kloku

Keski-Suomen pelastuslaitoksella ruuvataan työaikaa. Henkilöstö ei ole hankkeen kannalla – nupista veivaamalla se ei onnistu.

Keski-Suomen pelastushenkilöstölle ilmoitettiin, että työaika muutetaan pois vuorokausirytmistä kahdessa vuorossa tehtäväksi. Henkilöstö sai ilmoituksen sähköpostilla. Säilyttääkseen vuorokausirytmin henkilöstö oli ennen muutoksesta kertovaa sähköpostia tarjonnut pelastusjohtaja Simo Tarvaiselle yhtä viikottaista talkootuntia mutta se ei kelvannut.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastushenkilöstö sai torstaina (6.10.) sähköpostia työnantajaltaan. Sähköpostissa kerrottiin, että pelastushenkilöstö siirtyy työskentelemään kahdessa työvuorossa toukokuun (2017) alusta lukien.
Asiasta on neuvoteltu jo pitempään. Henkilöstö on ollut jatkuvasti nykyisen vuorokausirytmin säilyttämisen kannalla.

Keski-Suomen Pelastusalan ammattihenkilöstö ry:n puheenjohtaja Jouni Salonen kertoo, että henkilöstö vaati työnantajaltaan asiasta kunnollista YT-neuvottelua, koska työajan muuttaminen on henkilöstölle asiana ja vaikutukseltaan suuri.
Henkilöstö ei saanut vaatimaansa YT-neuvottelua, vaan työantaja järjesti kuulemistilaisuuden, jonka pitää Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja. Salosen mielestä tämä ratkaisu oli huono, sillä kaupungin henkilöstöjohtaja ei tuntenut pelastusalan substanssia. Pelastushenkilöstön odottama kahden viikon YT-neuvottelu kuitattiin nyt yhdessä päivässä.

 

Tarjous ei kelvannut

Ennen työajan muuttavaa sähköpostipäätöstä pelastushenkilöstö teki pelastusjohtajalle tarjouksen. Siinä henkilöstö sitoutui tekemään yhden lisätunnin viikossa ilman korvausta, mikäli se saisi pitää vuorokausirytmin. Vuositasolla tarjous olisi käsittänyt kuusi ja puoli ilmaista 8-tunnin työpäivää. Niillä olisi voitu hoitaa työnantajalta edellytettävät ohjeiden mukaiset koulutukset palkkakuluitta. Tarjous ei koskenut resurssivajeiden korvaamista eikä se pelastusjohtaja Tarvaiselle lopulta kelvannut.
”Laskujemme mukaan tarjouksemme käsitti 6500 työtuntia. Jos nämä muutettaisiin ylitöiksi, kuudennes maksettaisiin 50% ja loput 100% ylityökorvauksella”, Salonen sanoo.
Tarjouksen vastineena ei pyydetty mitään muuta kuin että töitä jatkettaisiin entiseen malliin. ”Täällä koetaan nyt, että pelastusjohtaja antaa täydellisen epäluottamuslauseen henkilöstölle”, Salonen sanoo.
Hän kertoo, että pitkään eri teitä tarponeiden SPAL:n ja JHL:n paikallisyhdistysten rivit ovat lähentyneet. Nyt asioita hoidetaan yhdessä ja yhteisellä työnäyllä.

 

Työtunteja vähennetään

Salosen mukaan työnantaja tavoittelee resurssien muutosta, jolla on tavoitteena säästää työtunteja.
”Työnantaja perusteli virheellisesti, että dynaamisella työaikasuunnittelulla pystytään vähentämään työaikaa. Emme keksi miten se on mahdollista ilman että palvelutaso heikkenee. Olemme pyytäneet asiasta selvitystä mutta emme ole saaneet siitä mitään kommenttia”, Salonen sanoo.

 

Normaalisti aktiivityö ei ylity

Aluehallintovirasto ei tule sallimaan 12 tunnin aktiivityöajan ylittymistä eikä työnantaja halua ottaa vastuuta mahdollisista aktiivityöajan ylityksistä. Salosen mukaan työaikojen ylittymistä perusteltiin päätöstä tehdessä lähinnä yksittäisen Rauli-myrskyn aikaisella tilastolla, jossa kahden pelastajan tunnit ylittyivät. Pitkäkestoisessa seurannassa ongelmia aktiivityöajan ylittymistä ei ole ollut havaittavissa, Salonen kertoo.

 

Lupaus selvittää ei riitä

Salonen kertoo, että työnantaja on työaikapäätöksensä jälkeen luvannut selvittää kokonaispalkkaratkaisun vaikutukset.
”Jäimme siihen käsitykseen, että asia pitää naulata. Pelkkä lupaus selvittää vaikutuksia ei takaa meille mitään. Sen pitää olla yhteinen aikomus ja kaupungin päätös”, Salonen sanoo.

Asema ei tavoittanut pelastusjohtaja Simo Tarvaista kommentoimaan työaikamuutosta.

Teksti Marko Partanen