Ensihoidon kenttäjohtaja Anu Venesoja tekee tutkimusta Ensihoidon turvallisuusilmapiiristä. Vastaa verkkokyselyyn, josta saatavaa aineistoa käytetään Venesojan väitöstutkimukseen. Lue kyselyn saateteksti ja vastaa linkissä olevaan kyselyyn.

Eksoten ensihoidon kenttäjohtaja Anu Venesoja on ensimmäinen ensihoitaja yamk -tutkintoa pohjanaan käyttävä tohtoriopiskelija Suomessa. Hän tekee ensihoitotyön turvallisuusilmapiiriin liittyvää väitöstutkimusta. Siihen liittyvä kysely on auki 5.1.2020 asti. Voit vastata kyselyyn tämän jutun lopussa olevasta linkistä.

Lue saateteksti ja vastaa kyselyyn.

TURVALLISUUSILMAPIIRI-KYSELY (EMS-SAQ) ENSIHOIDOSSA TYÖSKENTELEVILLE

Hyvä ensihoidossa työskentelevä,

Pyydän Sinua osallistumaan turvallisuusilmapiiriä ensihoitotyössä kartoittavaan tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään ensihoidossa työskentelevien henkilöiden käsityksiä turvallisuusilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä. Kysely on tarkoitettu Sinulle, mikäli työskentelet päätoimisesti, osa-aikaisesti tai satunnaisesti ensihoidossa. Mitään ensihoidon ammattiryhmää ei ole rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten pelastaja, ensihoitaja, ensihoidon kenttäjohtaja tai ensihoitolääkäri voi siten osallistua tähän tutkimukseen vastaajana.

Ainoastaan ensivasteyksiköissä tai VPK-yksiköissä toimivat henkilöt on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle

Tutkimusaineisto kootaan verkkopohjaisella kyselylomakkeella (Webropol®). Kysely sisältää 50 kysymystä turvallisuusilmapiiristä sekä 10 taustakysymystä. Vastaaminen vie aikaa noin 15-20 minuuttia. Aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Suoria henkilötietoja ei kerätä ja vastaukset ovat luottamuksellisia; yksittäistä vastaajaa, tai ensihoito-organisaatiota ei voi tunnistaa tutkimusraportista. Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta (yhteystietoni alla).

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/7AB9216BAD5859E0.

Kysely sulkeutuu 5.1.2020 klo 23.59.

Yhteistyöstä kiittäen,

Anu Venesoja

Ensihoitaja YAMK, FT-opiskelija

Helsingin yliopisto

E-mail: anu.venesoja@helsinki.fi

Kuva: Dimitri Lisitsyn