Välskäreiden "simulaatiostudiossa" on ambulanssi.

Välskäreiden ”simulaatiostudiossa” on ambulanssi.

Välskäri on venäläinen ensihoitaja. SPb Feldsherskiy Meditsinskiy Kolledzh eli Pietarin ensihoitolääketieteellinen kollege on yksi välskäreitä kouluttavista kouluista kaupungissa. Siellä opiskelee parhaillaan 1291 välskäri- ja sairaanhoitajaopiskelijaa.

Pietarin ensihoitolääketieteen kollegessa koulutetaan sairaanhoitajien lisäksi välskäreitä, jotka työskentelevät ambulansseissa ensihoitajina. Välskäritutkinto on kolmen vuoden ja 10 kuukauden pituinen koulutus, joka vastaa Suomessa toisen asteen tutkintoa. Koulutuksessa ei ole yhtä paljon vapaajaksoja, kuin Suomen kouluissa, joten se on pidempi kuin suomalainen koulutus. Välskärikoulutukseen voi hakea suoraan peruskoulun jälkeen.

Venäjällä ensihoitoon on ainoastaan yksitasoinen koulutus, koska kaupungeissa jokaisessa kiireellisen ensihoidon yksiköissä on aina lääkäri.
Välskäriltä vaaditaan kuitenkin sama osaaminen kuin Suomen hoitotason ensihoitajalta. Jokaisella välskärillä on hoitotasoiset velvoitteet lääkkeineen ja toimenpiteineen. Lääkkeitä on hieman enemmän kuin Suomen hoitoyksiköissä ja niihin kuuluvat myös anesteetit.

Välskärikoulutus on pitkälti perinteistä luento-opetusta, jossa asiantuntijat (pitkälti ensihoitolääkärit) opettavat mm. anatomiaa, farmakologiaa ja ensihoitoa. Vaikka suurissa kaupungeissa osaamisen tarve on vähäisempää lääkärien miehittäessä yksiköt, niin pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla välskärit työskentelevät työpareina ja hoitavat koko alueen päivystyksen. Ambulansseissa on aina myös erillinen muutaman viikon koulutuksen saanut kuljettaja. Koulutuksessa onkin otettu huomioon tämä tarve ja jokaisen valmistuvan on läpäistävä vaativat lääketieteen teoria- ja näyttökokeet.

Välskärin lääkesetti on suomalaista settiä laajempi.

Välskärin lääkesetti on suomalaista settiä laajempi.

Opiskelijat oppivat myös simulaation avulla. Simulaatioiden merkitys onkin noussut viimeiset vuodet kovaa vauhtia. Koulussa olevaan simulaatiostudioon on tuotu ikkunan kautta vanha ambulanssi, joten oppiminen tapahtuu todentuntuisessa ympäristössä. Toinen ambulanssi on käytössä ulkoalueilla, siten simulaatioita saadaan luotua erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Suurin osa ensihoitovälineistä kuten rankalaudat ja defibrillaattorit olivat samoja kuin meilläkin mutta hengityskoneet olivat pääsääntöisesti venäläistä tuotantoa.

Koulu on siisti ja nykyaikainen, vaikka rakennukset ovatkin osin heikossa kunnossa ja remontissa.
Koulutus on jaettu moduuleihin, joiden päättyessä tehdään kirjalliset kokeet ja näyttökokeet. Näyttökokeita arvioi aina ulkopuolinen arvioija, jotta laatu pysyisi mahdollisimman korkeana ja läpinäkyvänä.
Koulutuksen aikana on 29 viikkoa harjoittelua. Harjoittelupaikkoina toimivat ensihoidon lisäksi sairaalat. Ensihoidon harjoitteluun on venäläisen tavan mukaan todella tiukat säännöt. Suomalaisten vaihto-opiskelijoiden on todella vaikeaa, jopa mahdotonta päästä ambulanssiin tutustumaan.

Sairaaloissa on hyvät harjoittelumahdollisuudet, Saimaan AMK:n opiskelija onkin tutustunut toimintaan muutaman viikon jakson. Jatkossa vaihtoja on tarkoitus järjestää säännöllisesti mutta harjoittelussa vaaditaan vähintään kohtuullinen venäjän kielen taito.
Yhteisiä englanninkielisiä opintojaksoja on jo suunniteltu heidän kuten monen muunkin maan koulun kanssa.

Koulutus on ilmaista paikallisille, mutta ulkomaalaiset ja toista tutkintoa tekevät joutuvat maksamaan lukuvuosimaksua. Pietarin kaupungin terveyskomitea ilmoittaa vuosittain aloituspaikkamäärät ja sen, kuinka paljon on tarvetta uusille työntekijöille. Siksi koulutukseen valituille löytyy aina valmistuttuaan töitä.
Koulutukseen otetaan hieman tarvetta enemmän, koska osa valmistuneista päätyy työskentelemään sairaanhoitajina tai he siirtyvät muille alueille töihin. Välskäritutkinto kelpaa suoraan sairaanhoitajaksi sairaalan akuuttipuolelle.

Pietarin ensihoitolääketieteellisessä kollegessa opiskelee tänä talvena 1291 välskäri- ja sairaanhoitajaopiskelijaa. Kouluja on Pietarissa neljä, joista tämän on sanottu olevan korkeatasoisin. Hakijoita on joka vuosi paljon ja sisään päästäkseen on läpäistävä monipuoliset valintakokeet psykologisine haastatteluineen. Hakijoita on kuusi kertaa enemmän kuin paikkoja.
Vaikka valmistuneen välskärin palkka ei ole suomalaisittain kovin kaksinen (360€/kk + lisät), on ammatti haluttu ja arvostettu. Venäjällä kustannustaso on myös merkittävästi pienempi, joten palkalla tulee toimeen melko kohtuullisesti.

Vakituinen työpaikka ja 24h vuorot kolmen vapaan kanssa houkuttelevat myös Pietarissa. Aika moni tekee lisäksi toista työtä sairaanhoitajana, jolloin palkassa pääsee lähelle lääkärin palkkaa.

 

Teksti Juha Jormakka, Pasi Alanen ja Dimitri Lisitsyn