Ulkovartiolaiva Merikarhu osallistuu Frontex-operaatiion Välimerellä.

Ulkovartiolaiva Merikarhu osallistuu Frontex-operaatiion Välimerellä. Laiva osallistui samaan operaatioon vuonna 2016 viiden kuukauden ajan. Laiva osoittautui ominaisuuksiltaan erinomaiseksi Kreikan saaristossa.

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Merikarhu osallistuu Frontex-operaatioon Välimerellä. Laiva on osoitettu Poseidon-yhteisoperaatioon kuuden kuukauden ajaksi. Sen tarkoitus on valvoa Euroopan Unionin ulkorajaa Egeanmerellä.

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Merikarhu lähtee kansainväliseen operaatioon 4.3.2017. Laiva lähtee Suomesta Kreikkaan, jossa se osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston eli Frontexin koordinoimana merirajavalvonnan Poseidon-yhteisoperaatioon. Laiva on osoitettu Poseidonin käyttöön kuuden kuukauden ajaksi, jonka jälkeen mahdollisesta jatkosta päätetään erikseen. Merikarhu seilaa tehtäväpaikalle suunniteltuine pysähdyksineen kahdessa viikossa.

”Laittoman maahantulon tilanne Välimerellä on edelleen vaikea, vaikkei vuoden 2015 tilanteessa ollakaan. Muutos huonompaan voi tapahtua nopeastikin. Suomi kantaa vastuunsa eurooppalaisesta rajaturvallisuudesta. Nyt kertapanostus on varsin suuri – ulkovartiolaiva lähtee vähintään puoleksi vuodeksi Välimerelle”, kertoo sisäministeri Paula Risikko.

Merikarhun tehtävänä on valvoa Euroopan Unionin ulkorajaa Egeanmerellä. Laivan avulla otetaan kiinni laittomia rajanylittäjiä ja laittoman maahantulon järjestäjiä sekä osallistutaan meripelastustoimintaan. Laiva miehistöineen on lisäksi kykenevä merellisiin monitoimioperaatioihin, kuten öljypäästöjen-, kalastuksen- ja tullimääräysten valvontaan merellä. Tehtävät toteutetaan isäntämaa Kreikan johdossa.

Miehistöön kuuluu operaation vaiheesta riippuen 20 – 30 jäsentä. Heihin lukeutuu tilanteesta riippuen ensihoitajia ja lääkäreitä minkä lisäksi suurin osa miehistöstä on ensivastekoulutettuja. Miehistöä vaihdetaan kesken tehtävän.

Ensi kertaa monikansallinen miehistö

Tänä vuonna Merikarhun miehistö operaatiossa on monikansallinen. Rajavartiolaitos on osallistunut jo yli kymmenen vuotta erilaisiin rajaturvallisuusoperaatioihin, joissa lentokentillä, maastorajoilla, satamissa ja muissa rajaturvallisuusviranomaisten työskentely-ympäristöissä on toimittu yhteiseurooppalaisissa tiimeissä. Nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa Frontexin historiassa vartiolaivalle on muodostettu yhteiseurooppalainen miehistö. Rajavartiolaitoksen omat henkilöstövoimavarat eivät olisi riittäneet laivan kattavaan miehitykseen koko operaation ajaksi.

”Tuemme aktiivisesti Frontexin operaatioita ja toiminnan kehittämistä, toki samalla haemme maahanmuuttokriisiin rakentavia ratkaisuja kaikilla eurooppalaisilla foorumeilla, lähtömaat mukaan lukien. Hyvä esimerkki toiminnan kehittämisestä on nyt toteutettava monikansallisen miehistön konsepti. Tämä on ensimmäinen kerta Frontexin historiassa ja odotukset ovat korkealla”, sanoo sisäministeri Paula Risikko.

Laivan päällikkö ja muu avainhenkilöstö on lippuvaltiosta eli Suomesta. Noin puolet miehistöstä tulee muista Euroopan maista. Mukana on italialaisia, latvialaisia, liettualaisia, puolalaisia, romanialaisia, saksalaisia ja virolaisia. Myös isäntämaa Kreikka asettaa alukselle omat miehistön jäsenensä. Moni muu Euroopan maa on ilmaissut mielenkiintonsa liittyä monikansalliseen miehistöön operaation myöhemmissä vaiheissa.

Kaikki laivalle rekrytoidut merivartiomiehet ovat kotimaassaan kokeneita merivartioinnin ammattilaisia. Suomalainen miehistö antaa yhteiseurooppalaisen miehistön jäsenille vielä erityisen laivakohtaisen perehdytyskoulutuksen, jotta operaatio onnistuu tehokkaasti ja turvallisesti. Yhteismiehistön rakentaminen on aloitettu jo talvisella Suomenlahdella.

Operaatioissa on jatkuva puute ulkovartiolaivoista. Yhteistyön tiivistämisellä ja taakanjakamisella parannetaan mahdollisuuksia irrottaa Merikarhun kaltaisia isojakin yksiköitä Frontex-operaatioihin.

Operaatio vaikuttaa myös Suomen rajaturvallisuuteen

Schengen-alueella on yhteiset ulkorajat. Laittoman maahantulon paineen alla olevien rajaosuuksien tukeminen vahvistaa suoraan Suomen rajaturvallisuutta.

Osallistumisella parannetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön merellistä osaamista vaativissa tilanteissa. Operaatioon osallistumalla Suomi antaa oman panoksensa yhteisvastuuseen Euroopan ulkorajojen valvonnasta vaikeilla rajaosuuksilla.

Suomelle aiheutuvat operaation kustannukset saadaan Frontexilta takaisin täysimääräisenä. Kukin operaatioon osallistuva maa maksaa oman miehistönsä palkkakustannukset.

Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä Suomen Meripelastusseuran kanssa operaation aikana. Operaation erikseen sovituissa vaiheissa yhdestä kahteen Suomen Meripelastusseuran jäsentä on vartiolaiva Merikarhun mukana vierailevan meripelastusasiantuntijan tehtävässä.

Rajavartiolaitoksella on yhteensä neljä vartiolaivaa. Kotimaan tarpeet katetaan lisäämällä kolmen Suomeen jäävän vartiolaivan käyttöastetta.

Vuonna 2016 Rajavartiolaitos osallistui Frontexin koordinoimiin operaatioihin yhteensä noin 20 henkilötyövuoden panoksella. Vuonna 2017 osallistuminen on suunniteltu pidettäväksi samalla tasolla. Yli puolet tästä panostuksesta koostuu Merikarhun miehistöstä.

Ulkovartiolaiva Merikarhu
– Pituus 57,8 m
– Uppoama n. 1 400 t
– Leveys 11 m
– Syväys 4,7 m
– Nopeus 12 – 15 sol
– Koneteho 2 x 1420 kw

Tankkikapasiteetti
– Öljynkeräyskapasiteetti 2 x 20 m3
– Harmaavesi n. 5 m3
– Mustavesi n. 27 m3
– Makeavesi n. 42 m3

Lähde: Rajavartiolaitos