Tactical Emergency Casualty Care (TECC) on oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.
Joitakin paikallisia TECC-koulutuksia on jo pidetty. Koko valtakuntaa koskevasta ensihoitohenkilöstön TECC-koulutuksesta keskusteltiin viime perjantaina (9.9.) STM:n ensihoitojaoksessa.
”TECC -periaatetta koulutetaan ensin taktisen ensihoidon (TEMS) ryhmään kuuluville. Myöhemmin mietitään laajempaa TECC-koulutusta liittyen ensihoitajien ensiarvion tekemiseen ja alkutoimien käynnistämiseen. Ensihoitojaoksessa esitettiin myös koulutuksen vaiheistamista ja laajentamista jatkossa laajemmin ensihoitotilanteita koskevaksi”, STM:n erityisasiantuntija Lasse Ilkka sanoo

TECC (tactical emergency casualty care) yhdistää vanhat opit, jotka on järjestelty selkeämpään rakenteeseen. Siten osataan toimia erilaisissa tilanteissa niihin sopivilla hoitotaktiikoilla ja mahdollisimman työturvallisesti.
Kun oletettu tilanne yhtäkkiä muuttuu, on tarvittaessa luovuttava ABCD:stä ja keskityttävä olennaiseen – uudenlaiseen toimintataktiikkaan, jossa käytetään pikku:c:tä ja evakuointia.

teccpa%cc%88a%cc%885

Airway ei jokaisessa tilanteessa tule ensimmäisenä.

Ensihoitajat on saatava tietoisiksi ja ennakoimaan tilanteessa ilmaantuvia merkkejä. Räjähdys kauppakeskuksessa ei ole normaalia, vaan se pitää hoitaa eri tavalla kuin tehtävät yleensä. Ravintolapalon tai tappelunnujakan takaa saattaa löytyä jotain ihan muuta. Lähtötieto ”kaatumien koulussa” johti aikoinaan ampumatapauksen jäljille.
Aina ei tarvitse tapahtua poikkeuksellista, vaan TECC:iä voidaan soveltaa päivittäistehtävilläkin; kuten stroke-potilaan tai vaikkapa aorttadissekaation nopeassa evakuoinnissa. Asiat tehdään suoraviivaisemmin ja työturvallisemmin.

Aika, aika, aika

”TECC:in käyttö liittyy yleensä poliisijohtoisiin tehtäviin. Perinteinen vammapotilaan kultainen tunti muuttuu siinä platinaiseen viiteen minuuttin. Aika, aika, aika”, kiteyttää TECC-toimintaan perehtynyt Janek Andersson.
”Puhutaan ”stay and playsta” ja ”load and gosta” mutta ei välltämättä ymmärretä, milloin täytyy tehdä hätäsiirto”, Andersson jatkaa.

Ensihoitaja Jan Hilbert on TECC:in pioneeri Suomessa. Hilbert puhui Anderssonin mukaan ja miehet esittelivät mallin ensihoidon vastuulääkäri Hetti Kirveelle, joka huomasi, että TECC oli vastaus hänen etsimäänsä kysymykseen. Aiemmin Kirves oli taktista ensihoitoa tutkiessaan huomannut, että sen käytänteet parantaisivat työturvallisuutta myös päivittäistehtävillä. Hänen mukaansa TECC tuli kuin tilauksessa täyttämään tarpeen.

 

teccva%cc%88

TECC -toimintaan tarvittavat välineet ovat monesti jo valmiiksi hankittuna.

Uutta näkemystä tutkimuksesta

Keväällä valmistunut jenkkitutkimus toi uutta näkemystä TECC:iin. Andersson sanoo, että tutkimus tulee poikimaan jotain; on pohdittava tuleeko nykyistä TECC-konseptia muokata. TECC perustuu siihen, että vammapotilas menehtyy tilannepaikalle raajoihin tulleeseen massiiviseen vuotoon.
Jenkkitutkimus selvitti 139 kuolemantapausta ja 371 vammautumista, jotka olivat sattuneet julkisten tilojen ampumis- ja väkivaltatilanteissa. Tutkimuksen mukaan vammoista vain 3% oli raajoissa. Sen sijaan pään (38%), rintakehän (24%) ja vatsan (9%) vammat muodostivat merkittävimmän osan vammoista.
”Potilaat, joihin TECC:iä yleensä sovelletaan, kuolevatkin pään ja torson alueen vammoihin. TECC:iin saatetaan rakentaa kaksi rinnakkain kulkevaa protokollaa; toisessa kohdehenkilö on suojaliiveihin pukeutunut poliisi tai ensihoitaja ja toisessa hoidetaan suojaliivitöntä siviiliä mutta tämä on vasta puheen asteella”, Andersson painottaa.

 

Sukua armeijan menetelmälle

On annettu kritiikkiä siitä, että TECC:issä vanhalle asialle keksitään uusi nimi. Sillä viitataan Puolustusvoimien Tactical Combat Casualty Care -koulutukseen, joka on kehitetty taistelukentälle auttamaan haavoittuneita sotilaita.
”Ensihoitaja ei ammu takaisin, kuten sotilaiden versiossa käsketään tehdä”, ensihoitaja Jan Hilbert sanoo.
TECC ottaa huomioon vanhukset, lapset, sisätaudit ja kaiken ensihoitoon liittyvän, kun sotilaiden menetelmässä heitä autetaan traumoissa.
TECC on läheistä sukua sotilaiden menetelmälle mutta mistään TCCC:n uudelleen nimeämisestä asiassa ei ole kyse.

Teksti Marko Partanen