin voitaisiin vastata hätäkeskusten tarpeeseen saada huomattavasti lisää kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä.
Tällä hetkellä koulutusta annetaan ainoastaan Pelastusopistossa Kuopiossa eikä kursseille ole hakeutunut riittävästi kaksikielisiä opiskelijoita.
Sisäministeriö on jo aiemmin pyytänyt Hätäkeskuslaitosta ja Pelastusopistoa selvittämään maaliskuun loppuun mennessä, miten ruotsinkielisten hätäkeskuspäivystäjien tarve pystyttäisiin täyttämään nykyistä paremmin. Vaasassa järjestettävän koulutuksen selvittäminen liitetään osaksi tätä työtä.

Selvityksessä otetaan kantaa Vaasassa mahdollisesti annettavan koulutuksen aikatauluun, kustannuksiin, opetusmuotoon ja tarvittaviin opetustiloihin. Koulutuksesta vastaisi edelleen Pelastusopisto.
”Hätäkeskuslaitos on ollut huolissaan kaksikielisen työvoiman saatavuudesta. Tässä suurimmat haasteet ovat Vaasassa. Siksi minusta on luontevaa harkita koulutusta nimenomaan Vaasaan, ja keskustelin asiasta hätäkeskuksen ja Vaasan kaupungin edustajien kanssa 112-päivän yhteydessä lauantaina”, ministeri Risikko kertoo.

Ruotsia osaavien päivystäjien määrä vähenee tällä hetkellä tasaisesti, koska uusilta hätäkeskuspäivystäjäkursseilta ei valmistu juurikaan kaksikielisiä päivystäjiä. Kaksikielisten päivystäjien riittävyys kaikissa hätäkeskuksissa korostuu, kun uusi tietojärjestelmä mahdollistaa jatkossa hätäpuheluihin vastaamisen missä tahansa hätäkeskuksessa soittajan sijainnista riippumatta.

Lähde: Sisäministeriön tiedote
Kuva: 112