Hätänumeroon tehtiin vuodenvaihteessa eniten ilmoituksia tehtävälajeista ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 31.12.2020 klo 18 – 1.1.2021 klo 24 välisenä aikana 14 503 hätäpuheluun. Hätäpuheluista 95 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 14 355 ja 99%.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 7 337 hälytystehtävää, vuotta aiemmin sama luku oli 7429. Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 48 %, poliisi 41 %, pelastus 5 %, ja sosiaalipäivystys 5 %. Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. Vuotta aiemmin yleisimmät tehtävälajikkeet olivat kaatuminen, ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen ja muu sairastuminen.

Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat:

Ensihoito:

 1. Kaatuminen
 2. Muu sairastuminen
 3. Rintakipu

Poliisi:

 1. Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen
 2. Perheväkivalta
 3. Henkilö häiriöksi

Pelastus:

 1. Tulipalo muu: pieni
 2. Tieliikenneonnettomuus: pieni
 3. Rakennuspalo: pieni

Sosiaalipäivystys:

 1. Alaikäisen päihteiden ja/tai huumeiden käyttö
 2. Alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi
 3. Alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muu erityisvaikeudet

 

LÄHDE HÄTÄKESKUSLAITOS