kp

Keittiön pelastajat -hyväntekeväisyyskirjan tuotosta lahjoitettiin 7000 euroa vanhusten yksinäisyyden lievittämiseen. Lahjan luovuttivat Keittiön pelastajat -kirjan paloasemakokki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomies Juhani Lehtonen tyttärensä Maijan kanssa, Uudenmaan Pelastusliiton Sari Tuuri-Salonen sekä Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnasta vastaavat Anu Jansson ja Tarja Ylimaa sekä ystäväpiiritoiminnassa mukana oleva Kalle Lahtinen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Uudenmaan pelastusliitto lahjoittivat 7000 euron potin lievittämään vanhusten yksinäisyyttä. Varat ovat peräisin Keittiön pelastajat -hyväntekeväisyyskirjan myynnistä. Länsi-Uudenmaan paloasemilla tehdyn keittokirjan toiseksi hyväntekeväisyyskohteeksi jo kirjoitus- ja tekovaiheessa valittiin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta.

Noin kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Vanhustyön keskusliiton mukaan yksinäisyyttä kokevat niin kotona kuin palveluasumisyksiköissä asuvat.
”Joulun aikaan yksinäisyyden tunne korostuu monilla meistä ikäihmisistä. Tunteet ovat silloin pinnassa ja juhlapyhät haluttaisiin jakaa toisten kanssa”, pohtii Ystäväpiiri-toiminnassa mukana oleva Kalle Lahtinen.

Yksinäisyydellä on niin henkisiä kuin fyysisiäkin vaikutuksia.
”Tutkimusten mukaan ikääntyneiden yksinäisyys voi johtaa esimerkiksi heikentyneeseen elämänlaatuun ja lisääntyneeseen terveyspalveluiden tarpeeseen. Henkilökohtaisella tasolla yksinäisyys voi aiheuttaa muun muassa surua ja ahdistusta sekä muutoksia syömisessä ja juomisessa. Jokaisen kokemus yksinäisyydestä on kuitenkin yksilöllinen”, Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat Anu Jansson ja Tarja Ylimaa toteavat.

Ikäihmisillä yksinäisyyttä voivat aiheuttaa esimerkiksi elämäntilanteiden muutokset, kuten eläkkeelle jääminen, puolison kuolema, toimintakyvyn heikkeneminen tai palvelutaloon muuttaminen.
”Vanhana ei myöskään solmi niin helposti ystävyyssuhteita”, Lahtinen toteaa.
Hän muistuttaa, että leskeksi jääminen tuo monille yksinäisyyden pitkäksi aikaa elämään: ”Surutyö vie useimmilla monta vuotta ennen kuin helpottaa.”
Vanhusten yksinäisyyden kokemista voivat Vanhustyön keskusliiton mukaan lisätä myös yhteiskunnan nopeat muutokset, ympäristön kiireinen elämänrytmi sekä perinteisten sosiaalisen kanssakäymisten paikkojen ja aikojen muuttuminen.

Yksinäisyyden tunnistamisessa auttaa kysyminen

”Yksinäisyyden tunnistaminen ja siihen ajoissa puuttuminen on tärkeää”, Vanhustyön keskusliiton vanhempi suunnittelija Jansson toteaa.
”Väylä parempaan vointiin voi avautua kysymällä asiaa ikäihmiseltä hienovaraisesti mutta suoraan. Voi kysyä esimerkiksi: Onko arki tuntunut yksinäiseltä?”, hän vinkkaa.
Anu Jansson vastaa Vanhustyön keskusliitossa valtakunnallisesta Ystäväpiiri-toiminnasta. Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa löytämään uusi ystäviä yhteisöllisen ryhmätoiminnan kautta. Toimintaan on osallistunut jo yli 7000 ikäihmistä ja ryhmien ohjaajia on koulutettu yli 800.

Ystäväpiiri-ryhmätoiminta tutkitusti parantaa yksinäisyydestä kärsivien ikääntyneiden psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä aktivoi sosiaalisesti. Valtakunnalliseksi laajentunutta toimintaa on kehitetty kymmenen vuoden ajan. Vanhustyön keskusliiton mukaan 98 % Ystäväpiiri-ryhmiin osallistuneista suosittelee toimintaa muillekin ja yhdeksän kymmenestä kokee yksinäisyyden lieventyneen ryhmän ansiosta. Ystäväpiiri-toiminnassa mukana oleva Kalle Lahtinen kertoo, että vertaistuki on tärkeintä tapaamisissa.
”Ryhmämme on kokoontunut nyt toista vuotta. Tapaamme mukavissa paikoissa, joissa on hyvä ruoka, meillä on sellainen ’lounaspiiri’. Usein menee muutamakin tunti, kun jutellaan. Olemme tärkeänä vertaistukena toisillemme.”

 

Keittiön pelastajat lahjoittivat 7000 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle

”Vanhusten yksinäisyys, sitä haluamme lievittää”, totesi ensihoito- ja pelastushenkilöstö ykskantaan, kun Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella pohdittiin Keittiön pelastajat -hyväntekeväisyyskirjan tuotolle sopivia kohteita.
Toiseksi yhtä tärkeäksi kohteeksi valikoitui lasten auttaminen. Kirjan tuotto päätettiin lahjoittaa puoliksi Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle ja puoliksi vähävaraisia ja sairaita lapsia auttavalle Lasten Sankarit ry:lle.

Torstaina 8.12. ystäväpiiriläinen Kalle Lahtinen sekä Vanhustyön keskusliiton suunnittelija, Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja Tarja Ylimaa sekä vanhempi suunnittelija Anu Jansson vierailivat Lohjan paloasemalla vastaanottamassa Keittiön pelastajien lahjoituksen, yhteensä 7000 euroa. Tuotto käytetään Länsi-Uudenmaan alueen ystäväpiiriläisten toimintaan. Sillä tuetaan etenkin ryhmien omatoimisia kokoontumisia. Ystäväpiirit kokoontuvat koulutettujen ohjaajien vetämänä 12 kertaa ja jatkavat tämän jälkeen omatoimisesti tapaamisia. Länsi-Uudenmaan alueella on noin 70 koulutettua Ystäväpiiri-ohjaajaa ja heidän vetämiinsä ryhmiin on osallistunut tähän mennessä noin 600 ystäväpiiriläistä.

Hyväntekeväisyystuoton luovuttivat kirjan toteutuksessa mukana olleet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Uudenmaan Pelastusliiton edustajat.
”Lämpimät kiitokset kaikille Keittiön pelastajat -kirjan ostaneille, teidän ansiostanne voimme nyt antaa hyvää eteenpäin jaettavaksi, kiitos!”, kuuluivat tekijöiden terveiset kirjan hankkineille.
Keittiön pelastajat -hyväntekeväisyyskirjaan on koottu ruokaohjeita, tarinoita ja turvallisuusvinkkejä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloasemilta. Kirjan tuotto kokonaisuudessaan luovutetaan hyväntekeväisyyteen, vanhusten yksinäisyyden lievittämiseen sekä vähävaraisten ja sairaiden lasten auttamiseen.

Kirjaa on vielä vuoden loppuun saakka saatavissa 15 euron hintaan nettisivuilta www.upl.fi, Vihdin ja Nummelan kirjakaupoista sekä palomuseosta Helsingin Erottajan paloasemalta.

Tutustu ja tilaa kirja täältä.