ambulanssisimulaattori_3Kansanedustaja Martti Talja vihki Xamkin ambulanssisimulaattorin käyttöön Kotkassa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ensihoitoa opiskelevat saivat käyttöönsä aivan uudenlaisen oppimisympäristön, ambulanssisimulaattorin. Kyseessä on Euroopankin mittapuussa ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori.
Simulaattorin vihki käyttöön kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Martti Talja 6.2.2017 Xamkin Kotkan kampuksella.

ambulanssisimulaattori_1”Erityisesti ensihoidon koulutuksessa on keskeistä, että opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan turvallisesti. Xamk tulee ambulanssisimulaattorin avulla edistämään merkittävästi potilasturvallisuutta ja on yhdistänyt innovatiivisesti modernia teknologiaa opetukseensa. On potilaan edun mukaista, että todentuntuisia tilanteita harjoitellaan ja toistetaan riittävän usein, jotta työskentely tositilanteessa on ammattitaitoista ja laadukasta. Uskon, että myös opiskelijat innostuvat tästä”, Talja sanoo.

Uuden simulaattorin avulla opiskelijat voivat harjoitella hätätilanteita varten jo opintojensa aikana, ennen todellisiin ensihoidon tilanteisiin joutumista. Xamkista valmistuvat ensihoitajat omaavat näin jo työelämään siirtyessään hyvät valmiudet ambulanssityöskentelyyn, mikä edistää merkittävästi potilasturvallisuutta. Sote-uudistuksen myötä matkat sairaaloihin pitenevät, jolloin ambulanssissa tehtävän ensihoidon merkitys tulee korostumaan entisestään.

 

ambulanssisimulaattori_5Harjoittelua todentuntuisessa ympäristössä

”Tulevaisuuden vaatimuksiin suunniteltavan simulaattorin lähtökohtana oli kehittää sekä ambulanssin ajamiseen että siellä tapahtuvaan potilaan hoitoon liittyvää turvallisuutta. Hankintaa valmistelimme vuonna 2015 ESR-rahoitteisessa hankkeessa, jossa selvitettiin hälytysajoon liittyviä tekijöitä: lainsäädäntöä, ambulanssionnettomuuksia, potilasturvallisuutta, ajo-osaamista, koulutusta, teknisiä vaatimuksia sekä toiminnallisia ja laadulliset kriteerejä. Tutustuimme myös olemassa oleviin ajosimulaattoreihin ja kartoitimme asiantuntijoita ja tuottajia”, kertoo ensihoidon lehtori Juhani Seppälä.

Hankkeen lopputuloksena syntyi suunnitelma ambulanssisimulaatiosta, joka toimisi todenmukaisena oppimisympäristönä Xamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa, täydennyskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Todenmukaisuus simulaattorissa syntyy siitä, että se on sijoitettu liikealustalle oikeaan ambulanssiin, josta on poistettu moottori-, vaihteisto- ja akselitekniikka. Simulaattori ei kuitenkaan ole pelkästään ambulanssi, vaan siihen liittyy kolme erillistä tilaa: debriefing-tila, valvomo ja itse simulaatiotila.

Simulaatiotilassa sijaitsevat ambulanssisimulaattori sekä tila, jossa simuloitu ensihoidon opetustilanne esitetään. Todenmukaisuutta tuo kaareva videoseinä äänineen ja kuvineen. Valvomossa opettajat voivat seurata simulaatiotilan tapahtumia videojärjestelmien välityksellä ja ohjata tilanteita tarpeen mukaan. Debriefing-tila on tarkoitettu palautteen antoon; siellä opiskelijat ja opettaja käyvät läpi toteutetun harjoituksen keskusteluiden ja tallenteen avulla. Simulaatiota voidaan tarvittaessa seurata reaaliajassa myös viereisessä auditoriossa.

Lähde: Xamk tiedote