healthcare and medicine concept - doctor with child measuring temperature in hospital

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutukseen on parhaillaan haku päällä. Se kestää 16.11. asti.

STM:n raportissa sairaanhoitajan rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen ehdotetaan laajennuksia. Muutokset koskisivat muun muassa määrättävien lääkkeiden listaa sekä rajatun lääkkeenmääräämisen ulottamista julkiseen erikoissairaanhoitoon, julkisen sektorin ostopalveluihin sekä kotisairaalatoimintaan ja kotiin vietäviin palveluihin.
JAMK:in lääkkeenmääräämiskoulutukseen on parhaillaan haku päällä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijan Johanna Heikkilän mukaan lääkkeitä määräävien sairaanhoitajien osaamista voitaisiin hyödyntää myös erikoissairaanhoidossa esimerkiksi sydämen vajaatoiminta-, diabetes-, astma- ja ihosairauspotilaiden seurannassa.
”Keski-Suomen alueella sairaanhoitajan itsenäisen vastaanottotoiminnan arvioidaan laajenevan entisestään erityisesti ikääntyneiden ja kotihoidon palveluissa, mikäli työryhmän ehdotukset toteutuvat”, Heikkilä sanoo.

JAMK:n tiedotteessa arvioidaan, että rajatun lääkkeenmääräämisen laajentaminen voidaan nähdä osana uuden sote-järjestelmän ja potilaiden hoitoketjujen kehittämistä sekä hoidon saatavuuden ja hoitoon sitoutumisen edistämistä. Kustannustehokas työnjako ja joustavien toimintatapojen mahdollistaminen terveydenhuollossa vastaa samalla hallituksen linjaukseen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä.

Suomessa on tällä hetkellä 253 lääkkeitä määräävää sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa ja kätilöä.

Seuraava lääkkeenmääräämiskoulutus alkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2017. Haku päättyy 16.11.2016.