LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta fyysisen toimintakyvyn edistämiseen osana ammatillisen kasvun opintojaksoa. Fyysisen toimintakyvyn edistäminen tapahtuu yhteistyössä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa.

 

Fyysinen toimintakyky on työkyvyn osa-alue, joka korostuu ensihoitajan työssä. Työ sisältää kantamista, nostamista sekä ajoittain haastaviakin työasentoja erilaisissa ympäristöissä. Ensihoitotyön ergonomisen työskentelyn tärkeyttä on tärkeää painottaa opintojen alkuvaiheessa, jotta opiskelijat pystyvät valmistautumaan työn fyysisiin haasteisiin jo opiskeluaikana.

Ensihoitajaopiskelijoiden opintoihin sisältyy ensimmäisenä lukukautena ammatillisen kasvun opintojakso, jonka yhtenä tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoa käyttää turvallisia ja asiakaslähtöisiä potilaan siirtymisen avustamisen menetelmiä. Ammatillisen kasvun käynnistymiseen liittyen opintojakso tarjoaa mahdollisuuden myös tiedon saantiin omasta sen hetkisestä fyysisestä toimintakyvystä. Opiskelijat voivat halutessaan varata ajan fyysisen toimintakyvyn arviointiin kampuksella sijaitsevaan Motiivi hyvinvointipalveluihin. Tavoitteena on, että opiskelijat motivoituisivat jo opintojensa aikana kiinnittämään tietoisesti huomiota omaan työkykyisyyteensä. Opintojaksolla harjoitellaan myös hälytysajoneuvon käsittelyä ja ohjeistetaan levon sekä ravinnon tärkeyttä fyysiseen suorituskykyyn tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

 

Ensihoitajaopiskelija Oona Leinonen fysioterapiaopiskelijoiden Sonja Alasen ja Ellinoora Villingerin ohjattavana.

Fyysisen toimintakyvyn arviointia opiskelijayhteistyönä

Ensihoitajaopiskelijoille tarjottava fyysisen toimintakyvyn arviointi toteutetaan pienryhmissä Motiivi hyvinvointipalveluissa ammatillista harjoittelujaksoaan suorittavien fysioterapeuttiopiskelijoiden toimesta. Motiivi hyvinvointipalveluissa työskentelevä fysioterapeutti Ellinoora Villinger kertoo toimintakyvyn arvioinnin sisältävän ryhdin, tuki- ja liikuntaelimistön liikkuvuuden, tasapainon sekä lihasvoiman arvioinnin. ”Tuki- ja liikuntaelimistön liikkuvuuden osalta arvioimme hartiaseudun ja selkärangan liikkuvuutta sekä lonkankoukistajien ja etureiden lihasten kireyttä. Lihasvoimaa arvioimme ylä- ja alaraajoista sekä keskivartalosta ja tasapaino-osio sisältää niin dynaamisen kuin staattisenkin tasapainon arvioinnin”, Villinger tiivistää.

Fyysisen toimintakyvyn arviointia on tarjottu jo kolmelle eri opiskelijaryhmälle. Arviointeihin osallistumisaktiivisuus on lisääntynyt eri toteutuskertojen myötä. Villingerin mukaan viimeisimmästä opiskelijaryhmästä noin 70 prosenttia osallistui arviointeihin. ”Arvioinnin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus saada maksutonta yksilövalmennusta MOVEO- liikuntapassilla sekä ohjausta ja neuvontaa HEIMO- opiskelijakortilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Toiminnan myötä vahvistamme myös eri alojen opiskelijoiden välistä yhteistyötä, sillä fysioterapiaopiskelijamme toteuttavat ohjauksen ja neuvonnan Motiivissa”, Villinger muistuttaa.

 

Ensihoitajaopiskelija Vili Simonen fysioterapiaopiskelijoiden Diana Issakovan ja Ellinoora Villingerin ohjauksessa.

Ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia

Ensihoitajaopintonsa syksyllä 2019 aloittaneet Vili Simonen ja Oona Leinonen osallistuivat fyysisen toimintakyvyn arviointeihin osana ammatillisen kasvun opintojaksoa. Simosen kokemuksen mukaan kuntotestaus oli mukava ja merkittävä lisä opintojakson kokonaisuuteen. ”Ensihoito on fyysisesti kuormittavaa työtä ja on tärkeää, että jo opintojen aikana tiedämme, miten voimme kehittää omaa fyysistä toimintakykyämme. Testit olivat monipuolisia ja löysinkin niiden myötä kehityskohteita, jotka minun täytyy huomioida omassa treenissäni. Harjoitteluuni pitää sisällyttää selkälihasten staattista voimaa lisääviä sekä selkärangan liikkuvuutta edistäviä harjoitteita”, Simonen summaa.

Leinonen kertoo varanneensa ohjaus ja neuvonta- sekä yksilövalmennusajan Motiivi hyvinvointipalveluihin heti kuntotestien jälkeen. “Huomasimme yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa jo kuntotestauksen aikana, millä fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla minulla olisi parantamisen varaa ja toisaalta myös sen, mikä on jo hyvää. Yksilöllisen ohjaus ja neuvontakäynnin aikana fysioterapeuttiopiskelijat tutkivat muun muassa polvinivelteni liikeradat ja alaraajojeni asennon tarkemmin, koska minulla on ollut aikaisemmin polviongelmia”, Leinonen kuvaa.

Leinonen kertoo hyötyneensä jo nyt saamastaan yksilöllisestä ohjauksesta. “Minulle suunniteltiin kokemuksiani ja mielipiteitäni kuunnellen yksilöllinen ja monipuolinen kuntosaliohjelma, jonka avulla saan vahvistettua nilkkojen, polvien ja lonkan seudun lihaksistoa. Jokainen harjoite käytiin huolellisesti läpi ja minulle kerrottiin, mihin harjoite vaikuttaa ja miten se tulee toteuttaa. Tiedän, miten minun pitää treenata, jotta pystyn työskentelemään tulevassa ensihoitajan työssä mahdollisimman pitkään.

 

Opiskelijayhteistyö jatkuu opintojen edetessä

Ensihoitajaopiskelijat jatkavat ergonomisen työskentelyn harjoittelua opintojensa aikana yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Motiivi hyvinvointipalveluissa ammatillista harjoitteluaan suorittavat fysioterapeuttiopiskelijat osallistuvat ensihoitajaopiskelijoiden simulaatioharjoituksiin, joissa he havainnoivat ensihoitajaopiskelijoiden työskentelyä ja antavat suullista ohjausta ja vinkkejä ergonomian parantamiseksi.

 

Teksti: Outi Pöyhönen, fysioterapian lehtori ja Mikko Kaartinen, ensihoidon lehtori, LAB- ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala

Valokuvat: Antti Peltola Photography