Vastuu palopäällystön koulutuksesta siirtyy Poliisiammattikorkeakouluun.

Vastuu palopäällystön koulutuksesta siirtyy Poliisiammattikorkeakouluun.

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) alkaa vastata palopäällystökoulutuksesta ensi vuoden alusta lukien. Koulutus tapahtuu edelleen Pelastusopistolla mutta vastuu on Polamk:lla.
Muutosta perustellaan sillä, että koulutuksen rahoitus voidaan turvata paremmin, kun vastuu on sisäministeriön hallinnon alla.

Polamk alkaa vastata palopäällystökoulutuksesta ensi vuoden (2017) alusta lukien. Koulutus tapahtuu silti edelleen Pelastusopistolla. Koulutuksen siirtoa Polamk:n alaisuuteen perustellaan sillä, että sen rahoitus kyetään varmistamaan paremmin, kun koulutuksesta vastaa sisäministeriön alainen oppilaitos.

Tähän asti palopäällystökoulutuksesta on vastannut Savonia ammattikorkeakoulu, jonka maksuosuus koulutuksesta on viime vuosina vähentynyt. Tulevina vuosina sen uskottaisiin vähenevän edelleen merkittävästi.
Jotta Polamk saattoi ottaa palopäällystökoulutuksen vastuulleen, oli lakia muutettava. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 15.12.2016. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 16.12.2016.
Palopäällystökoulutuksen  rahoitus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisäministeriöön.