Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen fysioterapeutti Tomi Hauska ja hänen ohjauksessaan ammatillisessa harjoittelussa ollut LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelija Juho Nordström suunnittelivat hyvinvoinnin verkkomateriaalikokonaisuuden alueen sopimuspalokuntien käyttöön.

Fysioterapeutti Tomi Hauskan mukaan alueen sopimuspalokunnat ovat kaivanneet vinkkejä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen jo pidemmän aikaa. ”Sopimuspalokunnista on esitetty toiveita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtääville työkaluille ja keinoille. Verkossa oleva materiaali on helposti saavutettavissa ja mahdollistaa sopimuspalokuntalaisten oivalluttamisen elintapoihin liittyen”, Hauska summaa.

 

Sopimuspalokuntalaisen ravinto, liikunta ja uni

Päätoimisen työn ja vapaa-ajan sovittaminen sopimuspalokuntatoimintaan voi ajoittain olla haastavaa. Esimerkiksi palautuminen työpäivän päätteeksi tulleesta pitkälle yöhön venyneestä hälytystehtävästä saattaa jäädä puutteelliseksi. Sopimuspalokuntalaisille suunniteltuun verkkomateriaaliin valittiin hyvinvoinnin kulmakiviksi ravinto, liikunta ja uni. Materiaali sisältää vinkkejä myös palautumiseen sekä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen.

Ravitsemusta käsittelevässä osiossa korostetaan perusasioiden kuntoon laittamista. Monipuolinen ruokavalio, säännöllinen ateriarytmi, riittävä nesteytys sekä ruokailusta nauttiminen auttavat matkalla kohti energisempää arkea, parantavat työssä jaksamista ja tukevat palautumista. Liikunta-osiossa perehdytään nykyliikuntasuosituksiin, erilaisiin liikuntamuotoihin sekä fyysiseen toimintakykyyn ja sen kehittämiseen. Sopimuspalokuntatyöhön liittyvät fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ovat keskimääräistä korkeammat, joten fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen tulisi olla osa arkea. Verkkomateriaalissa pureudutaan myös fyysisen harjoittelun perusperiaatteisiin. Kokonaisuuden viimeisessä osiossa keskitytään uneen ja palautumiseen. Osio alkaa katsauksella unen merkityksistä terveydelle, jonka jälkeen pohditaan, miten liikunnalla ja ravitsemuksella voi joko tehostaa tai häiritä palautumista sekä unta.

 

Taulukko kertoo lihas- ja kestävyyskunnon parantamisen perusperiaatteet, kun sitä tehdään fyysisen harjoittelun keinoin.

 

Verkkomateriaalin käyttöönotto

Verkkomateriaali koostuu kolmesta noin kymmenen minuutin pituisesta videokokonaisuudesta. Videokokonaisuudet on jaettu teemoittain: 1. Ravinto 2. Liikunta 3. Uni ja palautuminen. Sopimuspalokunnat voivat hyödyntää verkkomateriaalia oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti palokuntien viikoittaisissa harjoituksissa. Aihealueita voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena yhden harjoituskerran aikana tai kolmena erillisenä teemana eri harjoituskerroilla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen koulutusvastaava Kalle Lantan mukaan verkkomateriaali on jaettu kaikkiin Etelä-Karjalan sopimuspalokuntiin ja palokunnat suunnittelevat itse materiaalin käyttöönottoaikataulun. ”Palokunnat voivat keskittyä esimerkiksi pelastustoiminnan vuosikelloon viikkoharjoituksiksi merkityissä liikuntakoulutuksissa materiaalin teemoihin. Materiaalin videot ovat riittävän lyhyitä, jolloin ne ovat helposti yhdistettävissä liikuntakoulutuksiin ja niihin jaksaa äkkinäinenkin keskittyä”, Lantta toteaa. Lantta peräänkuuluttaakin materiaalissa käsiteltävien teemojen merkitystä työ- ja toimintakykyyn. ’’Ilman oikean laista ravintoa, lepoa ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa henkilöstöllä ei ole realistisia mahdollisuuksia selviytyä tietyistä työtehtävistä, Lantta summaa.

Hyvinvoinnin verkkomateriaalia on tarkoitus täydentää tulevaisuudessa. Seuraavien osioiden aihealueiksi on Hauskan mukaan pohdittu muun muassa työtapaturmien ennaltaehkäisyä, pelastajien yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja niiden ennaltaehkäisyä sekä itsehoitoa. ”Yhteistyö fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa on ollut antoisaa”, Hauska tuumaa.

 

Kirjoittajat

Fysioterapeuttiopiskelija Juho Nordström opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa ja suoritti kolmannen ammatillisen harjoittelujakson Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella keväällä 2021.

Lehtori Outi Pöyhönen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa.

 

Lähteet:

Hauska, T. 2021. Fysioterapeutti. Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Haastattelu 22.09.2021
Lantta, K. 2021. Koulutuspalomestari. Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Haastattelu 30.09.2021