Hätäkeskuslaitos on julkaissut tilastotietoa ja tutkimustuloksia vuoden 2016 toiminnastaan. Kansalaisilta hätäkeskustoiminta saa hyvän arvosanan ja viranomaisyhteistyöhön ollaan melko tyytyväisiä. Riittävän päivystäjämäärän ylläpitäminen muodostaa ison haasteen erityisesti nopean vastausajan takaamiselle.

Hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan hätäkeskukset ottivat vastaan yhteensä noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta vuonna 2016. Puheluihin vastaamisaika on jonkin verran heikentynyt: Vuoden 2016 tilastotiedon mukaan 92 prosenttiin hätänumeroon soitetuista puheluista vastattiin alle 30 sekunnissa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 94 prosenttia ja vuonna 2014 jopa 98 prosenttia.

”Hätänumeroon soittaneille vastaamisen nopeus on uuden vuositilaston mukaan laskenut edellisvuosiin nähden. Nopea vastausaika vuoden- ja vuorokauden ajasta riippumatta vaatii aina tietyn päivystäjämäärän, joka on meille tällä hetkellä iso haaste. Tutkintokoulutus ei tuota niin paljon hätäkeskuspäivystäjiä kuin tarvitsisimme. Heikoin tilanne meillä on Vaasan hätäkeskuksessa, jossa kaikkia avoimia virkoja ei ole saatu täytettyä”, toteaa tiedotteessa hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen.

Hätäilmoitusten määrä laskusuunnassa, virheelliset ilmoitukset vähentymään päin

Itse hätäilmoitusten määrä on kuitenkin edelleen laskusuunnassa. Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensä 2 665 000 hätäilmoitusta. Vuonna 2015 vastaava luku oli 2 700 000 ja vuonna 2014 jopa 2 841 000. Kaikissa kuudessa hätäkeskuksessa otettiin vastaan siis keskimäärin hieman yli 7 000 hätäilmoitusta vuorokaudessa, mikä tarkoittaa reilua 300 ilmoitusta tunnissa.

Niemisen mukaan hätäilmoitusten määrään vuositasolla vaikuttavat myös kausivaihtelut. Laskevaa trendiä selittää myös omalta osaltaan hätäkeskukseen tulevien virheellisten ilmoitusten vähentyminen viimeisten viiden vuoden aikana. ”Suomessa siis tunnistetaan entistä paremmin sellaiset tilanteet, joissa hätäkeskus ei ole oikea taho avun antamiseen”, Nieminen toteaa.

Muille viranomaisille välitettiin vuonna 2016 yhteensä noin 1,2 miljoonaa tehtävää. Tämä on 48 prosenttia kaikista Hätäkeskuslaitoksen vastaanottamista hätäilmoituksista. Tehtävät jakautuivat seuraavasti eri viranomaisten kesken: terveystoimi 56 %, poliisitoimi 37 %, pelastustoimi 6 % ja sosiaalitoimi 1 %.

”Välitettyjen tehtävien määrä laski poliisitoimen osalta, mutta pelastus- sekä terveys- ja sosiaalitoimelle välitettyjen tehtävien määrä kasvoi lievästi. Terveystoimessa tehtävämäärän kasvua voi osaltaan selittää väestön ikääntyminen sekä kotihoidon lisääntyminen, mutta tarkempaa tutkimustietoa meillä ei tästä ole”, Nieminen toteaa tiedotteessa.

Yhteistyöviranomaiset melko tyytyväisiä – pelastus tyytymättömintä

Hätäkeskuslaitos tuotti Taloustutkimus Oy:lla myös tutkimuksen, jossa selvitettiin yhteistyöviranomaisten kokemuksia hätäkeskuspalveluista sekä tyytyväisyyttä toiminnan eri osa-alueilta kohtaan. Tutkimuksen eri osa-alueet saivat kyselyssä arvosanan 3,64 asteikolla 1–5. Tulos on parantunut selvästi vuodesta 2014 (3,34).

Hätäkeskusten ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön ovat selvästi muita tyytyväisempiä sosiaalitoimen (4,15) ja Rajavartiolaitoksen (4,06) edustajat. Myös poliisitoimen (3,81) ja terveystoimen (3,72) edustajat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä. Tyytymättömimpiä ovat pelastustoimen edustajat (3,43).

”Yhteistyötahojemme tyytyväisyys on ollut nousujohteista Hätäkeskuslaitoksen toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta huolimatta. Tulokset osoittavat, että muutoksen suunta on oikea. Hätäkeskustoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen ja yhteistyö viranomaistahojen kanssa on tässä merkittävässä roolissa”, kertoo viranomaisyhteistyöstä vastaava johtaja Juha-Veli Frantti Hätäkeskuslaitoksesta.

Kansalaisten tyytyväisyys korkealla

Taloustutkimus tutki myös kansalaisten tyytyväisyyttä hätäkeskuspalveluihin. Tulokset olivat hieman parantuneet: Hätänumeroon soittaneet antavat palvelun eri osa-alueille kokonaisarvosanaksi 4,48 asteikolla 1-5.

Marko Nieminen pitää tulosta erinomaisena. ”Tyytyväisyys on nyt sillä tasolla, että parantamisen varaa ei juuri enää ole. Kiitos tästä kuuluu asiantuntevalle ja osaavalle henkilöstölle”, hän toteaa. Nieminen mukaan palvelun parhaana osa-alueena pidetään hätäpuhelun vastaamisen nopeutta (4,63). Vastausnopeutta pidetään myös palvelun tärkeimpänä osa-alueena (4,79). ”Toivommekin että tulevaisuudessa resurssimme eivät vähene entisestään, jotta nykyinen palvelutaso pystytään ylläpitämään”, Nieminen summaa.

 

Lähde: Hätäkeskuslaitoksen tiedote
Teksti: Erik Lydén