Helisten

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Petteri Helisten pitää joustavaa vuorokausirytmiä kustannustehokkaana mallina. Hänen mielestään on kärjistettyä sanoa, ettei 24 työvuorossa voitaisi teettää riittävästi töitä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiehet siirtyivät kaksivuorojärjestelmästä takaisin vuorokausirytmiin vuonna 2014, koska kaksivuorojärjestelmä ei toiminut, kertoo pelastusjohtaja Petteri Helisten.

Eikö kukaan kysy kokemuksia Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta? kysytään usein, kun palomiesten työvuoroja vaihdetaan ja suunnitellaan vaihdettavaksi vuorokausirytmistä pois kahteen työvuoroon.
”Paljon meiltä on kyselty. Päällystö on kysellyt kokemuksia päällystöltä ja miehistö miehistöltä”, pelastusjohtaja Petteri Helisten sanoo.

Kysytään vielä kerran: Miksi Oulu-Koillismaalla siirryttiin takaisin vuorokausirytmiin?
”Suurimmat syyt olivat ne, että henkilöstö oli ollut tyytymätön kaksivuorojärjestelmään sen aloittamisesta alkaen ja se, että järjestelmä ei toiminut siinä tarkoituksessa, mihin se oli luotu”, Helisten sanoo.
Kun kaksivuorojärjestelmään siirryttiin vuonna 2005, sen tärkein peruste oli se, että sillä voitaisiin kohdentaa resursseja paremmin.
”Resurssien kohdentaminen ei toiminut, koska kaksivuorojärjestelmä vähensi vuorovahvuuttamme, joten peruste vesittyi”, Helisten sanoo.
Hän aloitti Oulu-Koillismaan pelastusjohtajana 2011. Seuraavana vuonna pelastuslaitokselle perustettiin työryhmä selvittämään operatiivisen henkilöstön työaikamalleja. Joustavaan vuorokausirytmiin siirryttiin toukokuun alussa 2014.

 

Joustava vuorokausirytmi toimii

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuorokausirytmin mahdollistava poikkeuslupa on voimassa vuoden 2018 huhtikuuhun asti. Poikkeuslupa koskee pelastuspuolen työntekijöitä. Töitä tehdään joustavalla vuorokausirytmillä, jossa osa operatiivisen henkilöstön 24 tunnin työvuoroista vaihdetaan lyhyempiin työvuoroihin.
Vuoden aikana miehistön ja alipäällystön työvuoroista vaihdetaan kaksi joko kahdeksan tai kahdentoista tunnin työjaksoiksi siten, että tunnit täsmäävät. Lisäksi vuoden aikana voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa enintään kolme työvuoroa lyhyemmiksi vuoroiksi.
Palomestarit vaihtavat kuusi 24 tunnin työvuoroa vuodessa kahdeksan tunnin työjaksoihin. Tarvittaessa palomestareilta voidaan lisäksi edellyttää enintään neljän 24 tunnin työvuoron vaihtamista kahdeksan tunnin työjaksoiksi.

”Meillä on halu säilyttää nykyinen työaika, sillä työnantajat ja työntekijät ovat siihen tyytyväisiä.”
Helisten kertoo, että pelastuslaitoksella on työaikaseurantaryhmä, joka seuraa jatkuvasti työaikaan liittyviä asioita ja nostaa niitä käsiteltäväkseen ennen kuin niistä neuvotellaan virallisesti.

Helisten ihmettelee, että jotkut tekevät ongelman siitä, kun palkkaa maksetaan 24 tunnista mutta töitä saa teettää vain 12 tuntia.
”Pidän sitä aika kärjistettynä lausuntona. Olemme valmiusorganisaatio ja tuotamme valmiutta. Pidän tätä työaikaa kustannustehokkaana. Meillä resurssit paranivat ja koulutukset pyörivät paremmin, kun siirryimme tähän työaikaan.”

 

Ensihoidossa 12 tunnin työvuorot

”Meillä on realismia, että ensihoidossa ei tehdä vuorokausirytmiä.” Ambulansseissa tehdään 12 tunnin työvuoroja, siitä ei keskustella, sillä yksiköt ovat niin kuormitettuja. Palomiesten työaikaan ensihoitajien työaika ei vaikuta, sillä palomiehet eivät pääsääntöisesti työskentele ambulanssissa.

Teksti Marko Partanen