Tekeillä oleva uhka- ja vaaratilannekoulutus opettaa tunnistamaan ja välttämään uhkan.

Tekeillä oleva uhka- ja vaaratilannekoulutus opettaa tunnistamaan ja välttämään uhkan.

 

”Kunnianhimoinen tavoite on, että auttajat oppisivat tunnistamaan uhkaavat tilanteet ja parhaan mukaan välttämään ne ennakoivalla ajattelulla sekä tekemällä asioita oikein”, toteavat Tero Ihatsu ja Juha Höök. He valmistelevat pelastustoimelle koulutuspakettia uhka- ja vaaratilanteita varten.

Juha Höökin ja Tero Ihatsun valmisteleman uhka- ja vaaratilannekoulutuksen julkaisee Palopäällystöliitto ja sen rahoittaa Palosuojelurahasto.

Juha Höökin ja Tero Ihatsun valmisteleman uhka- ja vaaratilannekoulutuksen julkaisee Palopäällystöliitto ja sen rahoittaa Palosuojelurahasto.

Kun Juha Höökin ja Tero Ihatsun tekeillä olevasta pelastustoimen uhka- ja vaaratilannekoulutuksesta on uutisoitu, se on herättänyt vilkasta keskustelua. Tekijät ovat mielissään, kun keskustelua syntyy. Pelastustoimen asenteet ja tekeminen uhkatilanteissa kaipaavatkin tarkistusta. Juuri niihin Höök ja Ihatsu toivovat saavansa aikaan muutoksen.

”Tarkoituksemme ei ole tehdä pelkästään itsepuolustustekniikkaa sisältävää koulutuspakettia. Perusteemme on, ettei yhden päivän treenillä voida opettaa riittäviä kädentaitoja, ja ennen kädentaitoja tulee myös lainsäädännön olla hallussa edes jollain tasolla. Autotermein, Haluamme opettaa aluksi tavan ajaa ettei auto joudu vesiliirtoon. Sitten vasta treenataan mitä tehdä, jos vesiliirto yllättää”, Ihatsu sanoo.
Miehet eivät koulutuksellaan halua sulkea pois kädentaitojen kehittämistä, mutta heidän tarkoituksensa ei ole kouluttaa niitä.

 

Oman alan koulutusta omalle alalle

”Koulutuksemme lähtökohta on, että koulutus pidetään viranomaisvetoisena ja oman alan sisällä, ilman kaupallisia tavoitteita. Pyrkimyksemme on, että alamme sisällä koulutus olisi mahdollisimman laajasti saatavilla. Tarvittaessa koulutuksen sisältöä on voitava muuttaa ja muokata vaikkapa kouluttajien välisen yhteydenpidon kautta”, Ihatsu sanoo.

Koulutus pyrkii myös siihen, että kaikki alan keskeiset toimijat hätäkeskus, pelastustoimi, ensihoito ja poliisi puhuisivat keskenään keikoilla samaan kieltä.
”Jokaisen tulisi tietää, kuka tilannetta johtaa, mitä eri viranomaisten termit tarkoittavat jne. Lisäksi pyrimme tuomaan esille yhteisiä toimintamalleja, jotta päivittäistoiminta olisi turvallista ja joustavaa eri viranomaisten välillä”, Ihatsu sanoo.


Tunnista ja vältä uhka

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitaja Kai Mäntykenttä puhuu turvallisuusasioiden puolesta omalla työpaikallaan.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitaja Kai Mäntykenttä puhuu turvallisuusasioiden puolesta omalla työpaikallaan.

Koulutuksella halutaan erityisesti opettaa auttajia tunnistamaan uhkaavat tilanteet ja välttämään ne ennakoivalla ajattelulla.
”Pyrimme antamaan koulutettaville ajattelumalleja ja kertoa mitä välineitä voimme käyttää vähentääksemme riskejä sekä miten voimme reagoida niihin”, Ihatsu sanoo.
Koulutus tulee sisältämään teoriaa, käytännön esimerkkejä sekä käytännön harjoitteita. Harjoitteissa painopiste on ennakoinnissa, uhan tunnistamisessa sekä työparin keskinäisessä yhteistyössä.

 

Lukuisat tahot mukana

Höök ja Ihatsu ovat käynnistäneet hankkeessa yhteistyön mm. Pelastusopiston, Pelastuskoulun, Poliisiammattikorkeakoulun, Hätäkeskuslaitoksen, Suomen johtavien taktisen ensihoidon osaajien, suomalaisten suojavälinevalmistajien, ykstyisen turva-alan, pelastustoimen kumppanuusverkoston sekä ensihoitolääkärien kanssa.
”Lisäksi haluamme levittää sanaa hankkeesta, jotta kaikki olemassa oleva osaaminen ja tietotaito alan uhkatilanteista ei jäisi meiltä huomaamatta, vaan se saataisiin hyödynnettyä hankkeessa kaikkien alalla toimivien hyväksi. Jospa tämä olisi ensimmäinen hanke pelastustoimen työturvallisuuden osa-alueelta, jossa meillä ei olisi 22 erilaista mallia. Toki jokaisella alueella on omat ominaispiirteensä mutta perusteiden tulee olla samat koko alalla”, Höök sanoo.

 

Koulutuksen tekijät

Tero Ihatsu työskentelee Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella palomiehenä. Hän on opiskellut myös poliisiksi ja työskennellyt poliisissa voimankäytönkouluttajana. Vartijoiden voimankäytönkouluttajana hän työskentelee edelleen. Ihatsu on myös hallintotieteiden kandidaatti, hän luki pääaineenaan rikos- ja prosessioikeutta.

Juha Höök työskentelee paloesimiehenä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Hän on suorittanut pelastusalan miehistö- ja päällystötutkinnon ja on työskentellyt Pelastusopistossa työturvallisuusalan asiantuntijana ja opettajana. Hän on opiskellut myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Höök on vartijoiden voimankäytönkouluttaja ja harrastanut kamppailulajeja yli 30 vuotta.
Höök toimi vuonna 2007 Pelastusopiston, Savon ammatti- ja aikusiopiston sekä Savonia -ammattikorkeakoulun TYÖTURVA -07 -yhteishankkeessa projektipäällikkönä. Hanke käynnisti keskustelun pelastustoimen uhkatilanteiden yleisyydestä, koulutustarpeesta sekä alan poikkeamaraportoinnista.
Vuonna 2013 Höök teki YAMK -opinnäytetyönsä pelastusalan poikkeamaraportoinnista.

Ota yhteyttä hankkeen tekijöihin sähköpostilla:
juhahook (a) gmail.com
t.ihatsu (a) luukku.com

Teksti Marko Partanen