tyaikaPalomiesliitto tyrmää Työterveyslaitoksen Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle -tutkimus- ja kehittämishankkeen. Liitto katsoo, ettei sen jäsenten tule osallistua tutkimukseen.
”Palomiesliitto ei pidä hyväksyttävänä sitä, että henkilöstön edustajia ei ole kutsuttu mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen eikä johtoon, eikä tutkimushanke ole valtakunnallinen hanke”, Palomiesliiton tiedotteessa todetaan.

Työterveyslaitos on käynnistänyt Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle -tutkimus- ja kehittämishankkeen. Hankkeen toteutus edellyttää henkilöstön suostumusta osallistua tutkimuksen kyselyihin ja kenttämittauksiin. Palomiesliitto pelastusalan suurimpana henkilöstöjärjestönä katsoo, että liiton jäsenten ei tule osallistua tutkimukseen.

Liiton mielestä hankkeen lähtökohdat, toteutus ja tarkoitusperät ovat kyseenalaisia. Kuvaavaa Palomiesliiton mielestä on se, että Työsuojelurahasto ei osallistunut hankkeen rahoittamiseen, koska se katsoi, että hanke ei täyttänyt Työsuojelurahaston kriteerejä kehittämishankkeeksi.

Palomiesliitto ei pidä hyväksyttävänä sitä, että henkilöstön edustajia ei ole kutsuttu mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen eikä johtoon, eikä tutkimushanke ole valtakunnallinen hanke.

Lain mukaan työnantajalla on oikeus valita sovellettava työaikamalli, mutta työaikamalleista sovitaan työnantajan ja työntekijöiden neuvottelujärjestöjen kesken valtakunnallisilla ja paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. On pöyristyttävää, että työntekijäjärjestöjä ei ole kutsuttu mukaan hankkeeseen, jossa kehitetään uutta työaikajärjestelmää.

Hankkeen aikana tehdään kenttätutkimus, jossa pilotoidaan yksi tai kaksi erilaista työvuoromallia Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Työntekijäjärjestöille ei ole annettu mahdollisuutta vaikuttaa työvuoromallien valintaan. Liiton mielestä outoa on myös se, että vakiintunut vuorokausirytmiin perustuva työaikamalli, joka on käytössä 19 pelastuslaitoksessa, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä malli on kuitenkin Palomiesliiton kyselyjen mukaan eniten työhyvinvointia henkilöstön keskuudessa lisäävä työaikamalli.

Tutkimushankkeen päämääränä näyttäisi olevan kehittää työaikamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien vähentämisen. Tutkimuksen tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa tulevaisuudessa mahdollisesti lisääntyvillä pelastustoimen tehtävillä ja toisaalta pienentyvillä resursseilla. Liitto huomauttaa, että henkilöstön määrän vähentäminen edellyttää yhteistoimintamenettelyä ja tutkimushanke on täysin väärä paikka spekuloida mahdollisia henkilöstön vähennystarpeita pelastustoimessa.

Lisäksi hankkeen tutkimussuunnitelmassa virheellisesti väitetään, että aluehallintoviraston myöntämien poikkeuslupien ehdot vuorokausirytmiselle työaikajärjestelmälle olisivat tiukentuneet. Ja tällä virheellisellä väitteellä perustellaan koko hanketta; ”olisi syntynyt tarve selvittää, minkälainen olisi hyvä korvaava työaikajärjestelmä nykyiselle järjestelmälle”.

Palomiesliitto huomauttaa, että poikkeuslupien myöntämisessä ei ole ollut ongelmia, mikäli poikkeuslupaa on haettu palo- ja pelastustoimen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Aluehallintovirasto on antanut kielteisen päätöksen ainoastaan muutamaan ensihoitoa koskevaan poikkeuslupahakemukseen, ja näissäkin poikkeuslupa olisi ehkä myönnetty, jos pelastustoimen ja ensihoidon välinen työaikasuunnittelu olisi toteutettu laadukkaammin.

Työterveyslaitoksen työvuorojärjestelmien tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyi viime lokakuussa ja se kestää maaliskuuhun 2018. Sen ohjausryhmässä ovat edustettuina Työterveyslaitos, Etelä-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitokset, Kuntatyönantaja KT sekä sisäministeriö. Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Lähde: Palomiesliiton tiedote 2.2.2017