Kymenlaakson amk:n tuleva ambulanssisimulaattori täydentää oppilaitoksen jo valmiiksi kattavaa simulaatio-oppimisympäristöä.

Kymenlaakson amk:n tuleva ambulanssisimulaattori täydentää oppilaitoksen jo valmiiksi kattavaa simulaatio-oppimisympäristöä.

Kymenlaakson ammattikorkeakouluun Kotkan kampukselle valmistuu ambulanssisimulaattori ensi marraskuussa. Simulaattori rakennetaan VW Amarokin alustalle ja sillä on mahdollista harjoitella ajamista ja ajon aikana tapahtuvia hoitotilan toimia turvallisesti.  Ambulanssisimulaattori on oppilaitoksen päähanke.

Kun KYAMKin ensihoidon lehtorille Juhani Seppälälle esiteltiin ajatus ambulanssisimulaattorista, hän ei heti kättelyssä ostanut sitä. Pienen pohtimisen jälkeen Seppälä oli kuitenkin varma, että ambulanssisimulaattorille on ensihoidon opetuksessa ja tutkimuksessa selkeä tarve.

Liikenneonnettomuuksissa, joissa ambulanssi on osallisena, kuolee vuosittain 1-2 ihmistä ja loukkaantuu 20-30 ihmistä. Lisäksi tapahtuu tuntematon, todennäköisesti iso määrä läheltä piti – ja vaaratilanteita. Lähtökohta hankkeelle onkin ambulanssin kuljettamisen ja hälytysajon aikaisen potilasturvallisuuden parantaminen.

Lisäksi ambulanssisimulaattori mahdollistaa ensihoidon kokonaisvaltaisen simulaatio-opetuksen realistisessa ympäristössä. Ensihoidon opiskelijat saavat myös paremmat valmiudet siirtyessään oppilaitoksessa tapahtuvasta opetuksesta käytännön harjoitteluun ambulanssiin.

Kuljettajan tuulilasinäkymä ja eteen tulevat tilanteet ovat hyvin autenttisia.

Kuljettajan tuulilasinäkymä ja eteen tulevat tilanteet ovat hyvin autenttisia.

VW Amarok Negea-ambulanssin kori asetetaan simulaatiolaitteiston liikealustalle. Kuljettaja näkee edessään kaarevan videoseinän, joka näyttää tietä tai maastoa, jossa ajo tapahtuu. Yhtäkkiä eteen voi hypätä hirvi tai suojatielle ihminen. Ajotilanteeseen liittyy aina myös muu liikenne ja vaihtelevat keli- ja vuorokaudenaikojen olosuhteet. Peileistä voi harjoitella oikeasti peruuttamista. Istuimen alla jytisee ja paukkuu oikeasti, kun auto käynnistyy tai peruutetaan esimerkiksi päin ambulanssitallin oven pieliä.

Ambulanssisimulaattoritilassa on virtuaalinen opetustila, jossa laajalle seinänäytölle voidaan tuottaa videokuvaa ja ääntä erilaisista ensihoidon toimintaympäristöistä, kuten liikenne, julkinen tila, onnettomuuspaikka, ravintola tai kotiympäristö.
Simulaatiotilan ambulanssi puolestaan varustellaan kaikilla nykyaikaisilla hoitovälineillä, aina paineluelvytyslaitetta, hengityskonetta ja sähköistä potilastietojärjestelmää myöten.
- Tämä avaa kuljetuksen aikaisten tapahtumien tutkimiselle aivan uudet mahdollisuudet. Äkkijarrutusten ja muiden vaaratilanteiden aiheuttamia vaikutuksia voidaan arvioida turvallisesti.

”Itseäni kiinnostaa erityisesti se, miten vaativien potilassiirojen aikana keskoskaapissa olevan vastasyntyneen hoito ja valvonta toteutuu, kun auto käyttäytyy odottamattomasti”, Seppälä sanoo.

Nyt myös esimerkiksi ambulanssissa tapahtuvan synnytyksen simulaatio-opetus voidaan toteuttaa täysin realistisessa ympäristössä ja arvioida tapahtuman kulku jälkeenpäin hyvinkin tarkasti.

Ohjaamon ja hoitotilan tapahtumat voidaan tallentaa, toistaa tai seurata on line 8-10 hengen debriefing tilassa sekä tarvittaessa viereisessä 60-paikkaisessa auditoriossa.
- Ambulanssisimulaattori täydentää oivallisesti simulaatio-oppimisympäristöämme, johon kuuluvat jo opetussairaala, simulaatiotilat sekä harjoituskerrostalo, Seppälä kertoo.

Ambulanssisimulaattorilla päästään kokeilemaan ensi kerran  marraskuussa, mutta kokonaisuudessaan se valmistuu alkuvuodesta 2017.

Teksti Marko Partanen