HUS Hyvinkään ensihoitaja Sari Karjalainen kertoo, että hänen työpaikallaan tehtiin pari vuotta sitten reppuprojekti, jonka ansiosta reput kevenivät monta kiloa. Omassa työssään Karjalainen kiinnittää erityistä huomiota ergonomiaan, työnantaja on myös hankkinut potilaan siirtämistä helpottavia välineitä.

HUS Hyvinkään ensihoitaja Sari Karjalainen kertoo, että hänen työpaikallaan tehtiin pari vuotta sitten reppuprojekti, jonka ansiosta reput kevenivät monta kiloa. Omassa työssään Karjalainen kiinnittää erityistä huomiota ergonomiaan, työnantaja on myös hankkinut potilaan siirtämistä helpottavia välineitä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikunnanohjaaja Siv Aro valmistelee ensihoitajille menetelmää, joka auttaa pysymään työkykyisenä. Hanketta tukevat SM ja STM, sitä kaavaillaan valtakunnalliseksi.

Palomiehille on olemassa menetelmä, jolla heitä autetaan pysymään toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Liikunnanohjaaja Siv Aro haluaa ensihoitajille vastaavan. Asia ei ole jäänyt pelkästään halun asteelle, vaan Aro valmistelee parhaillaan YAMK-opinnäytetyönään menetelmää, joka auttaa ensihoitajia pysymään kunnossa ja kehittäämään tarvittaessa sitä.
”On tarkoitus auttaa ensihoitajia havaitsemaan mitä omassa fyysisessä toimintakyvyssä täytyy parantaa ja miten sitä tulee ylläpitää,” Aro sanoo.

Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tukevat hanketta. Opinnäytetyö valmistunee kesäksi 2017.
Aron mukaan ensihoitajat altistavat itsensä aivan turhaan väärille kanto- ja nostoteknoikoille. ”Samalla he altistuvat toistorasitukselle, joka vääjäämättä johtaa eri tyyppisiin kulumiin tai vammoihin,” Aro sanoo.

Hän kuvasi ensihoitajia kehittämällään toimintaradalla, se osoitti paljon puutteita työergonomiassa. ”Tuntui pahalta katsoa pyöreillä selillä ja köyryhartioin tehtyjä nostoja ja kantoja. On ymmärrettävä, että oikeilla asennoilla voimme välttää kipuja, jotka piinaavat pitkässä juoksussa,” Aro sanoo, hän uskoo, että menetelmä auttaa ensihoitajia oikeaan suuntaan.

Ensihoitajat nostelevat ja kantavat työpäiviensä aikana paljon, siinä tulee myös paljon kropalle haitallisia liikkeitä. Niistä ikävimpiä ja
yleisimpiä on painavan ensihoitorepun heittäminen kehon pystyakseli kiertäen toiselle olalle. Usein myös kantaminen tapahtuu toispuoleisesti.

Omaa hyvinvointia ja työssäjaksamista voi edesauttaa tekemällä raskaat työt ergonomisesti oikein.
Aron kehitteillä oleva menetelmä tähtää tähän. Polkupyöräergometrin, toimintaradan ja kuntosaliharjoitteiden avulla voidaan selvittä miten ensihoitaja voi säilyttää työkykynsä mahdollisimman pitkään.

Aro toivoisi järjestelmän etsiytyvän myös oppilaitoksiin, vaikkapa pääsykokeeksi.

Teksti Marko Partanen