ikkunaEnsihoidon tilannejohtaminen on kuulunut Saimaan amk:n ensihoitajakoulutukseen alusta alkaen. Kouluttajina ovat olleet omat opettajat ja ulkopuoliset luennoitsijat mutta koulutuksen sisältö on vaihdellut paljon. Käytäntöä on harjoiteltu simulaatiossa. Johtamisen tärkeimpien työkalujen, Virve-radioiden, puute korjattiin viime vuonna.
(Tekstin lopussa on video harjoituksista)

Tilannejohtamisharjoitusten sisältö Saimaan ammattikorkeakoulussa on kehittynyt viime vuosina paljon. Virve-harjoitusten lisäksi on pyritty harjoittelemaan moniviranomaisyhteistyötä. Edellisinä vuosina harjoitukissa on ollut mukana Lappeenrannan VPK. Toukokuussa 2016 harjoittelimme myös muiden viranomaisten kanssa ja vastaanotto oli yllättävän positiivista. Yhteiseen harjoitukseen lähti mukaan Lappeenrannan VPK, Etelä-Saimaan meripelastusseura, Eksoten ensihoito ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

 

Onnettomuus vesillä

Keväällä harjoituksissa vene ajoi karille, sen seurauksena seitsemän ihmistä joutui veden varaan. Yksi potilas oli kateissa, hän oli vajonnut pinnan alle. Meripelastusseuran alukset hoitivat harjoituksessa tilannetiedustelun ja vedenvaraan joutuneiden evakuoinnin.
VPK avusti evakuoinneissa ja pystytti ilmakaariteltan hoitopaikaksi rannalle. Lisäksi he varautuivat öljyntorjuntatehtävään ja avustivat muita paikalla olevia tahoja potilaiden hoidossa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yksikkö hoiti hukuksiin joutuneen paikannuksen ja pintapelastajien avulla etsinnän ja kuljetuksen rantaan, jossa päästiin aloittamaan potilaan elvytys. Eksoten kenttäjohtajat johtivat ensihoitoa ja avustivat harjoituksen kokonaistoteutuksessa. Eksotelta saimme myös vara-autoja lainaan harjoituksen toteuttamiseksi.

Ensihoidosta ja tilannejohtamisesta vastasivat lyhyen koulutuksen saaneet viimeisen vuoden ensihoidon opiskelijat. Potilaina käytettiin Manchesterista saapuneita vaihto-opiskelijoita. Näin saimme harjoitukseen myös hieman kansainvälistä väriä. Harjoitukseen perustettiin myös hätäkeskus ja sairaala, jotta harjoituksen autenttisuus olisi mahdollisimman hyvä.

Harjoitukseen osallistui noin 60 henkilöä, joista pelastuslaitoksen työvuoroa lukuunottamatta kaikki hoituvat talkoilla eikä raha liikkunut organisaatioiden välillä. Opiskelijat lähtivät mielellää mukaan ja innokkaita riitti katsojiksi asti. Paikalle tuli myös paikallislehtien edustajia, joten vapaaehtoistyö sai myös ansaitsemaansa huomiota.

Harjoitus onnistui todella hienosti. Ristisuuntiman puuttuminen aiheutti hieman haastetta pintapelastajille. Meripelastusseuralla ei ollut harjoituksessa virveyhteyttä alusten välillä, joka koettiin myös pieneksi ongelmaksi, kun alusten viestiliikenne jäi muilta kuulematta. Palautekeskustelussa sovittiin jo syksyllä pidettävästä uudesta harjoituksesta.

 

Syksyllä uudestaan

Syksyn uusi harjoitus pidettiin ensimmäisellä kouluviikolla, siihen osallistuivat viimeisen vuoden ensihoidon opiskelijat. Ensin aloitettiin kuuden tunnin tilannejohtamisen teoriaopetuksella. Opetuksesta vastasivat Eksoten kenttäjohtajat Tommi Ulmanen ja Matti Tamminen, he kouluttavat tilannejohtamista myös Eksoten ensihoitajille.
Harjoitus vietiin läpi samalla, hyväksi havaitulla, kaavalla ja se onnistui loistavasti. Tällä kertaa skenaariona oli karille ajaneen moottoriveneen tulipalo, potilaita oli kymmenen. Vastaavissa harjoituksissa monesti kuvattu viestiliikenteen ruuhkautuminen oli muutaman kerran havaittavissa mutta muuten ei harjoituksesta jäänyt juurikaan kehitettävää.

Tilannejohtamisenkurssi jatkui harjoituksen jälkeen vielä yhdellä teoriapäivällä, jossa jo yhden harjoituksen perusteella teoriaa pystyttiin peilaamaan ”todelliseen” tilanteeseen. Lisäksi ongelmakohtia pystyttiin arvioimaan ja korjaamaan seuraavien päivien liikenneonnettomuusharjoituksissa.

leikkuuLiikenneonnettomuusharjoitukset vedettiin jo hyväksi koetulla tavalla Saimaan AMK:n harjoitusalueella. Liikenneonnettomuusharjoitukset tehtiin yhdessä Lappeenrannan VPK:n kanssa ja Eksotelta saimme jälleen vara-auton käyttöömme. Päivät pitivät sisällään kolme erilaista liikenneonnettomuutta, joissa jokaisessa oli useampi potilas. Harjoitusteknisistä syistä kuitenkin niin että romuauton katon irrottamista venytettiin aina viimeiseen tehtävään asti. Näin saimme teoriat nivottua käytäntöön useamman harjoituksen muodossa. Samalla opiskelijoille pystyttiin opettamaan alueellisesti käytössä oleva ensihoidon tilannejohtamisen malli, joka varmasti palvelee myös Eksoten ensihoitoa tulevaisuudessa uusien työntekijöiden osalta.
Koska kurssiin kuului teoriatuntien lisäksi paljon lukemista, oli tiedollinen osaaminen myös testattava teoriakokeessa. Näin saimme kokonaisuuden hyvin pakettiin ja opiskelijoille arvosanat.

 

Teksti Juha Jormakka
Kuvat Arttu Ilves
Video Dimitri Lisitsyn