Vuoden ensihoitajien julkilausuma 15.12.2019

Nyt riittää puheet ja kyselyt, on aika tehdä konkreettisia turvallisuustekoja ensihoitohenkilöstön työturvallisuuden hyväksi!

Ensihoitohenkilöstön kokemista uhka- ja väkivaltatilanteista on uutisoitu ja keskusteltu useamman vuoden ajan, mutta käytännön toimet valtakunnan tasolla antavat edelleen odottaa itseään.  Rangaistukset ensihoitohenkilöstöä kohtaan tehdyistä väkivaltaisista hyökkäyksistä eivät ole monista puheista huolimatta koventuneet. Turvallisuuden parantamisen eteen työskentelevää hanketyöryhmää ei ole tähän päivään mennessä perustettu eikä myöskään ensihoitohenkilöstölle suunnattu turvallisuuskoulutus ole systemaattista. Me Vuoden Ensihoitajat haluamme nostaa esiin ison huolemme ensihoidon turvallisuuden nykytilanteesta. Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavaa arkipäivää ensihoitohenkilöstölle ja jokainen ensihoitaja joutuu urallaan näihin tilanteisiin. Me emme halua, että joku kollegamme loukkaantuu vakavasti työtehtävällä ennen kuin asiaan todella herätään.

Perussuomalaiset kansanedustajat Jari Ronkainen ja Mari Rantanen tekivät tänä syksynä kansalaisaloitteen rangaistuksien koventamiseksi ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuneessa väkivallanteossa. Aloitteen jälkeen asiasta ei kuitenkaan ole julkisuudessa puhuttu mitään – myöskään muiden puolueiden kannanottoja ei aiheesta ole tullut. Onko näin, että ensihoitohenkilöstön työturvallisuus jää suuremman politikoinnin jalkoihin? Eikö näin tärkeässä asiassa voida edetä asia edellä ilman että mietitään, minkä puolueen ehdotus tämä on alun perin ollut? Meille lopputulos on tärkein – ei se, miten siihen päästään!

Ensihoitotyön riskit kasvavat jatkuvasti, eikä niitä pystytä millään keinoin kokonaan poistamaan. Me haluamme peräänkuuluttaa nyt valtakunnallisesti poliittista vastuuta ensihoitohenkilöstön työturvallisuuden parantamisesta, sillä ensihoitopalvelua tuottavat toimijat tekevät jo parhaansa suojellakseen työntekijöitään uhka- ja väkivaltatilanteilta. Alan turvallisuuskoulutuksiin tulisi saada samalla valtakunnalliset standardit – kuka tahansa ei voi kouluttaa mitä vaan.

Meille ensihoitotyötä tekeville tulee luoda mahdollisuus tehdä työmme tulevaisuudessa nykyistä turvallisemmassa ympäristössä. Me Vuoden Ensihoitajat tarjoamme mielellämme omaa, pitkään ensihoitokokemukseen perustuvaa asiantuntijuuttamme käyttöönne erilaisiin työryhmiin, edistääksemme ensihoitohenkilöstön työturvallisuutta. Jokainen väkivallanteko arvokasta auttamistyötä tekevää ensihoitohenkilöstöä kohtaan on liikaa.

Ensihoitaja on auttaja, ei järjestyksenvalvoja.

Vantaalla 15.12.2019

Vuoden ensihoitajat:
Heikki Sederholm, Kuopio
Matti Purhonen, Helsinki
Simo Saikko, Lappeenranta
Simo Ekman, Vantaa
Sanna Kauppinen, Pirkkala
Jan-Erik Palviainen, Lappeenranta
Kari Törrönen, Joensuu
Miika Hokkanen, Sipoo